Vezi noul program de lucru al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ

Începând cu data de 26. 07. 2017 Capitolul V – Organizarea programului de lucru, art. 9 din Regulamentul Intern al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ se modifică şi va avea următorul conţinut:

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

(1)Programul de lucru al personalului este de 40 de ore săptămânal şi se va desfăşura de luni până joi între orele 8:30– 17:00, iar vineri între orele 8:30 – 14:30.

(2) Programul de relaţii cu publicul se stabileşte astfel:
– luni, marţi, joi: 08:30 – 17:00 .
– În zilele de miercuri programul de relaţii cu publicul va fi între orele 08:30 şi 18:30 şi va fi efectuat de către personalul din cadrul CAS Neamţ, conform graficului întocmit de către funcţionarul public din cadrul Compartimentului Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt.
Pentru recuperarea perioadei lucrate, în cadrul programului de lucru cu publicul, respectiv de la orele 17:00 la orele 18:30, personalul menţionat mai sus va beneficia de 1 1/2 ore recuperare în ziua de vineri a săptămânii respective.
– În zilele de vineri programul de relaţii cu publicul va fi între orele 08:30 şi 16:30 şi va fi efectuat de către personalul din cadrul CAS Neamţ, conform graficului întocmit de către funcţionarul public din cadrul Compartimentului Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt. Pentru recuperarea perioadei lucrate, în cadrul programului de lucru cu publicul, respectiv de la orele 14:30 la orele 16:30, personalul menţionat mai sus va beneficia de 2 ore recuperare în ziua de vineri a săptămânii următoare.

(3) La solicitarea salariatului, pentru situaţii deosebite conducerea poate aproba un program de lucru decalat faţă de orarul normal.

(4) Accesul cetăţenilor la etajele 1 şi 2 ale CAS Neamţ este interzis, cu excepţia zilelor de audienţă si a persoanelor care depun cereri de restituire indemnizatii si concedii medicale și a persoanelor care solicită formulare europene.
Persoanele care doresc să depună petiţii, sesizări, cereri tip pentru eliberare certificat provizoriu card european, alte înscrisuri, se vor prezenta la Registratura CAS Neamţ, aflată la parterul instituţiei, unde aceste documente vor fi înregistrate şi vor urma circuitul obişnuit spre a fi rezolvate. Programul de activitate al Registraturii CAS Neamţ este următorul: luni – joi: 8:30– 17:00, vineri între orele 8:30 – 14:30 .

Prezenta decizie intră în vigoare la data de 26. 07. 2017

Vezi comunicatul CAS Neamț – AICI

PUBLICITATE