RIFIL 45 – Puterea de a mai creşte!

Prima societate mixtă cu partener occidental din România şi din întregul bloc comunist Est-European lua fiinţă în 1973, pe 24 aprilie. Constituirea societăţii mixte româno-italiene RIFIL, persoană juridică română cu sediul în Săvineşti, judeţul Neamţ a fost aprobată – împreună cu contractul de societate şi statutul societăţii – prin Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România cu nr. 252. Certificatul de înregistrare la Ministerul Finanţelor, din 14 mai acelaşi an, are nr.1 pe ţară. Obiectul iniţial de activitate, consemnat în decret, era producerea şi comercializarea firelor acrilice vopsite şi nevopsite. Cu 400 de salariaţi, din care 370 muncitori.

Actul de naştere propriu-zis, contractul de societate, fusese semnat de Valeriu Momanu, din partea română şi Emilio Falco, pentru partenerul italian. Asociaţii erau Centrala Industrială de Fibre Chimice Săvinești (52%) şi ROMALFA Spa din Biella (48%). Pentru acel moment, dar şi pentru ce a urmat, încă un nume din galeria artizanilor fondatori este foarte important de subliniat, Giacomo Verzoletto, si el acţionar al grupului industrial piemontez. De asemenea, se cuvine amintită prima echipă de conducere a societăţii: Laurenţiu Amălinei – director general, Sergio Messore – director tehnic-comercial şi Radu Bucur Popa – director economic.

După 45 de ani de istorie, de la pionierat la consolidarea exemplului de urmat, subînţelegând performanţa, se poate vorbi fără ezitare despre fenomenul naţional şi internaţional RIFIL. Implicarea decisivă a companiei în toate componentele reprezentative sau sensibile ale comunității, după Revoluţia din decembrie 1989, a luat proporţii de religie locală. Prin diversele şi generoasele contribuţii publice, RIFIL a construit un model unic. A cultivat şi crescut valorile, a dezvoltat o cultură corporatistă şi a impus standarde de performanţă de invidiat, totul pornind de la responsabilitate şi profesionalism.

Unul dintre momentele începuturilor, care stârneşte nostalgii mai greu de explicat astăzi, este legat de ianuarie 1975. Atunci a demarat producţia de fire acrilice vopsite, tip lână, folosind fibra melană produsă în România. Până în mai 1989 s-a funcţionat din plin.
La propunerea conducerii societății, asociații aprobă o serie de măsuri pentru intrarea pe noi piețe. Ținând cont de exigențe se procedează la achiziția de mașini și utilaje performante, operațiuni finanțate în premieră în România prin leasing. În aceeași perioadă RIFIL a utilizat mijloace moderne de activitate financiar-bancară, cum ar fi factoring-ul prin intermediul Băncii Române de Comerț Exterior.
RIFIL vindea pe pieţele din zona mediteraneeană, nordul Europei, Statele Unite ale Americiii şi Orientul Mijlociu.

Fiind și întreprindere de comerț exterior, întreaga evidență a activității economice și comerciale, bilanțul contabil, erau ținute în valută. Toate vânzările se făceau la export, iar plățile se încasau numai în dolari, constituind o importantă sursă de venituri în devize liber convertibile pentru statul român. Dar salariile erau plătite în lei.
Oamenii erau mândri că lucrau la RIFIL pentru că aveau salariile cele mai mari. Nu au fost niciodată neîndepliniri de plan care să ducă la micșorarea salariilor, nici penalizări. Dimpotrivă, primeau 15% în plus ca spor de societate și al 13-lea salariu sub formă de participare la profit.
Spre deosebire de celelalte întreprinderi, RIFIL a fost scutită de atârnarea pe pereți a lozincilor și îndemnurilor la muncă pentru edificarea socialismului, iar salariații nu au fost chemați niciodată la muncă patriotică. În afară de ședințele lunare de partid și sindicat, angajații nu erau obligați să participe la manifestările politice ale vremii.

Conform termenilor din contractul de societate, acesta a expirat după 16 ani, la finele lunii mai 1989. În ciuda variantelor propuse de partenerul italian, autorităţile române – în varianta oficială – au refuzat continuarea activităţii şi Adunarea Generală a Asociaţilor a decis oprirea producţiei şi intrarea societăţii în lichidare începând cu luna septembrie. Decizia, în varianta reală şi binecunoscută în epocă, aparţinuse personal Elenei Ceauşescu.
Lichidatori au fost numiți Ion Strătilă și Vasile Gherasim, din partea CFS Săvinești, Gheorghe Popa (Ministerul Industriei Chimice) și Vittorino Tormen (ROMALFA).
Tergiversarea procedurilor, una riscantă, se lega de iluzia revenirii asupra deciziei. Pasul de la iluzie la speranţă avea să fie Revoluţia Română.

Pe 22 decembrie 1989Luigi Bodo – în prezent director tehnic-comercial – se afla în Italia şi a transmis un telex istoric: „Bună ziua. Este clar că sunt foarte emoţionat. Azi este una din cele mai frumoase zile din viaţa mea chiar dacă sunt în Italia. Plouă, dar este ca primăvara. Sper că toată lumea este bine. La mulţi ani şi să ne vedem curând. Acum am multe de zis, dar am lacrimi în ochi, aşa că nu mai văd bine. Ciao la toată lumea”.
La invitaţia noilor autorităţi, pe 15 ianuarie 1990, la Bucuresti are loc întâlnirea între Gheorghe Caranfil (ministrul Industriei Chimice) si Valeriu Momanu, ca reprezentanți ai părții române, și Emilio Falco, Giacomo Verzoletto și Luigi Bodo. Se decide abandonarea lichidării şi repornirea producţiei. Ceea ce se întâmplă pe 1 februarie.
În următorii trei ani se realizează un volum important de investiţii concretizat prin creşterea producţiei şi productivităţii, îmbunătăţirea proceselor de filare şi vopsire, ridicarea calităţii firelor.
Luna mai 1993 consemnează sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea societăţii, un eveniment de anvergură din România acelor ani. Acţionarii şi reprezentanţii lor, salariaţii şi prietenii s-au bucurat împreună cu liderii autorităţilor locale din Piatra Neamţ şi Biella, precum şi cu oficialităţi guvernamentale şi diplomaţi din cele două ţări. A fost atunci o demonstraţie de forţă capitalistă sănătoasă, dublată de angajamentul de a consolida împreună comunitatea locală.
Din păcate, proiectele majore, complexe avansate administraţiei pietrene şi judeţene au fost ignorate cu desăvârşire. Nici măcar înfrăţirea naturală între Piatra Neamţ şi Biella nu s-a realizat.

RIFIL a continuat să crească, ajungând – graţie strategiei şi politicii de investiţii – un jucător de top în sectorul filaturii. Grupul cuprinde în prezent activităţi industriale de referinţă la Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Botoşani şi Buzău.
Cei 550 de salariați de pe platforma Săvinești sunt astăzi doar o parte a familiei RIFIL. Punctele de lucru de la Câmpulung Moldovenesc și Dorohoi au câte 90 fiecare, la NOVAFIL Gura Humorului sunt 120, iar la ROLANA TEX Botoșani încă 350. Fără ezitare se pot adăuga cei ca 400 de la filatura din Buzău, unde RIFIL e asociată cu 40%. Portofoliul de produse cuprinde de la cunoscutele fire acrilice, la cele 100% lână si in amestec, până la fire șenil pentru tapițerii în industria auto și a mobilei.
Numele fundamentale pentru dezvoltarea grupului în epoca modernă sunt Ion Strătilă (director general, în prezent președinte al Consiliului de Administrație) şi Luigi Bodo (director tehnic-comercial). Ştafeta direcţiunii generale a fost preluată din 17 decembrie 2011 de Valerica Leonte.
Tandemul Strătilă – Bodo a marcat profund viața societății pietrene după Revoluție. Fără dăruirea celor doi, fără nota personală dată în aceşti aproape 30 de ani, o sumedenie de domenii, activităţi şi performanţe n-ar fi beneficiat exact acel sprijin care a asigurat diferenţa.
Sub genericul „Puterea de a mai creşte”, oficializat în urmă cu cinci ani, RIFIL a confirmat puterea şi influenţa din mediul de afaceri. Guvernările le-au rămas şi ne-au rămas datoare. Persecuţiile, sabotajele din anii ’90 ai secolului trecut, la care au fost supuşi, reprezintă în continuare o pagină neagră, imposibil de şters vreodată. Ratarea preluării Melanei Săvineşti, elegant vorbind, ar trebui predată la şcoală. Curajul a făcut diferenţa.
Dincolo de toate, important este că puterea de a mai creşte funcţionează!… Mai presus de generic sau slogan, în dreptul RIFIL se reţine esenţa neafişată: puterea calităţii, calitatea puterii.

Alte date importante din istoricul grupului industrial RIFIL

● 1992 – Primul pas în producerea firelor tip bumbac şi demararea negocierilor de asociere cu societatea MOLDOFIL S.A. Câmpulung Moldovenesc.
● 1993 – Constituirea societăţii comerciale ROMALFA S.A. Săvinesti, având ca obiect de activitate principală comercializarea firelor tip bumbac acrilice şi în amestec.
● 1994 – Adunarea Generală a Asociaţilor decide majorarea capitalului social al ROMALFA S.A., majorare subscrisă de MOLDOFIL S.A. Câmpulung Moldovenesc care devine acţionar cu 50% din actiuni.
● 1996 – RIFIL S.R.L. devine RIFIL S.A.
● 1997-1999 – Noile tehnologii introduse atât în filatură cât şi în vopsitorie
au permis începerea producţiei de fire acrilice în amestec cu lână şi în amestec cu bumbac.
● 1999 – În urma negocierilor cu FPS, RIFIL S.A. cumpără pachetul majoritar de actiuni al FIRMELBO Botoşani şi subscrie majorarea de capital social conform acordului încheiat.
● 1999 – RIFIL subscrie majorarea capitalului social hotărât de Adunarea Generală a Acţionarilor a FILATURA S.A. Buzău. Ca urmare RIFIL devine actionar majoritar.
● 2003 – RIFIL, împreuna cu INDUSTRIA ITALIANA FILATI şi FILPUCCI, ambele din Prato – Italia, au înfiinţat INDUSTRIA FILATI BUZĂU, care preia activitatea de producere a firelor fantezie pentru tricotaje şi a firelor pentru lucru de mână.
