Titularizare – Doi profesori de 10 și peste 100 sub nota 5 în Neamț

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 18 iulie 2023, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro, precum și pe site-ul inspectoratului școlar.

În județul Neamț, procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 46,86%. Procentul notelor între 5 și 7 este de 33,21%. Din promoția curentă, 64,20% dintre candidați au obținut note peste 5 (cinci).

Doi candidați au obținut nota 10 (zece) la disciplina EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT și FARMACIE (MAIȘTRI INSTRUCTORI), iar 254 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

Cei doi profesori de 10 sunt:

  • APETREI C. COSMIN CONSTANTIN (din Roznov) – EDUCATIE FIZICA SI SPORT
  • MÎNDRU C. FLORENTINA (din Piatra-Neamț) – FARMACIE (MAISTRI INSTRUCTORI)

Conform calculelor noastre, 107 candidați au obținut note sub 5. Dintre aceștia, 6 au primit note sub 2.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 604 de candidați din totalul de 695 de candidați înscriși.

În centrele de evaluare au fost evaluate 544 de lucrări, întrucât: 60 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, nu au fost candidați eliminați, iar 2 (două) lucrări scrise au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Contestațiile vor fi depuse la sediul inspectoratului școlar sau transmise prin mijloace electronice la adresa de e-mail dedicată, [email protected], în zilele de 18 iulie 2023, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie 2023, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul menționat anterior, în data de 26 iulie 2023.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe de repartizare, organizate de către inspectoratul școlar în zilele de 27 iulie și 28 iulie 2023, conform graficului postat pe site-ul inspectoratului școlar.

PUBLICITATE