Tg. Neamț stabililește impozitele și taxele locale pentru 2016. Dezbatere publică

PRIMARIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 și 9 , precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 19.10.2015 .

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:

Recomandare la proiect de act normativ

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,

          Vasilică HARPA

PUBLICITATE