● 2010 – În urma parteneriatului încheiat de Asociația ASTRICO NORD-EST cu
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial a Universităţii Tehnice «Gheorghe Asachi» Iași,
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile Pielărie – București și
Inno Consult SRL – București ia naștere Clusterul textil Astrico Nord-Est.
● 2014 – RIFIL preia integral părțile sociale ale ROLANA-TEX Botoșani. Grupul de firme RIFIL ajunge între cei mai mari producători de fire din Europa cu o cifră de afaceri de aproximativ 140 milioane euro anual.

Ministrul Mihai Florescu și Emilio Falco, alături de ministrul Gheroghe Caranfil, au fost vizionari. Ei au gândit înfiinţarea societăţii mixte RIFIL la începutul anilor ‘70, într-un timp când alţii încă nu pricepeau mersul lumii. Fără curajul și hotărârea lor, astăzi nu am avea ce să celebrăm. Din păcate, ei nu mai sunt printre noi. Cunoscând puterea lor de a construi ceva nou și îndrăzneţ, suntem siguri că și în cealaltă lume lucrează să întemeieze un alt RIFIL, mai frumos, mai performant, mai strălucitor.

Conducerea societății, în nume propriu și în numele acționarilor, dorește să aducă mulțumiri tuturor angajaților și fiecăruia dintre ei pentru contribuția la succesul și rezultatele bune ale societății în decursul anilor!

Ion Stratilă – Președinte C.A.
Valerica Leonte – Director General
Luigi Bodo – Director Tehnic-Comercial

Marca Nume/Prenume Functie
1 AMALINEI Laurentiu Director General
2 BUCUR POPA Radu Director Economic
3 ROIBU Vasile Aprovizionare
4 CRISTESCU Ionel Maistru
5 LUNGOCI Vasile Contabilitate
6 PETREA Aurel Maistru
7 MARCU Petrea Maistru
8 STOIAN Ion Mecanic
9 IFTIME Mihaela Secretara
10 LAZAR Ion Maistru
11 FILIP Petru Maistru
12 ION Petru Mecanic
13 PINTESCU Constantin Maistru
14 CIOBANU Traian Mecanic
15 DASCALU Ion Resurse Umane
16 POPESCU Mihai Mecanic
17 ONU Constantin Sef MEA
18 RADU Constantin Mecanic
19 CRACALEANU Ion Maistru
20 APINTEI Ion Vopsitor
21 RACEA Vasile Vopsitor
22 MIHALACHE Dumitru Mecanic
23 BORS Emil Mecanic
24 LECUSESCU Ion Mecanic
25 RAZMERITOAIA Vasile Mecanic
26 CHIVU Ioan Mecanic
27 CHIRIAC Costache Mecanic
28 MIHAI Constantin Mecanic
29 CURCA Neculai Mecanic
30 BURSUC Dumitru Mecanic
31 MACOVEI Rodica Aprovizionare
32 ADAVIDOAEI Vasile Mecanic
33 POPOVICI Aurel Mecanic
34 BOBOC Vasile Vopsitor
35 SIMIHUR Ioan Mecanic
36 OBREJA Constantin Operator Textil
37 RASCARACHE Mihai Mecanic
38 CONDURARU Ioachim Mecanic
39 AILIOAIEI Gheorghe Mecanic
40 VARLAN Constantin Mecanic
41 NEGRU Neculai Vopsitor
42 UNGUREANU Petru Vopsitor
43 LUPU Iordache Operator Textil
44 MIRON Vasile Electrician
45 ANTOHIE Vasile Vopsitor
46 RUPAS Georgeta Operator Textil
47 DRAGOI Lucia Operator Textil
48 ERHAN Gheorghe Mecanic
49 SPATARU Georgeta Operator Textil
50 ADAVIDOAEI Margareta Coordonator Schimb
51 POPOVICI Georgeta Operator Textil
52 CONDURARU Maria Coordonator Schimb
53 SANDU Nica Vasile Mecanic
54 SUCIOAIA Vasile Vopsitor
55 RICEA Viorica Operator Textil
56 DAVIDOAIA Pavel Operator Textil
57 BRATU Viorica Operator Textil
58 STOIAN Catinca Operator Textil
59 DOSPIN Virginia Operator Textil
60 MIHALACHE Elena Operator Textil
61 ASMARANDEI Alexandru Maistru
62 NAGIT Maria Operator Textil
63 VEZETEU Viorica Operator Textil
64 COJOCARU Vasile Operator Textil
65 MIHALACHE Marcela Operator Textil
66 LUTA BUDIS Marieta Operator Textil
67 MURARU Sofia Operator Textil
68 STRUJAN Olga Operator Textil
69 CIOBANU Aglaia Operator Textil
70 MINAC Costica Operator Textil
71 RADU Stratica Operator Textil
72 POPESCU Elena Operator Textil
73 MITU Mircea Operator Textil
74 DINICU Gheorghe Operator Textil
75 RUSU Petru Operator Textil
76 MITITELU Elena Operator Textil
77 POPA Neculai Operator Textil
78 SAMOILA Aurica Operator Textil
79 APOSTOAIEI Constantin Vopsitor
80 BEJENARU Mihai Vopsitor
81 SAVIN Stefan Electrician
82 STANGU Maria Operator Textil
83 IGNAT Mihai Operator Textil
84 PASTRAMAGIU Aurica Operator Textil
85 CIMPANU Gheorghe Electrician
86 AGAPIN Capsa Zenovia Operator Textil
87 GAL  Dumitru Comercial
88 LUNGOCIU Danuta Operator Textil
89 GRECU Aurora Operator Textil
90 IFTIMIA Sofia Operator Textil
91 COTOFAN Victor Operator Textil
92 PLAIESU Teodora Operator Textil
93 BLIOJU Milica Operator Textil
94 BALMUS Mircea Operator Textil
95 STANCU Minodora Operator Textil
96 BRASOVEANU Vasile Vopsitor
97 COJOCARIU Maria Operator Textil
98 BRANZACHE Elena Operator Textil
99 CIOBANU Ana Operator Textil
100 TIBULAC Adriana Sef Control Calitate
101 MIHAI Teodora Operator Textil
102 GHEORGHIU Maria Operator Textil
103 GALL Ana Operator Textil
104 ROSU Aniva Operator Textil
105 BACIU Ecaterina Operator Textil
106 DAMIAN Aneta Operator Textil
107 AVASILOAIEI Elena Operator Textil
108 STANCIU Paulina Operator Textil
109 SAVIN Elena Operator Textil
110 BLAJ Otilia Operator Textil
111 ANCUTA Paraschiva Operator Textil
112 BARLESCU Cristina Operator Textil
113 COZONAC Cornelia Operator Textil
114 IFRIM Luminita Operator Textil
115 CRAMBA Elena Operator Textil
116 CATANA Dorica Operator Textil
117 DORBAN Elena Operator Textil
118 MATEI Elena Operator Textil
119 RATOI Rodica Operator Textil
120 CIOBANU Lidia Operator Textil
121 DORNESCU Marinela Operator Textil
122 OBREJA Elena Operator Textil
123 GHIURCA Mariea Operator Textil
124 AMARIEI Tatiana Operator Textil
125 BORDEI Elena Operator Textil
126 POPESCU Zenovia Operator Textil
127 DARANGA Silvia Operator Textil
128 ASAVINEI Niculina Operator Textil
129 GRECU Adela Operator Textil
130 BARSAN Aurica Operator Textil
131 SAVIN Elena Operator Textil
132 GHERASIM Maria Operator Textil
133 ANGHEL Carmen Operator Textil
134 IRIMIA Maria Operator Textil
135 COZONAC Ion Operator Textil
136 ANITA Ana Operator Textil
137 MITREA Veronica Operator Textil
138 MATASE Angela Operator Textil
139 MURARU Elena Operator Textil
140 CAPRA Mina Coordonator Schimb
141 ACOJOCARITEI Lucia Operator Textil
142 TANASA Cecilia Operator Textil
143 ARAZMERUTOAIA Ion Mecanic
144 ANTALOAIE Veronica Operator Textil
145 FERENT Margareta Operator Textil
146 BOSTAN Eugenia Operator Textil
147 SURUGIU Dumitru Sef Sectie Vopsitorie
148 SUFLETU Ana Operator Textil
149 MITILICA Maria Operator Textil
150 VARGA Tereza Operator Textil
151 HERDES Maria Operator Textil
152 IACOBUT Lucia Operator Textil
153 UNGUREANU Georgeta Operator Textil
154 RADU Ion Operator Textil
155 VACARU Dumiitru Sef Magazie
156 IGNAT Constantin Depozit
157 BLAGA Ana Operator Textil
158 MODORANU Elena Operator Textil
159 MIHAI Ana Operator Textil
160 VACARU Ermina Operator Textil
161 NACU Mariana Operator Textil
162 ANISII Doina Coordonator Schimb
163 VLAICU Tereza Operator Textil
164 BUHUS Gheorghe Operator Textil
165 BUHUS Ana Operator Textil
166 IRIMIA Neculai Operator Textil
167 MURARU Elena Operator Textil
168 MACOVEI Silvica Operator Textil
169 ROSU Emilia Operator Textil
170 BOGHIAN Maria Laboranta
171 MIHUT Valeria Operator Textil
172 CARPAN Maria Operator Textil
173 NICOLAU Maria Operator Textil
174 BOSTAN Anica Operator Textil
175 GAUCAN Elena Operator Textil
176 SACHELARU Vica Operator Textil
177 GABOR Angela Operator Textil
178 PETRISOR Elena Operator Textil
179 ONU Elena Coordonator Schimb
180 COZMA Cristina Sef Magazie
181 SANDU Didina Operator Textil
182 VELEANU Costache Administrativ
183 AXINTE Angela Operator Textil
184 MIRCESCU Leontina Vopsitor
185 STAHIE Aurelia Operator Textil
186 PARASCHIN Petru Operator Textil
187 ANTOCHE Vasile Mecanic
188 SCUTARU Ana Operator Textil
189 PLACINTA Lucia Operator Textil
190 CIUBOTARU Elena Operator Textil
191 VIERU Constantin Vopsitor
