Termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru Microîntreprinderi a fost prelungit


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene a prelungit, până la 27.04.2017, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul Apelului nr. POR 2016/2/2.1.A-Microîntreprinderi, Axa prioritară 2- Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Reamintim că, în regiunea Nord-Est, alocarea financiară disponibilă în cadrul acestui apel de proiecte este de 40,99 milioane euro.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, au mai mult de un an de activitate si profit din exploatare inregistrat in anul 2015 și care investesc în mediul urban. Pot primi finanțare investițiile sau activitățile care se referă la construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, la dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei. Finanțarea nerambursabilă solicitată se poate situa la cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

vasile asandei

 

 “Ne bucură această decizie a Autorității de Management, cu atât mai mult cu cât există un apetit crescut pentru aceste finanțări, dar procesul de pregătire a cererilor de finanțare în contextul unor modificări legislative ce privesc fiscalitatea și lucrul cu platforma informatică MySMIS reclama multă atenție și răbdare. Ne dorim ca microîntreprinderile să propună proiecte de calitate, inovative și care să aducă plusvaloare comunității,  a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

D.M.B.
PUBLICITATE