Vrei să te faci pompier? Vezi oferta educațională şi condiţiile de înscriere pentru candidaţi


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ organizează înscrieri la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ce realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne. Menţionăm că anul trecut patru tineri din judeţul Neamţ au fost admişi la Facultatea de Pompieri şi că 6 proaspăt absolvenţi ai liceelor din judeţ au devenit elevi ai Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, în condiţiile în care au fost scoase la concursul de admitere 120 de locuri (anul acesta numărul de locuri scoase la concurs de aceeaşi instituţie este aproape dublu).
Vă prezentăm în continuare oferta educaţională şi condiţiile de înscriere pentru candidaţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

– Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – durata studiilor 4 ani, specializarea „instalaţii în construcţii-pompieri”:

Categoria Specialitatea Număr de locuri Total locuri
Ofiţeri Pompieri 34 (bărbaţi) 35
1 rromi (bărbaţi)

Universitatea Naţională de Apărare  „Carol I” Bucureşti – durata studiilor 4 ani, specializarea „logistică”, 1 loc;

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – durata studiilor 3 ani, specializarea „finanţe-contabilitate”- 2 locuri, specializarea „intendenţă” – 2 locuri;

Academia Tehnică Militară Bucureşti – durata studiilor 4 ani, 7 locuri (1 – transmisiuni; 1 – calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională; 3 – inginerie genistică; 1 – ingineria autovehiculelor; 1- inginerie civilă);

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – POSTLICEAL

 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti durata studiilor 2 ani, subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă 224 de locuri (din care 2 pentru rromi)
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – durata studiilor 2 ani: 9 locuri (2 – tehnică de comunicaţii, 4 – construcţii, 2 – operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii, 1- intendenţă).

Condiţii de înscriere pentru candidaţi:

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ menţionate, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba romană scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
 • să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Cei interesaţi, pentru a fi luaţi în evidenţă, se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în str. Cuejdi nr. 34, Piatra Neamţ, telefon 0233.216816, 0233.216815, int. 27128, 27007

sau pot accesa paginile oficiale de internet

www.igsu.ro
www.ijsunt.ro
www.academiadepolitie.ro
www.scoaladepompieri.ro
www.armyacademy.ro
www.mta.ro
www.ncoacademy.ro

PUBLICITATE