192 ABABEI Gheorghe Depozit
193 NISTOR Gheorghe Depozit
194 BABALEA Chiva Operator Textil
195 DAVID Doina Contabilitate
196 BARBIERU Mihai Operator Textil
197 IORDACHE Cristina Operator Textil
198 ABABEI Neculai Depozit
199 BACIU Ioan Depozit
200 ANDRIES Elisabeta Operator Textil
201 DARLOMAN Aurel Operator Textil
202 JIPA Zenovia Operator Textil
203 MINUT Vasile Vopsitor
204 MURARU Valentina Laboranta
205 ZAHARIA Didina Operator Textil
206 CATANA Maria Operator Textil
207 PURICE Neculai Depozit
208 MARIAN Gheorghe Operator Textil
209 LUCA Niculina Operator Textil
210 NAZARIE Aurel Vopsitor
211 SPATARU Aurelia Operator Textil
212 VARGA Maria Operator Textil
213 STAVARACHE Mariana Operator Textil
214 DOBREA Ion Sef sectie Filatura
215 DARIE Ecaterina Operator Textil
216 POPESCU Valentina Operator Textil
217 VACARIU Viorica Operator Textil
218 COZMESCU Elena Operator Textil
219 OLARU Anca Operator Textil
220 RAZMERITOAIE Elena Operator Textil
221 ANDRONACHI Marioara Laboranta
222 BURLACU Maria Operator Textil
223 SMAU Valeria Operator Textil
224 IBRIAN Rodica Operator Textil
225 MURARIU Nuta Operator Textil
226 BEJAN Elena Operator Textil
227 MALANCA Verginia Coordonator Schimb
228 ANTOCHI Paulina Operator Textil
229 BALUT Gabriela Operator Textil
230 VACARU Ion Depozit
231 ANDRIES Ortansa Operator Textil
232 POCOVNICU Adriana Operator Textil
233 ILIES Maria Coordonator Schimb
234 CIOBANU Viorica Operator Textil
235 PURICE Ioan Depozit
236 HOGEA Constantin Electrician
237 IOSUB Neculai Operator Textil
238 MOCANU Dumitru Operator Textil
239 TUTUIANU Gheorghe Mecanic
240 ARMANU Georgeta Operator Textil
241 GAFITA Virgil Contabilitate
242 CHIOSAC Gheorghe Vopsitor
243 DANILA Elena Operator Textil
244 LUNGU Angela Operator Textil
245 DASCALU Marinela Operator Textil
246 TEDICI Ana Operator Textil
247 BADANGA Ion Vopsitor
248 CORFU Maria Operator Textil
249 BUCURESTEANU Ana Operator Textil
250 GRADINARU Maria Laboranta
251 DOBOS Tinca Operator Textil
252 ZBRANCA Niculina Vopsitor
253 BALMUS Veruta Operator Textil
254 DRAGUSANU Lucia Operator Textil
255 ASMARANDEI Geneva Operator Textil
256 MARIAN Rodica Administrativ
257 DASCALU Camelia Operator Textil
258 CORFU Maria Operator Textil
259 SIMION Dacunea Operator Textil
260 HUSU Elena Operator Textil
261 BURLACU Doina Operator Textil
262 POPA Maria Operator Textil
263 LUCA Ana Operator Textil
264 TOPLICEANU Maria Operator Textil
265 HULPOI Elena Operator Textil
266 HOCIUNG Elena Operator Textil
267 MARIAN Elena Operator Textil
268 MARTIN Rodica Operator Textil
269 TUDORAN Vasile Comercial
270 RUBLINSCHI Adrian Comercial
271 CAPATANA Chele Maria Coordonator Schimb
272 MIRCEA Corina Operator Textil
273 SCRIPCARU Ersilia Operator Textil
274 NICORESCU Ana Operator Textil
275 PADURARU Angelica Operator Textil
276 TABARNAC Maria Operator Textil
277 MEREUTA Maria Operator Textil
278 SOLOMON Ilona Operator Textil
279 GRAD Floarea Operator Textil
280 SAVIN Aurelia Operator Textil
281 EPANU Ana Operator Textil
282 VERDES Iulia Operator Textil
283 PRICOPE Marieta Operator Textil
284 TATARU Alexandrina Operator Textil
285 HUSANU Gheorghe Operator Textil
286 ASAFTEI Milica Operator Textil
287 POPA Maria 1 Operator Textil
288 SARBU Ana Operator Textil
289 MIRON Maria Operator Textil
290 IOSUB Gheorghe Vopsitor
291 NISTOR Elena Operator Textil
292 DINU Dana Carmen Operator Textil
293 TEODORESCU Marcela Operator Textil
294 ANDREESCU Elisabeta Operator Textil
295 IRIMESCU Florica Operator Textil
296 CHIRICA Maricica Operator Textil
297 ANTOCE Constantin Vopsitor
298 GHEORGHICA Valeria Operator Textil
299 RADU lena Operator Textil
300 SOFRON Lucia Elena Operator Textil
301 SAVA Emilia Operator Textil
302 IACOB Elena Coordonator Schimb
303 LINGURARU Maria Operator Textil
304 STAN Floarea Operator Textil
305 BARSETE Rodica Operator Textil
306 STELEA Olga Operator Textil
307 VULTURU Vasilica Operator Textil
308 APOPEI Ileana Operator Textil
309 ZAVALICHI Elena Operator Textil
310 BUHUSANU Constantin Operator Textil
311 PRUTEANU Rita Operator Textil
312 APOPEI Ioana Operator Textil
313 BAHNEANU Felicia Operator Textil
314 FICA PODOLEANU Elena Operator Textil
315 NITA Valentina Operator Textil
316 IFTIMIE Elisabeta Operator Textil
317 PAVEL Doina Operator Textil
318 TASCA Elena Operator Textil
319 PASCA Silvia Operator Textil
320 ANCHITIM Maria Operator Textil
322 SAVU Rodica Operator Textil
323 CIOCANEL Elena Operator Textil
324 SOCIA Rodica Operator Textil
325 BURSUC Angela Operator Textil
326 BARBIERU Maria Operator Textil
327 DOBOS Laurentia Operator Textil
328 ILIES Maria 1 Operator Textil
329 PASLARU Decebal Depozit
330 TURCANU Marica Operator Textil
331 STOLERU Elena Operator Textil
332 MUNTEANU Irina Operator Textil
333 ROMAN Georgeta Operator Textil
334 SECUERU Zanica Operator Textil
335 CROITORIU Elena Operator Textil
338 GARTU Elena Operator Textil
339 IACOBOAEA Elena Operator Textil
340 URSU Maria Operator Textil
341 IVANOV Palaghia Operator Textil
342 JUNCU Tatiana Operator Textil
343 VORONIANU Nuta Operator Textil
344 CUMPAT Elena Operator Textil
345 FOAMETE Mariana Operator Textil
346 CASAPU Angela Operator Textil
347 LORENT Aurica Operator Textil
348 RADU Adriana Operator Textil
349 CAIA Alexandru Depozit
350 ASAVINEI Dan Mecanic
351 ISTRATE Tereza Operator Textil
352 LEONTE Valeria Operator Textil
353 IRIMIA Ion Operator Textil
354 CHETREANU Vasile Operator Textil
355 DORNESCU Aurel Mecanic
356 MLADIN PETRU Stefan Contabilitate
357 ASAVEI Marcelica Operator Textil
358 RUSU Paraschiva Operator Textil
359 AGHIORGHIESEI Coculeana Operator Textil
360 RUSU Maria 1 Operator Textil
361 CIOBANU Anisoara Operator Textil
362 MUSTEATA Ecaterina Operator Textil
363 DUMITRIU Doina Operator Textil
364 NEMTEANU Niculina Operator Textil
365 IONITA Elena Operator Textil
366 OLENCEANCU Mirel Vopsitor
367 HREAMATA Neculai Programator
368 SANDESCU Vasile Vopsitor
369 SECARA Antoneta Programator
370 TABARA Elena Operator Textil
371 BERCANU Ion Operator Textil
372 RUSU Maria Operator Textil
373 TIMARU Elena Operator Textil
374 TRIFAN Maria Operator Textil
375 HADAMBU Aglaia Operator Textil
376 MUNTEANU Viorel Operator Textil
377 ANDRONIC Floarea Operator Textil
378 MIHALACHE Eugen Operator Textil
379 GRUMEZESCU Mariana Operator Textil
380 LECUSESCU Georgeta Operator Textil
381 SAVA Stela Operator Textil
382 STEFAN Maria Operator Textil
383 MORARU Maria Operator Textil
384 POMANA Ion Administrativ
385 BURCA Rodica Operator Textil
386 IRIMESCU Feodora Operator Textil
387 CRETU Eugenia Operator Textil
388 TARICEANU Mihaela Operator Textil
389 MANCIU Elena Operator Textil
390 ASAVEI Ileana Operator Textil
391 DAVID Viorica Operator Textil
392 PLESCA Genovica Operator Textil
393 DUBINA Doina Operator Textil
394 SCRIPCARU Tereza Operator Textil
395 DRAGAN Aurelia Operator Textil
396 BALABAN Constanta Operator Textil
397 RUSU Verginia Operator Textil
398 URIOC Marieana Operator Textil
399 AFTODE Marcela Operator Textil
400 PAISE Marin Depozit
401 APOPEI Lica Operator Textil
402 DRAGOMIR Maria Operator Textil
403 ASTANCAI Maria Operator Textil
404 ISAC Ileana Operator Textil
405 BRASOVEANU Maria Operator Textil
406 IPATI Mariela Operator Textil
407 TRIFAN Constantin Vopsitor
409 CONSTANTIN Victoria Vopsitor
410 DORNESCU Gabriela Laboranta
411 LUPU Valentina Operator Textil
412 POPA Zana Operator Textil
413 SURUBARIU Petru Operator Textil
414 VIERU Valeria Operator Textil
415 FATU Elena Operator Textil
417 POPA Teodora Operator Textil
418 AMARIEI Marieta Operator Textil
419 FLOREA Maria Operator Textil
