Vrei să te faci polițist? Vezi oferta educațională și programul de înscrieri la IPJ Neamț

Cei care își doresc o carieră în Poliţia Română se pot înscrie pentru admiterea la unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Pentru înscrieri vă așteptăm, zilnic, la sediul IPJ Neamț, între orele 10.00- 14.00

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Joi, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, a avut loc o conferință de presă prin care a fost prezentată oferta educațională pentru unitățile de învățământ postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Inspectorul șef și ofițerii din cadrul Serviciului de Resurse Umane, au adus în atenția publicului faptul că, până în prezent, au fost depuse 44 de cereri din partea celor care își doresc o carieră în Poliția Română, iar în funcție de numărul mare de solicitări există disponibilitatea prelungirii programului de lucru pentru structura de resurse umane, inclusiv în zilele de sâmbătă.

În cadrul acestei întâlniri cu presa au fost invitați să participe doi polițiști tineri, absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina, promoțiile iulie 2016 și 2017. Prezența lor în fața presei a fost motivată de faptul că aceștia au absolvit cursurile unităților de învățământ cu medii mari, respectiv 9,83 și 9,81, fapt reflectat și în activitatea profesională.

În demersul instituțional de a fi promovată această campanie de recrutare și de a atrage mai mulți candidați, s-a realizat un spot audio ce va fi difuzat atât la posturile locale de radio cât și prin stațiile de emisie a unor spații comerciale.

Reamintim faptul că anul acesta Ministerul Afacerilor Interne a suplimentat locurile de școlarizare la unitățile de învățământ, iar persoanele interesate de cariera de polițist se pot înscriere pe unul dintre următoarele locuri:
a) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 1300 de locuri (16 locuri pentru rromi, 10 locuri pentru alte minorităţi);
b) Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 300 de locuri (6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi);
c) Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea 280 de locuri (5 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi);

Locurile la instituțiile de învățământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei și bărbați.

Pentru a participa la concursurile de admitere în școlile de poliție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;
k) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Toate detaliile cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obţine de la Serviciul de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Neamț, sau de pe pagina de internet a IPJ Neamț: http://nt.politiaromana.ro – Carieră – Admitere Ianuarie 2018.

Persoanele interesate să participe la concursurile organizate în vederea admiterii în unităţile de învăţământ postliceal din cadrul M.A.I. . sunt așteptate să se prezinte la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamț (str. Eroilor nr. 16, Mun. Piatra Neamț, jud. Neamț), pentru îndrumare şi înscriere în perioada 23.10.2017 – 05.12.2017 de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.

Mult succes!

PUBLICITATE