Val de controale ITM la firmele de transport din județul Neamț

In perioada 08.11.2017 – 24.11.2017 s-a desfăşurat ,, Campania Nationala privind respectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la incheierea si executarea contractelor individuale de munca, a timpului de munca si de odihna a conducatorilor auto (lucratori mobili), a legislatiei si a directivelor europene ce vizeaza detasarea lucratorilor in cadrul de prestari de servicii transnationale transpuse in legislatia nationala, respectiv a prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca’’

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Obiectivele  Campaniei au fost:

 • Identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarata si luarea masurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca;
 • Controlul privind respectarea timpului de munca si de odihna;
 • Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii 53/2003, republicata, modificata si completata, ale HG nr. 500/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale legilor speciale in domeniul transportului rutier privind timpul de munca si de odihna al conducatorilor auto;
 • Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a angajatilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca cat si al securitatii si sanatatii in munca;
 • Verificarea modului de utilizare si intretinere a echipamentelor de munca, destinate transportului rutier de marfa si persoane;
 • Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatorii care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de munca si de odihna;
 • Eliminarea tuturor neconformitatilor constatate, prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate si aplicarea sanctiunilor contraventionale corespunzatoare.

In  domeniul relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 70 de angajatori, la care desfasurau activitate un numar de  709 salariati. Cu ocazia controalelor au fost constatate 143 deficiente in domeniul relatiilor de munca si au fost dispuse 143 de masuri. S-au aplicat 8 sanctiuni contraventionale  in cuantum de 12.000 lei pentru incalcarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca.

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:

 • nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi;
 • nerespectarea prevederilor privind repausul saptamanal;
 • nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la munca de noapte desfasurata de catre conducatorii auto;
 • nepunerea la dispozitia inspectorilor de munca, a datelor din tahografele digitale ale vehicolelor.

In  domeniul securitatii si sanatatii in munca:

Au fost controlati un numar de 70 de angajatori, la care desfasurau activitate un numar de 709 salariati. S-au constatat un numar de 74 deficiente pentru care s-au dispus 74 masuri de remediere. Au fost sanctionati un numar de 57 de angajatori, carora li s-au aplicat 74 sanctiuni contraventionale din care 71 de avertismente si 3 amenzi in cuantum de 7000 lei.

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:

 • Angajatorul nu deţine autorizaţia  de  funcţionare  din punct de vedere al  securităţii  si  sănătăţii  în  muncă pentru activităţile de transporturi rutiere de marfă şi/sau persoane;
 • Angajatorul nu a elaborat instrucţiuni proprii de SSM pentru transportul de marfă şi/sau persoane;
 • Angajatorul nu a asigurat echipamente individuale de protectie( EIP) pentru conducătorii auto   (veste reflectorizante şi EIP pentru intervenţii accidentale);
 • Angajatorul nu a efectuat o supraveghere medicală adecvată, la angajare si periodic, pentru toţi conducătorii auto;
 • Angajatorul nu a asigurat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente        ( autovehiculele nu sunt dotate cu truse medicale şi stingătoare în termen de valabilitate).
PUBLICITATE