420 CADERE Eugenia Operator Textil
421 MOTOI Ion Operator Textil
422 JUDESCU Cornelia Operator Textil
423 HORIA Violeta Operator Textil
424 GIURGIU Floarea Operator Textil
425 CORCHEZ Gheorghe Operator Textil
426 BLAGA Marcelica Operator Textil
427 VORNICU Elena Operator Textil
428 CHIRIAC Alexandru Administrativ
429 BALAN Elena Operator Textil
430 LEAHU Tache Operator Textil
431 CHELE Doina Operator Textil
432 APOSTOAIE Maria Operator Textil
433 PREDA Gheorghe Operator Textil
434 ISAC Viorica Operator Textil
435 CIOFU Elena Operator Textil
436 ZAHARIA Didina Operator Textil
437 PETRARU Elena Operator Textil
438 ILARION Ana Operator Textil
439 ROTARU Gheorghe Vopsitor
440 RUSU Ioan Operator Textil
441 LAZA Cezarina Operator Textil
442 MUNTEANU Vasile Operator Textil
443 GABUREANU Petru Vopsitor
444 VARLAN Doruta Operator Textil
445 FUNDEANU Silvica Operator Textil
446 MARIAN Luminita Operator Textil
447 BORDEI Rodica Operator Textil
448 SAVIN Elena Operator Textil
449 GHERASIM Elena Operator Textil
450 MARIN Petru Vopsitor
451 ICHIM Elena Operator Textil
452 OLTIANU Maria Operator Textil
453 FLOREA Ionela Operator Textil
454 MARCU Ana Operator Textil
455 MIHALACHE Iuliana Operator Textil
456 ZAVATE Toader Operator Textil
457 OPREA Stelia Operator Textil
458 AVARVARE Violeta Operator Textil
459 TELEUCA Cornelia Operator Textil
460 CUCOS Maria Operator Textil
461 COJOCARU Paulina Operator Textil
462 IROFTE Ana Doina Operator Textil
463 BURUIANA Emilia Operator Textil
464 BALAN Maria Operator Textil
465 MARIAN Maria Operator Textil
466 COSTIN Felicica Operator Textil
467 OTET Lidia Operator Textil
468 RUGINA Elena Operator Textil
469 SERBAN Maria Operator Textil
470 SAMSON Marcela Operator Textil
471 MACOVEI Lenuta Operator Textil
472 NECHITA Maria Operator Textil
473 DOCHITA Elena Operator Textil
474 MARASCU Elena Operator Textil
475 DASCALU Elena Operator Textil
476 HODOR Mircea Operator Textil
477 TOFAN Ion Operator Textil
478 GHIORGHIU Petru Depozit
479 APETREI Viorica Operator Textil
480 BARCAN Constantin Vopsitor
481 LUCA Margareta Operator Textil
482 OLARIU Stefan Mecanic
483 TRIFAN Mihai Operator Textil
484 SURUBARIU Constantin Operator Textil
485 MATEI Viorica Operator Textil
486 UNGUREANU Tereza Operator Textil
487 PARJOLEANU Aurica Operator Textil
488 VAIDEANU Ana Operator Textil
489 SANDU Catiuta Operator Textil
490 CHITU Rodica Operator Textil
491 ZBRANCA Ion Vopsitor
492 MUNTEANU Constantin Operator Textil
493 BUCALAU Gheorghe Operator Textil
494 LUPASCU Constantin Operator Textil
495 DODU Georgeta Operator Textil
496 CRACIUN Gheorghe Operator Textil
497 SOCEA Dumitru Operator Textil
498 POZDERCA Vasile Operator Textil
499 MANEA Viorica Operator Textil
500 PLOSCARU Eugen Vopsitor
501 CORCHEZ Gheorghe Depozit
502 CIOBANU Aurica Operator Textil
503 LAZAR Aurica Operator Textil
504 GRIGORIU Nicolae Operator Textil
505 BOANDA Viorica Operator Textil
506 OCNEANU Mirel Vopsitor
507 TATARU Maria Operator Textil
508 TOMESCU Virginia Operator Textil
509 DOROFTEI Veronica Operator Textil
510 HADAMBU Aneta Operator Textil
511 BLAGA Maria Operator Textil
512 PRISECARU Doina Operator Textil
513 TRIFAN Viorica Operator Textil
514 IONESCU Viorel Operator Textil
515 MILA Ellena Operator Textil
516 IACOB Rodica Operator Textil
517 IONEL Florentina Operator Textil
518 LEFTER Veronica Operator Textil
519 FLOS Rodica Operator Textil
520 AGRIGOROAIE Mioara Operator Textil
521 APETRI Elena Operator Textil
522 GADIOI Fanica Operator Textil
523 RADUCU Elena Operator Textil
524 DAVID Viorica 2 Operator Textil
526 COTOC Florica Operator Textil
527 NICORESCU Elena Operator Textil
528 GRADINARU Lacramioara Operator Textil
529 RIPAN Maria Operator Textil
530 COSTACHE Danut Operator Textil
531 BIGHILIE Gheorghe Operator Textil
533 MIRON Elena Operator Textil
534 BAMBOI Vasile Operator Textil
535 RADUCANU Marcel Operator Textil
536 URIOC Neculai Depozit
537 DUMITRU Georgeta Operator Textil
538 IPATE Maria Operator Textil
539 SERBAN Neculai Operator Textil
540 ALUPULUI Ion Operator Textil
541 COSTIN Jenita Operator Textil
542 BOBOC Mariana Operator Textil
543 CHITANU Maria Operator Textil
544 SCHIOPU Gheorghe Depozit
545 HERDES Vasile Operator Textil
546 GHINET Angelica Operator Textil
547 TODARCA Elena Operator Textil
548 GALUSCA Dumitru Operator Textil
549 STAN Alexandru Sef Sectie Vopsitorie
550 VACARU Eugenia Operator Textil
551 APOSTU Ioan Operator Textil
553 POIANA Camelia Operator Textil
554 TUPU Gavril Operator Textil
555 LACATUSU Pavel Vopsitor
556 TELEUCA Gheorghe Operator Textil
557 BOENGIU  Constantin Comercial
558 JARIGHESCU Cezar Operator Textil
559 BARNA Ferenz Zigmond Operator Textil
560 TRIF Niculina Operator Textil
561 RIDEG Cercel Ioan Operator Textil
562 TOSCA Vasile Operator Textil
563 ANTOCE Angela Operator Textil
564 SARBU Maria Operator Textil
565 BUJOR Vlaescu Operator Textil
566 FERMIN Varii Elena Operator Textil
567 MATEI Viorica Laboranta
569 RACARU Ana Operator Textil
570 LET Elena Operator Textil
571 ENACHE Lina Stefana Operator Textil
572 BLAJ Lidia Operator Textil
573 ARMANU Dorica Coordonator Schimb
574 IORDACHESCU Elena Operator Textil
575 IRIMIA Maria Operator Textil
576 VRASNEAGA Viorica Operator Textil
577 SOCEA Milioara Operator Textil
578 TURCANU Aglaia Operator Textil
579 CRETU Ana Operator Textil
580 RUSU Viorica Operator Textil
581 ANDRONACHE Frasina Operator Textil
582 PUICA Elena Operator Textil
583 APOPEI Elena Operator Textil
584 CHIRITESCU Lucica Operator Textil
585 MELINTE Elena Operator Textil
586 CIUCANU Elisabeta Operator Textil
587 CORCHEZ Maria Operator Textil
588 MAFTEI Ileana Operator Textil
589 ADOCHITEI Ana Operator Textil
590 PASCU Emilia Operator Textil
591 NEGURA Profira Operator Textil
592 DUMITRU Elena Operator Textil
593 SMAU Ana Operator Textil
594 IACOB Maria Operator Textil
595 PARPUCEA Tamara Operator Textil
596 BALAN Dorica Operator Textil
597 CIUBOTARU Elena Operator Textil
598 AMITOAIEI Valerica Operator Textil
599 CIRILLO Maria Operator Textil
600 APINTEI Adriana Operator Textil
601 BOFAN Maria Operator Textil
602 NEACSU Elena Operator Textil
603 LUPASCU Elena Operator Textil
604 MARICIUC Marinela Operator Textil
605 LAZAR Maricela Operator Textil
606 PAVEL Angelica Operator Textil
607 ROSU Maria 2 Operator Textil
608 AENASOAIE Adriana Operator Textil
609 ISTINE Maria Operator Textil
610 MARIUTA Ana Operator Textil
611 VAMANU Elena Operator Textil
612 PINTILIE Agripina Operator Textil
613 SAUCIUC Liliana Coordonator Schimb
615 BALINT Florentina Operator Textil
616 BUCUR Aneta Operator Textil
617 RUSU Elena Operator Textil
618 VIZITIU Viorel Mecanic
619 GANGU Elena Operator Textil
620 TEACU Elena Operator Textil
621 LAVRONSGHI Elena Operator Textil
622 VATAJELU Geta Operator Textil
623 GHEORGHICA Nicoleta Operator Textil
624 PANCU Elena Operator Textil
625 DUMITRIU Rodica Operator Textil
626 CIOCOITA Ioana Operator Textil
627 OGLAGE Elena Operator Textil
628 LECUSESCU Gheorghe Mecanic
630 SCURTU Vasile Depozit
631 CHELARU Angela Operator Textil
632 VATUI Maria Operator Textil
633 NASOI Doina Operator Textil
634 TELEUCA Ileana Administrativ
635 NISTOR Veta Operator Textil
636 IRIMIEA Clement Vopsitor
637 IACOB Lucuta Operator Textil
638 PASNEI Lucuta Operator Textil
639 ADAVIDOAIEI Elena Operator Textil
640 ROTARU Maria Operator Textil
641 AIRINEI Tatiana Operator Textil
642 COSTIN Nicoleta Operator Textil
643 STOIAN Felicica Operator Textil
644 LACATUSU Ana Operator Textil
645 POPA Maria Operator Textil
646 TURCANU Agurita Operator Textil
647 COZMA Constantin Vopsitor
