Se schimbă sau nu primarul la Girov? Răspunsul OFICIAL al Prefecturii.

Într-un comunicat trimis de Instituția Prefectului: Analizând materialele depuse de către un grup de consilieri locali ai Consiliului Local al comunei Girov, precum și documentele transmise de secretarul comunei…am constatat următoarele:

Referitor la întrunirea cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței:

  • a fost respectată condiția referitoare la cvorumul necesar pentru legalitatea ședinței

Referitor la validarea mandatului de consilier local al domnului Todiraș Petru:

  • nu a fost adoptată de consiliul local al comunei Girov o hotărâre având ca obiect validarea mandatului de consilier local al susnumitului.
  • În raport cu cele menționate anterior, apreciem că aprobarea / însușirea propunerii de validare a mandatului de consilier al domnului Todiraș Petru, propunere formulată de către comisia de validare a consiliului local, nu este materializată prin adoptarea unei hotărâri, acesta neîndeplinind calitatea de consilier local.

Referitor la desfășurarea lucrărilor Consiliului local al comunei Girov după părăsirea sălii de ședință de către un grup de 7 consilieri locali

  • apreciem că din momentul părăsirii sălii nu a mai fost întrunit cvorumul de ședință…actele administrative presupuse a fi fost dezbătute și adoptate ulteriornu sunt legale

CONCLUZII

Cum până la data prezentei nu au fost transmise actele administrative rezultate din ședința extraordinară a Consiliului local al comunei Girov, propunem ca ulterior comunicării acestora să se solicite autorității emitente intrarea în legalitate în regim de maximă urgență, în caz contrar urmând să ne adresăm instanței de contencios cu cerere de anulare a actelor administrative în cauză.

Documentul oficial:

PUBLICITATE