Tg. Neamț stabililește impozitele și taxele locale pentru 2016. Dezbatere publică

PRIMARIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 și 9 , precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 19.10.2015 .

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:

Recomandare la proiect de act normativ

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,

          Vasilică HARPA

PUBLICITATE