648 CIUDIN Mircea Operator Textil
649 AMARIUTEI Agnesia Operator Textil
650 ZBRANCA Constantin Operator Textil
651 SANDU Rodica Operator Textil
652 POPA Ana Operator Textil
653 FERENT Olga Operator Textil
654 APOSTOAIE Adriana Operator Textil
655 TIMOFTE Elena Operator Textil
656 CATANA Lucica Operator Textil
657 MARCU Aneta Operator Textil
658 BRASOVEANU Costel Depozit
659 ATOMEI Maria Operator Textil
660 BEREA Elena Operator Textil
661 BUSUIOC Carolina Operator Textil
662 MIRCEA Cecilia Operator Textil
663 CIOMEICA Ana Operator Textil
664 GAVRILUTA Maria Operator Textil
665 COTOFAN Hareta Operator Textil
666 TOMA Ana Operator Textil
667 LAZAR Elena Operator Textil
668 NICORESCU Domnica Operator Textil
669 GHIARCEA Elena Operator Textil
670 MUCENICU Felicia Operator Textil
671 HODOR Elena Operator Textil
672 MISLEA Georgeta Operator Textil
673 MATEI Maria Operator Textil
674 ASANDEI Vasile Vopsitor
675 AILOAIEI Ecaterina Operator Textil
676 DRAGOI Vasile Coordonator Schimb
677 MIFTODE Sava Operator Textil
678 COJOCARU Vasile Operator Textil
679 URSACHE Adriana Operator Textil
680 CEPOI Maria Operator Textil
681 PRUNDU Maria Operator Textil
682 BALAN Mita Operator Textil
683 DASCALU Aurica Operator Textil
684 COARDA Gena Operator Textil
685 BECA Rodica Operator Textil
686 HODOR Adela Operator Textil
687 NECHITA Marcela Operator Textil
688 TANASA Rodica Operator Textil
689 ROMAN Alexandrina Operator Textil
690 MURARU Genoveva Operator Textil
691 PRICOPOAIA Ana Operator Textil
692 PANCIU Profira Operator Textil
693 POSCHIN Petru Vopsitor
694 DUMITRAS Elena Operator Textil
697 MAVRODINESCU Ecaterina-
Argentina
Operator Textil
698 IONESCU Doru Operator Textil
699 IONESCU Doru Vopsitor
700 HARTAN Gheorghe Coordonator Schimb
701 MUNTEANU Ileana Operator Textil
702 TIRIAC Elena Sef Sectie Filatura
703 TIRIAC Ioan Sef Sectie Filatura
704 PECHEANU Lucia Sef Control Calitate
705 TIRON Alexandru Vopsitor
708 SIRBU Gheorghe Mecanic
709 GIDIOI Elena Operator Textil
710 SIMION Vasile Administrativ
711 MUNTEANU Emilian Operator Textil
712 VELESCU Ovidiu Vopsitor
714 ION Ion Vopsitor
715 GABUR Romeo Vopsitor
716 TOFAN Margareta Contabilitate
717 CRISTESCU Adrian-Lucian Vopsitor
718 TRIFAN Dorutu Operator Textil
719 DRESTARU Mihaii Operator Textil
720 SOCIA Maria Operator Textil
721 GAVRIL Constantin Operator Textil
722 BUCURESTEANU Constantin Vopsitor
723 GAFITA Dorin Operator Textil
724 DRAGOMIR Vasile Operator Textil
725 VADUVA Vasile Operator Textil
726 TELEUCA Lucian Vopsitor
727 POPA Aurel Operator Textil
728 ASIMINEI Ioan Operator Textil
729 CHINDEA Neculai Operator Textil
730 FRUNZA Ion Operator Textil
731 ANTON Mirel Operator Textil
732 DRAGUSANU Ion Vopsitor
733 DUMITRASCU Constantin Vopsitor
734 CENUSA Vasile Operator Textil
735 PAISE Elena Operator Textil
736 LACATUSU Lulu Operator Textil
737 SOCIA Constantin Vopsitor
738 OSTAHIE Florin-Ion Vopsitor
739 FANTANARU Gheorghe Operator Textil
740 SIRBU Emilia Operator Textil
741 MIHAILA Cezarica Operator Textil
742 DRAGUSANU Gheorghe Operator Textil
743 ANA Constanta Operator Textil
744 GROZAVU Carmen Operator Textil
745 MIRCEA Georgeta Operator Textil
746 ADAVIDOAIEI Floarea Operator Textil
747 MURARU Elena Operator Textil
748 SACARA Doinita Coordonator Schimb
749 ZANFIR Maria Operator Textil
750 CIMPANU Verginia Operator Textil
751 BUZAU Olguta Operator Textil
752 LABIS Adela Operator Textil
753 DUMITRICA Mariana Operator Textil
754 TURCU Paulina Operator Textil
755 BUTA Ana Operator Textil
756 SAVIN Teodora Operator Textil
757 TAMBOI Doinita Operator Textil
758 MARIUTA Ion Operator Textil
759 DRINGU Mihai Operator Textil
760 LUPU Ioan Operator Textil
761 ABABEI Ion Operator Textil
762 CULBECE Dan Operator Textil
763 LECUSESCU Vasile Mecanic
764 MANOLE Silvia Operator Textil
765 BUTA Eugenia Operator Textil
766 TRENCHEA Natalia Operator Textil
767 GRIGORAS Dumitrica Operator Textil
768 GHITA Elena Operator Textil
769 CHETREANU Valerica Operator Textil
770 STAHIE Elena Operator Textil
771 SOFRONIA Carmen-Ana Operator Textil
772 STAN Felicia-Tatiana Operator Textil
773 IACOB Maria Operator Textil
774 HIRLEA Ileana Operator Textil
775 BABAS Manuela Operator Textil
776 TELEUCA Maria Operator Textil
777 BRASOVEANU Lucia Operator Textil
778 DOBRANU Virginia Operator Textil
779 HISIE Luminita Operator Textil
780 DARIE Benone Operator Textil
781 STANCIU Ion Mecanic
782 TANASELEA Gheorghe Vopsitor
783 DOBRANU Constantin Vopsitor
784 ANDRONACHE Rodica Operator Textil
785 MATEI Vasile Vopsitor
786 CIOCHINA Elena Operator Textil
787 ATANASOAIE Gheorghe Operator Textil
789 MIRON Mariela Operator Textil
790 DUMITRASCU Aneta Operator Textil
791 FRANCU Cornelia Operator Textil
793 POMANA Liliana Operator Textil
794 DASCALU Elena Operator Textil
795 GHERMAN Maria Operator Textil
796 DUMBRAVEANU Neculai Operator Textil
797 FLOS Petru Operator Textil
798 CHIRITA Constantin Operator Textil
799 IONESCU Ioan Operator Textil
800 IORDACHESCU Anton Vopsitor
801 JORA Ioan Coordonator Schimb
802 RUSU Neculai Coordonator Schimb
803 VIERU Tomel Vopsitor
804 ASAFTEI Mihai Vopsitor
805 ZOTA Ioan Operator Textil
806 POPA Adriana Operator Textil
807 CURCA Mihai-Corneliu Depozit
808 NICORESCU Ioan Depozit
809 CORCHEZ Gica Operator Textil
810 DOROBAT Gheorghe Director Economic
811 GABUR Vladimir Operator Textil
812 PROBOTEANU Vasile Mecanic
813 STAN Lucian Vopsitor
814 TOFAN Liviu Operator Textil
815 TUDORAN Mihael Vopsitor
816 UNGUREANU Ion Operator Textil
817 CUREA Costel Operator Textil
818 LAZAR Ioan Contabilitate
819 CHIRILA Niculina Operator Textil
820 SECARA Elena Operator Textil
821 GAUCAN Claudia Operator Textil
822 MISTRIANU Rodica Operator Textil
823 HUTUPANU Cristina Operator Textil
824 LAZAR Elena Operator Textil
825 SPIRIDONESCU Lacramioara Operator Textil
826 CHITU Floarea Operator Textil
827 VALICA Lucretia Operator Textil
828 BIRLADEANU Elena Operator Textil
829 VIERU Cristina-Constanta Operator Textil
830 ESANU Aida Operator Textil
831 AXINTE Mariea Operator Textil
832 CALPAC Mariana Operator Textil
833 VACARIU Iuliana Operator Textil
834 RUSU Lica Operator Textil
835 AGALEANU Petru Mecanic
836 CRAESCU Taisea Operator Textil
837 BOBOC Spiru Aprovizionare
838 MURARU Mariana Operator Textil
839 POSTOLACHE Constantin Operator Textil
840 LUPU Vasile Operator Textil
841 ANDREI Vasile Operator Textil
842 CATANA Vasile Administrativ
843 ROSU Mihai Electrician
850 BODO Luigi Director Tehnic-
Comercial
851 BURLACU Andrei Operator Textil
852 ANGHELUTA Vasile Coordonator Schimb
853 URCANESCU Cristina Sef Control Calitate
854 LIVADARU Valeru Operator Textil
855 NECHITOAEA Vasile-Catalin Coordonator Schimb
856 GHEORGHICIUC Dimitrie-Tudor Coordonator Schimb
857 LUNGOCI Daniel Florin Operator Textil
858 VASILE Adrian Ovidiu Comercial
859 DASCALU Luminita Vopsitor
860 NASTRUT Sorin Ciprian Operator Textil
861 VADANA Pavel Radu Electrician
862 CORDUNEANU Gheorghe Mecanic
863 SECARA Iustinian Mecanic
865 BUTA Nicolae Operator Textil
866 ISTRATE Constantin Mecanic
867 FLOREA Iulian Operator Textil
868 MIHUT Constantin Operator Textil
869 SIMIHUR Viorel Operator Textil
870 ABABEI Neculai Operator Textil
871 NICORESCU Ana 2 Operator Textil
872 LIVADARIU Lenuta Operator Textil
873 NEMTEANU Irina Trandafira Operator Textil
874 FLORESCU Paula Operator Textil
875 DASCALU Cristinel Operator Textil
876 TUTUIANU Iuliana Operator Textil
877 VARTOLOMEI Petrina Operator Textil
878 DUMITRIU Mihaela Operator Textil
879 STACESCU Elena Operator Textil
880 STAN Marinela Operator Textil
881 TARANU Violeta Carmen Operator Textil
