S-au terminat lucrările pentru reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Special „Ștefan cel Mare“


foto3 CP Liceu Special St cel MareProiectul „Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Special «Ștefan cel Mare»“ a ajuns la final, după 34 de luni în care s-au desfășurat lucrările, valoarea totală a lor fiind de 16.975.903,23 lei, din care 12.328.758,16 lei a fost finanțare nerambursabilă.

Prin proiect s-a urmărit asigurarea condițiilor necesare unui proces educațional la standarde europene și îmbunătățirea accesului la educație și formarea profesională a elevilor cu nevoi speciale și a celor din mediul rural.  Principalele lucrări au vizat reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire Corp C1 – școală, Corp C2 – cantină, Corp C5 – internat și centrala termică; modernizarea terenului de sport, amenajarea unui spațiu de socializare/ recreere în aer liber; construirea unei săli de sport; recompartimentări interioare în vederea asigurării unor spații de cazare care să respecte standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copiilor/ tinerilor cu dizabilități (numărul foto1 CP Liceul Special St. cel Maremaximum de beneficiari pe cameră – patru persoane, fiecare cu câte șase metri pătrați alocați); refacerea finisajelor interioare (tencuieli, pardoseli, placaje), înlocuirea tâmplăriei existente interioare cu tâmplărie din aluminiu și exterioare cu tâmplărie din lemn de stejar triplu stratificat, înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare și termice; modernizarea centralei termice; achiziționare dotări.

„Liceul a fost dotat prin acest proiect cu echipamente didactice, echipamente IT cu softurile aferente și softuri specializate în terapiile educaționale și procesele de învățare/ predare, precum și echipamente de recuperare. De asemenea, s-a asigurat mobilier pentru spațiile de cazare, sălile de clasă, laboratoare, ateliere, sală de sport și spațiile de socializare/ recreere și cantină, softuri foto2 CP Lic. Special St cel Mareeducative de specialitate, teste psihologice și materiale educative multimedia și echipamente pentru bucătărie“, a declarat Anca Afloarei, manager de proiect.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est.