Târg de locuri de muncă la Targu Neamt

  În cadrul proiectului ”DIVERSITATE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ”

             Tg. Neamț, jud. Neamț, Data: 03.09.2015

”Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC”, în calitate de Lider de Parteneriat,
anunță organizarea unui Târg de locuri de muncă.
Acțiunea este implementată cu sprijinul Primăriei Tg. Neamț și va avea loc joi, 3 septembrie 2015, începând
cu ora 12:00, în sala de Ședințe a Primăriei Tg. Neamț, bdul. Ștefan cel Mare, nr. 62, Tg. Neamț.
Târgul Locurilor de Muncă este organizat în cadrul Activității 2 – Furnizarea serviciilor de orientare și
medierea locurilor de muncă, în cadrul proiectului ”Diversitate în economia socială”
POSDRU/168/6.1/S/146189, având ca scop îmbunătățirea competențelor de ocupare a persoanelor care fac
parte dintr-o categorie socială vulnerabilă și susținerea acestora în demersul de ocupare a unui loc de muncă.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 , Axa Prioritara 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de
intervenție 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale”.

Pentru mai multe detalii:
Tănase Viorel, Manager Asociația Sfânta Teodora de la Neamț
Tel: 0751.777544, e-mail: [email protected]
Pentru informații oficiale despre programul de finanțare accesati site-ul AMPOSDRU
http://www.fseromania.ro/index.php

Comunicat al Primariei Targu Neamt

PUBLICITATE