882 MACOVEI Cristina Operator Textil
883 NITA Alexandru Contabilitate
884 CZEKANSKI Costel Carol Operator Textil
885 PRUTEANU Daniel Operator Textil
886 AZOITEI Cristina Operator Textil
887 SCURTU Maria Operator Textil
888 BORCIA Liliana Operator Textil
889 STEFAN Mihaela Operator Textil
890 CAPATANA CHELE Iosefina Operator Textil
891 PETRACHE Anita-Vasilica Operator Textil
892 ALBET Elena Operator Textil
893 GROZAVU Mihaela Operator Textil
894 COLOBANEA Valentina Operator Textil
895 MIHALACHE Cristina Elena Vopsitor
896 IFRIM Doina Elena Operator Textil
897 NISTOR Nicoleta Lucica Operator Textil
898 MUNTEANU Gabriela Operator Textil
899 ZAHARIA Cristina Operator Textil
900 CAPITANU Mihaela Camelia Operator Textil
901 ELEK Giovana Operator Textil
902 ABALARU Luminita Alina Contabilitate
903 DASCALU Cornel Iulian Comercial
904 NEMTEANU Ioan Coordonator Schimb
905 BIBIRE Ioan Florin Contabilitate
906 VASILACHI Vasile Operator Textil
907 ARCHIP Teodor Operator Textil
908 ABABEI Constantin Operator Textil
909 NICORESCU Ion Vopsitor
910 SARMA Mirel Vopsitor
911 ATUDOSIEI Adrian Operator Textil
912 GLIGA Florin-Danut Vopsitor
913 STANCU Octavian Vopsitor
914 MIRCESCU Tiberiu Lucian Vopsitor
915 LAZA Ionel-Orlando Operator Textil
916 BACIU Dumitru Depozit
917 CAPITANU Valentin Operator Textil
918 VASILE Geanina Contabilitate
919 CASARIU Florin Operator Textil
920 DUMITRIU Elena Operator Textil
921 VARVARA Mihaela Operator Textil
922 BOTESCU Daniel Operator Textil
923 RUSU Vasile Operator Textil
924 IORDACHE Vasile Operator Textil
925 OPRISAN Petru-Dinu Coordonator Schimb
926 MELINTE Siimona Sef Control Calitate
927 SOVA Constantin-Catalin Depozit
928 GHERGHEL Florin Operator Textil
929 IOAN Iulian Operator Textil
931 BURLEA Claudia Operator Textil
932 OLTEANU Stefan Claudiu Operator Textil
933 IVANESCU Ioan Operator Textil
934 BORS Brindusa Operator Textil
935 CIOCHINA Gheorghe Operator Textil
936 MIRON Elena 2 Operator Textil
937 CIOFU Iulian Romeo Operator Textil
938 AIRINEI Ion Cristin Operator Textil
939 DASCALU Gabriela Operator Textil
940 POSCHIN Elena-Crina Operator Textil
941 EPANU Marcela Operator Textil
942 ATOCIOAIE Maria Magdalena Operator Textil
943 CHIRILA Mihaela Operator Textil
944 TOMSA Oana Operator Textil
945 NICORESCU Angela Operator Textil
946 MAFTEI Ioan Iulian Operator Textil
947 ILIE Aurelian Operator Textil
948 NICULAU Ana-Maria Operator Textil
949 PRUTEANU Elena Cristina Operator Textil
950 DUMITRASCU Nicoleta-Iuliana Laboranta
951 SICORSCHI Vasile Operator Textil
952 PURICE Angela Operator Textil
953 DUMITRU Vasile Viorel Operator Textil
954 PETRUT Cristian Coordonator Schimb
955 BAETU Ana Operator Textil
956 GHERASIM Adriana Mihaela Operator Textil
957 TUDOR Sorin Operator Textil
958 COJOCARU Irina Aurelia Operator Textil
959 BALMUS Ciprian Mihai Operator Textil
960 TARZIMAN Ana-Lacramioara Operator Textil
961 HUMA Lacramioara Operator Textil
962 TOPOLICEANU Bogdan Operator Textil
963 TEPES Vasile Vopsitor
964 IFTIME Mariana Operator Textil
965 OPRICA Gabriela Operator Textil
966 SERBAN Elena-Diana Operator Textil
967 POTOLINCA Elena-Alina Operator Textil
968 DOMINTE Mihaela Operator Textil
969 ALEXA Mihaela-Gabriela Operator Textil
970 LAZAR Gabriela Operator Textil
971 ANDRIES Niculina Operator Textil
972 FLOREA Cristina Operator Textil
974 GROSU Ioana Operator Textil
975 CIOFU Ana Aurora Operator Textil
976 POPA Daniel Depozit
977 IRODEL Vasile Claudiu Operator Textil
978 BRINZEI Gabi Operator Textil
979 CIOBANU Irina Operator Textil
980 UNGUREANU Lucica Laboranta
981 LUPU Gina Operator Textil
982 ARUSOAIEI Gabriela Operator Textil
983 APOSTOLESCU Mihaela-Daniela Operator Textil
984 VINTU Ana Maria Operator Textil
985 LUPU Marina Elisabeta Operator Textil
986 CUCUTA Daniela-Elena Operator Textil
987 CIOCOIU Liliana Mariana Operator Textil
988 DANILA Maria Operator Textil
989 MATEI Lucia Operator Textil
990 MIRON Ionel Giani Operator Textil
991 PANCHEA Cornel Vopsitor
992 DARIE Mariana Operator Textil
993 GRADINARIU Luminita-Adina Operator Textil
994 AMARIEI Elena Operator Textil
995 ANDRONACHE Simona Operator Textil
996 RUGINA Carmen-Doina Operator Textil
997 STANGU Daniela Operator Textil
998 NICA C-tin Florin Operator Textil
999 POTOLINCA Ioan-Catalin Operator Textil
1000 LUCA Adriana Operator Textil
1001 CREANGA Dan Operator Textil
1002 TALMACIU Luminita Gabi Operator Textil
1003 NEGURA Elena Operator Textil
1004 BEREA George Lucian Sef Sectie Filatura
1005 ALEXA Constantin Adrian Operator Textil
1006 NEGRUT Maria Laboranta
1007 IGNAT Mirela Operator Textil
1008 POSTOLACHE Aneta Coordonator Schimb
1009 GIURGIU Mihaela Operator Textil
1010 PETREA Cristina Operator Textil
1011 MIRON Daniela-Claudia Operator Textil
1012 IROFTE Bran Vopsitor
1013 STANCIU Dumitru Operator Textil
1014 MIHAI Maria Operator Textil
1015 ROMAN Elena Operator Textil
1016 GAVRILESCU Daniela Operator Textil
1017 ALEXA Giuliano-Daniel Vopsitor
1018 MIRON Viorel Valentin Vopsitor
1019 DUMITRASCU Nicolae-Micsunel Vopsitor
1020 ZANFIR-NICORESCU Maria-
Cristin
Operator Textil
1021 DODU Vasile Catalin Operator Textil
1022 SERBAN Nicoleta Operator Textil
1023 CONDURACHI Elena Operator Textil
1024 MANOLACHI Mihai Operator Textil
1025 ANITA Gabriela Operator Textil
1026 DUMITRU Cristina Operator Textil
1027 MIHAILA Maria Operator Textil
1028 BUMBU Gabriela Operator Textil
1029 NASTOR Maria-Genoveva Operator Textil
1030 SECARA Liliana Gigela Operator Textil
1031 ICHIM Maria 1 Operator Textil
1032 ROMAN Ana Operator Textil
1033 NECHITA Elena Roxana Operator Textil
1034 BALINCA Elena Lidia Operator Textil
1035 CIOBANU Valentina Anca Operator Textil
1036 CLOSCA Carmen Daniela Operator Textil
1037 FUNDEANU Cristinel Operator Textil
1038 CONDURAT Maria Laboranta
1039 DOBRITOIU Mariana-Cristina Operator Textil
1040 ROSCA Vasile Vopsitor
1041 OANCEA Mihaela Operator Textil
1042 LUCA Costel Operator Textil
1043 COTOR Ana Maria Operator Textil
1044 CUREA Elena Operator Textil
1045 GIURGICA Liliana Operator Textil
1046 AVASILOAIE Dan Operator Textil
1047 LAZA Ciprian C-tin Operator Textil
1048 COLOBANEA Mirela Operator Textil
1049 TURNEA Vasilica Geanina Operator Textil
1050 DASCALU Cerasela Elena Operator Textil
1051 PRUTEANU C-tin Tony Operator Textil
1052 LUCA Cristian Vasile Operator Textil
1053 BEREA Gabriela Operator Textil
1054 APETRI Claudia Laura Operator Textil
1055 ACATRINEI Carmen-Elena Operator Textil
1056 PICIOROGA Maria Operator Textil
1057 PAVAL Ana Maria Operator Textil
1058 NEDELCU Carmen-Ilona Operator Textil
1059 DUDAU Maria Operator Textil
1060 PRISECARU Maria Operator Textil
1061 LOGHIN Anca Gabriela Operator Textil
1062 RARUTA Dascalescu Vlad Vopsitor
1063 EPANU Catalin-Vasile Vopsitor
1064 BALUS Vasile Vopsitor
1065 DIACONU Mihaela Operator Textil
1066 OBADA Cristina Operator Textil
1067 JEMINSCHI Maria Dolores Operator Textil
1068 GUTU Catalina Irina Operator Textil
1069 Dabija Adelina-Ionela Operator Textil
1070 Nicorescu Ioana-Catalina Operator Textil
1071 MITA Elena Daniela Operator Textil
1072 NEGURA Daniela-Petronela Operator Textil
1073 CIOBANU Catalina-Elena Operator Textil
1074 ROMANESCU Liviu Nicu Vopsitor
1075 SUDUC Adrian-Dan Vopsitor
1076 STROIE Ion Vopsitor
1077 REPTA C-tin Florin Vopsitor
1078 HUMA Ioan Ovidiu Vopsitor
1079 ANDRIES Vasilica Operator Textil
1080 SERBAN Florentin Operator Textil
1081 OPRICA Florin Operator Textil
1082 LUCA Minodora Operator Textil
1083 MOISEI Liliana Operator Textil
1084 POPA Dumitrita-Ramona Operator Textil
1085 STANCIU Sorina-Elena Operator Textil
1086 TEACA Lucia-Elena Operator Textil
1087 NISTOR Elena Luminita Operator Textil
1088 STRATILA Ion Presedinte CA
1089 DASCALU Alina Elena Operator Textil
1090 BUJOR Cristina Operator Textil
1091 PAVEL Victor Operator Textil
1092 ANDRIES Daniela Mihaela Operator Textil
1093 LUPASCU Claudia Elena Operator Textil
1094 FLOREA Nicoleta Monica Operator Textil
1095 IGNAT Constantin Vopsitor
1096 GAVRILUTA Gelu-Ciprian Vopsitor
1097 SOVA Nadia Operator Textil
1098 ALISTAR Magdalena Operator Textil
1099 BUCATARU Ana Operator Textil
1100 GASCA Ana Operator Textil
1101 FLOREA Eleonora Operator Textil
1102 CERNAT Lacramioara Operator Textil
1103 BORDEI Elena Operator Textil
1104 RUGINA Ciprian Operator Textil
1105 BARNA Corneli Liviu Vopsitor
1106 ANDRIES Marius Eduard Operator Textil
1107 GHERMAN Oana-Maria Operator Textil
1108 ASIMIONESE Alina Gabriela Operator Textil
1109 NITOAIA Gabriela Operator Textil
1110 AURSULUI Florentina-Maria Operator Textil
1111 VLAICU Lacramioara Operator Textil
1112 MARDARE Loredana Operator Textil
1113 GHERASIM Roxana Operator Textil
1114 URSU Claudia Operator Textil
1115 NITA Magdalena-Verginica Operator Textil
1116 BEREA Ana Operator Textil
1117 CADARE Ramona Elena Operator Textil
1118 ACATRINEI Cristina Sef Sectie Vopsitorie
1119 ROSU Mihai Vopsitor
1120 NECHITA Carmen Vasilica Operator Textil
1121 DITA Gabriela Operator Textil
1122 ASIMINEI Elena Operator Textil
1123 AMARIEI Niculina-Diana Operator Textil
1124 DODU Mihai Operator Textil
1125 TEODORESCU Ioan Catalin Operator Textil
1126 ALERGUS Elena-Gheorghita Operator Textil
1127 BEREA Mircea-Constantin Operator Textil
1128 STAHIE Daniel Vasile Operator Textil
1129 CONDURARU Catalin Operator Textil
1130 KILTSCH Victoria Matilda Administrativ
1131 ZANFIR-NICORESCU Robert-
Vasile
Vopsitor
1132 ACATRINEI George Ciprian Vopsitor
1133 TELEMBICI Raluca-Georgeta Sef Control Calitate
1134 HARTAN Lucian-Ionut Operator Textil
1135 UNGUREANU Radu Constantin Vopsitor
1136 GARTU Ionut-Claudiu Operator Textil
1137 TUDOR Ciprian Mecanic
1138 CHISTOL George Cristian Mecanic
1139 BOZ Liviu Cornel Operator Textil
1140 MOISEI Dana Mihaela Operator Textil
1141 RUSU Nicoleta Operator Textil
1142 COTOFAN Elena Lumita Operator Textil
1143 GHERASIM Mariana Operator Textil
1144 CHIRILA Mariana Operator Textil
1145 CRETU Elena-Florentina Operator Textil
1146 ANDRONACHE Elena Operator Textil
1147 CAZACU Mihaela Operator Textil
1148 PUICA Magdalena Operator Textil
1149 GRIGORE Gheorghe Operator Textil
1150 DUMITRU Florentina Vopsitor
1151 IFTIMIA Ciprian Vopsitor
1152 RUPAS Laura Roxana Operator Textil
1153 SPATARU Ciprian Operator Textil
1154 ASAVEI Elena Catalina Operator Textil
1155 IAKAB Francisca Operator Textil
1156 GHIORGHIU Ana Maria Operator Textil
1157 TEODORESCU Petronela
Marcela
Operator Textil
1158 BURLACU Carmen Nicoleta Operator Textil
1159 HUSARIU Manuela-Mihaela Laboranta
1160 DASCALU Mihai Ciprian Vopsitor
1161 AMARIEI Cecilia Operator Textil
1162 NISTOR Elena Cerasela Operator Textil
1163 BLAGA Edith-Valentina Operator Textil
1164 COTOR Daniel Vopsitor
1165 ANDREI Andrei Ciprian Operator Textil
1166 BAESU Elena Cristina Operator Textil
1167 LUNGU Carmen Gabriela Operator Textil
1168 MOISA Carmen Ionela Operator Textil
1169 DUMITRACHE Elena-Brandusa Operator Textil
1170 MIRCESCU Alina Operator Textil
1171 CHELE Veronica-Petronela Operator Textil
1172 CORCHEZ Gina Cristina Operator Textil
1173 ACASANDREI Gabriela Operator Textil
1174 OLTIANU Neculai Depozit
1175 ALEXANDRESCU Valerian Inginer MEA
1176 CRUSITU Mircea-Florin Administrativ
1177 ANCA Nicolae Coordonator Schimb
1178 POPA Elena Laboranta
1179 ADASCALITEI Elena Gianina Operator Textil
1180 DASCALESCU Elena Operator Textil
1181 TRIFAN Mihaela Operator Textil
1182 COTOR Mihaela Operator Textil
1183 NEGURA Luiza Nicoleta Operator Textil
1184 RAU Maria Marinela Operator Textil
1185 TARANTUS Daniela Operator Textil
1186 BLAGA Vasilica Camelia Operator Textil
1187 HABIC Maria-Alice Operator Textil
1188 MARTIN Ionut Cristian Vopsitor
1189 FILIP Monica Coordonator Schimb
1190 PATRONA Aurelia-Andreea Operator Textil
1191 PURCILEANU Nicoleta Operator Textil
1192 COCIORVA Carmen Operator Textil
1193 ILIE Undina-Mihaela Comercial
1194 LEONTE Valerica Director General
1195 GHEORGHIU Vasile-Catalin Vopsitor
1196 ILIUTA Ilie-Viorel Vopsitor
1197 NEGRU Maria Operator Textil
1198 STOIAN Dumitru-Dan Vopsitor
1199 PADUREAN Ana Administrativ
1200 PERTA C-tin Catalin Vopsitor
1201 CORFU Marius C-tin Vopsitor
1202 CIUBOTARU Cezar Vopsitor
1203 POSCHIN Dumitru Nicusor Vopsitor
1204 MIRCESCU Florin Vopsitor
1205 COJOCARIU Constantin Vopsitor
1206 NICOLAU Ioan Mugurel Vopsitor
1207 COLTATU Eduard-Ovidiu Depozit
1208 BALAN Isabela Comercial
1209 TEODORESCU Constantin Resurse Umane
1210 SECHELARU Mihaela Operator Textil
1211 GALATANU Ana-Florentina Contabilitate
1212 BALTAT Livia Operator Textil
1213 AMARIEI Elena Contabilitate
1214 CIAI Anca Administrativ
1215 SFETCU  Ruxandra Comercial
1216 VERBAN Crina-Beatrice Contabilitate
1217 STAVARACHE Catalina Mihaela Comercial
1218 MARCU Mihaela Laboranta
1219 AIOANE Rodica Sef Sectie Filatura
1220 ROSCA Constantin Operator Textil
1221 CLOSCA Sergiu Operator Textil
1222 HANGANU Alice-Mihaela Coordonator Schimb
1223 STOIAN Vasile Depozit
1224 MISLEA Sebastian Constantin Operator Textil
1225 COJOCARIU Loredana Laboranta
1226 CIOFLANCA Ciprian-Constantin Operator Textil
1227 LUTA Elena Corina Operator Textil
1228 ASTEFANI Razvan Operator Textil
1229 LESUC Elena-Corina Laboranta
1230 AVASILOAIEI Elena-Catalina Operator Textil
1231 BOBOC Florin Alin Operator Textil
1232 POPA Madalina Liliana Operator Textil
1233 ATUDOSIEI Luminita Mihaela Operator Textil
1234 MIRON Florin Operator Textil
1235 RACARU Nicolae Iulian Operator Textil
1236 SAVIN Claudiu Constantin Operator Textil
1237 HREAMATA Ramona
Alexandrina
Operator Textil
1238 SIMION Dumitru Stelian Operator Textil
1239 RACLARIU Marius Constantin Operator Textil
1240 GHELASA Maria Operator Textil
1241 MARIAN Carmen-Nicoleta Laboranta
1242 Habic Lacramioara Operator Textil
1243 COROAMA Laura-Georgeta Laboranta
1244 MIRCESCU Simona-Petronela Operator Textil
1245 SOPONARIU Dumitrica Coordonator Schimb
1246 MITREA Ana-Loredana Operator Textil
1247 RUSU Ana-Cristina Coordonator Schimb
1248 IRIMIA Loredana Operator Textil
1249 SCHIOPU Romeo Depozit
1250 FILIP Dacian Dumitru Vopsitor
1251 MIHAILA Gheorghe Daniel Vopsitor
1252 TANASESCU Ileana-Luminita Operator Textil
1253 MARIUTA Ramona Mihaela Operator Textil
1254 TEODORESCU Angelica Comercial
1255 SOCEA Ioan Sef Sectie Vopsitorie
1256 RUSU Iulian Constantin Operator Textil
1257 MAZARE Mihaela Operator Textil
1258 BURSUC Ionel Vopsitor
1259 POTOLINCA Elena-Roxana Operator Textil
1260 OLARU Simona Operator Textil
1261 DIACONU Iulian-Constantin Vopsitor
1262 NEMTEANU Vasile Operator Textil
1263 BLAGA Marius-Petru Operator Textil
1264 ILIE Luminita Operator Textil
1265 MIHAILA Florentina-Niculina Operator Textil
1266 LAZA Iordanita Operator Textil
1267 CRISTEA Elena Operator Textil
1268 BIRSAN Ana Operator Textil
1269 SOVA Maria-Marilena Laboranta
1270 CATANA Elena-Florentina Laboranta
1271 TAPEANU Dorel Mecanic
1272 NOHAI Danut Mecanic
1273 MOROSANU-HUMA Ionut-Dan Mecanic
1274 CAMPEANU Nicolae-Cornel Mecanic
1275 RACU Mihaita-Gabriel Administrativ
1276 CRACIUNESCU Maria Administrativ
1277 PAUNAS Floarea Administrativ
1278 KERESZTES Alexandru Administrativ
1279 FRUNZA Gheorghe Administrativ
1280 COSCODAN Cristian Coordonator Schimb
1281 SAVIN Florina-Ioana Coordonator Schimb
1282 PUICA Costel Vopsitor
1283 ROTARIU Roxana-Elena Contabilitate
1284 MIHALCEA Manoela-Rodica Sef MEA
1285 DUMITRASCU Nicolae Marius Vopsitor
1286 DUMITRASCU Vasile Bogdan Vopsitor
1287 DUMITRIU Constantin Mecanic
1288 DUMITRU Gheorghe Coordonator Schimb
1289 COSTIN Dragos Mecanic
1290 ASMARANDEI Adrian Mecanic
1291 ZAMA Alexandru Mecanic
1292 RADU Carmen Operator Textil
1293 MARIAN Ana Operator Textil
1294 MUNTEANU Oana Operator Textil
1295 PRUTEANU Elena Operator Textil
1296 DARIE Manuela Operator Textil
1297 DUMITRIU Ana-Violeta Operator Textil
1298 ANDREI Maria Operator Textil
1299 BARNA Elena Operator Textil
1300 TEODORESCU Gabriel-Dumitru Mecanic
1301 GHERMAN Constantin Operator Textil
1302 TELEUCA Maria Operator Textil
1303 MIRON Mihaela Operator Textil
1304 GABOR Adrian-Pompiliu Operator Textil
1305 HRITCU Alina-Gabriela Operator Textil
1306 ARDELEANU Elena-Irina Operator Textil
1307 STRUJAN Roxana Operator Textil
1308 IPATE Ioan Valentin Operator Textil
1309 BOGHIAN Cornelia Operator Textil
1310 ROSCA Cristina Operator Textil
1311 CUCOS Mihai-Gabriel Vopsitor
1312 LUPASCU Andreea Operator Textil
1313 SERBAN Constantin-Dorel Vopsitor
1314 JORA Doinita Operator Textil
1315 MIRON Constantin Operator Textil
1316 LAZAR Alina Operator Textil
1317 GALU Lola Operator Textil
1318 DARIE Constantin Operator Textil
1319 LATU Olguta Operator Textil
1320 TAPEANU Angelica Operator Textil
1321 CERNAT Ionel Operator Textil
1322 FILIP Lenuta-Loredana Operator Textil
1323 STESCU Florin Marius Coordonator Schimb
1324 BUCATARU Florin-Ioan Depozit
1325 MAZARE Constantin Depozit
1326 STANGU Ciprian-Ion Mecanic
1327 HUMA Gheorghe Mecanic
1328 DUMITRU Elena Operator Textil
1329 CIOBANU Constantin-Doru Mecanic
1330 MAGDALENA Alina-Elena Laboranta
1331 URSU Cristina-Elena Operator Textil
1332 IVANOV Elena Operator Textil
1333 ANDREI Maria-Mihaela Operator Textil
1334 IFTIMIA Ana-Alina Operator Textil
1335 CHELARU Mariana Operator Textil
1336 ROSU Anca Genoveva Operator Textil
1337 MIHUT Mihaela Operator Textil
1338 NETEA Elena Operator Textil
1339 MIHAI Paula Loredana Operator Textil
1340 DANILA Viorel Operator Textil
1341 CHIRITA Mihaela-Gabriela Operator Textil
1342 STAMATE Anisoara Operator Textil
1343 CONSTANTIN Vasile Mecanic
1344 ADAVIDOAIE Daniel Mecanic
1345 RACOVANU-SERBAN Brandusa Operator Textil
1346 ANTON Maricica Operator Textil
1347 DUDAU Gheorghe Vopsitor
1348 DUDAU Carmen Operator Textil
1349 ROSU Ana-Maria Operator Textil
1350 CHERTIC Elena-Daniela Operator Textil
1351 BEREA Costel Operator Textil
1352 ROSU Dumitru Operator Textil
1353 VRANCEANU Corina-
Constantina
Laboranta
1354 POSTOLACHE Teodor Vopsitor
1355 ANDRONE-LUPU Ana Administrativ
1356 PREDA Nicolae Ciprian Operator Textil
1357 SOCEA Simona-Daniela Responsabil Mediu
1358 BELIZNA Ciprian-Mihai Mecanic
1359 DERECICHEI Mihai Gabriel Mecanic
1360 VIZITIU Constantin-Claudiu Mecanic
1361 STANCIU Cezar inginer MEA
1362 SIMION Vasile Depozit
1363 CRUDU Constantin Mecanic
1364 COZMA Petrica Administrativ
1365 FRUNZA Gabriel Fochist
1366 BINDILA-COSMA Petru Fochist
1367 MOISEI Ioan Fochist
1368 ROMAN Gheorghe Fochist
1369 TUTUIANU Carmen-Maria Operator Textil
1370 HODOR Dumitru-Marius Vopsitor
1371 BUCURESTEANU Liliana Elena Operator Textil
1372 STANCU Elena-Loredana Operator Textil
1373 SERBAN Agnes Operator Textil
1374 RADU Elena-Liliana Operator Textil
1375 STAHIE Violeta Operator Textil
1376 PANAITE Ana Operator Textil
1377 OANCEA Florica Operator Textil
1378 OJICA Ioan Vopsitor
1379 SCURTU Oana Alexandra Operator Textil
1380 DORULET Ionut Vopsitor
1381 VLAD Laura Operator Textil
1382 GALATANU Constantin Vopsitor
1383 CONDURACHI Relu Operator Textil
1384 NETEA Gabriela Operator Textil
1385 BLAGA Lidia-Elena Laboranta
1386 NETEA Cristina Operator Textil
1387 DAVIDESCU Gheorghe Operator Textil
1388 SARMA Paraschiva Operator Textil
1389 BRAN Ioan Vopsitor
1390 TELEUCA Ionela Laboranta
1391 NEFIR Mihaela Operator Textil
1392 OLTEANU Elena Operator Textil
1393 TIGULEA Mariana Operator Textil
1394 AGACHE Nicoleta Operator Textil
1395 ATUDOSIEA Catalin-Mihai Operator Textil
1396 BLAGA Petriia Operator Textil
1397 CHIRIAC Daniela-Simona Operator Textil
1398 CIORCILA Nicoleta Operator Textil
1399 DARIE Dumitru-Daniel Administrativ
1400 FAGITEL Claudia-Elena Operator Textil
1401 GHIOC Ana Operator Textil
1402 LUCA Antoneta-Mariana Operator Textil
1403 ARCHIP Ileana Operator Textil
1404 SIMION Maria Vopsitor
1405 MIHAI Ancuta Operator Textil
1406 COCIORVA Viorica Operator Textil
1407 BONDAR Maria Operator Textil
1408 TIMARU Ionut-Valentin Operator Textil
1409 HODOR Maria Operator Textil
1410 NECHITA Florentina Operator Textil
1411 APATITEI Ana-Cristina Operator Textil
1412 OBADA Petronela Operator Textil
1413 PRICOP Irina Operator Textil
1414 GAVRILUT Mihaela Operator Textil
1415 MATEI Elena Operator Textil
1416 AMARIEI Mihaela Operator Textil
1417 STACHIE Lenuta Operator Textil
1418 ILIE Silvia Operator Textil
1419 TANASA Maria Operator Textil
1420 GHINET Maria-Alexandra Operator Textil
1421 LAZAR Ana Operator Textil
1422 STAMATIN Lacramioara Operator Textil
1423 ISAC Florentina Coordonator Schimb
1424 COLBU Elena-Oana Operator Textil
1425 AIOANEI Maria Operator Textil
1426 PRUTEANU Elena-Marinela Operator Textil
1427 ROTARU Oana-Iuliana Operator Textil
1428 BALAN Elena Operator Textil
1429 NEGRESCU Maria-Madalina Operator Textil
1430 SERBAN Elena-Mihaela Operator Textil
1431 BLAGA Crenguta Simona Operator Textil
1432 SAVIN Maria-Mioara Operator Textil
1433 NEAGU Ciprinela-Firuta Operator Textil
1434 LUNCAS Iuliana Operator Textil
1435 MIHAI Ana-Madalina Operator Textil
1436 CAIA Ana Operator Textil
1437 AVASILOAEI Veronica Operator Textil
1438 BRIM Ana Operator Textil
1439 STAMATIN Emil Mecanic
1440 URSACHE Elena Operator Textil
1441 TEODORESCU Adrian-Ionut Coordonator Schimb
1442 IORDACHE Constantin Mecanic
1443 CHITOSCA Petronela-Alina Operator Textil
1444 CABA Elena Operator Textil
1445 MAVRODINESCU Ionut Vopsitor
1446 DOHOTARIU Georgeta Operator Textil
1447 DANILA Cristian Operator Textil
1448 OJICA Ana Operator Textil
1449 CRACIUN Silviu Operator Textil
1450 BORTA Francisca-Gabriela Operator Textil
1451 IRIMIA Elena-Lacramioara Operator Textil
1452 SOCEA Constantin Fochist
1453 GRAMA Simonana-Mariana Operator Textil
1454 HORCIU Daniela-Maria Operator Textil
1455 ZABAVA Simona-Antonela Operator Textil
1456 ZABULIC Mihaiela-Florentina Operator Textil
1457 CIOCANARU Adriana Operator Textil
1458 LAIU Ana-Mihaela Operator Textil
1459 HUTUPANU Maria Operator Textil
1460 Petre Aurelia Operator Textil
1461 MIRCESCU Maria Operator Textil
1462 APOSTOL Silvica Operator Textil
1463 JUGARU Magda-Irina Operator Textil
1464 APETREI Maria 1 Operator Textil
1465 CHISTOL Gabriela Operator Textil
1466 MIHUT Ancuta Operator Textil
1467 TIRIAC Catalin Coordonator Schimb
1468 BAESCU Angela Operator Textil
1469 POPA Ana Operator Textil
1470 TATARU Bogdan-Sorin Coordonator Schimb
1471 JINERIU Andrei Coordonator Schimb
1472 BUHUS Elena Operator Textil
1473 CATANA Maria-Magdalena Operator Textil
1474 BALINT Angela Operator Textil
1475 DUMITRACHE Elena Operator Textil
1476 SAMSON Iulian Depozit
1477 TROFIN Constanta-Mihaela Operator Textil
1478 COJOCARU Violeta Operator Textil
1479 TATARU Mariana Operator Textil
1480 DRAGAN Mariea Operator Textil
1481 RIPANU Romica Operator Textil
1482 PRUTEANU Constantin-Cristian Mecanic
1483 LUPEI Petru-Catalin Mecanic
1484 CRACANA Petrica Mecanic
1485 DAVID Marinela Operator Textil
1486 MARDARI Catalina-Mirabela Operator Textil
1487 BAGHIU Ana-Adriana Operator Textil
1488 HUMA Rodica Operator Textil
1489 POCOVNICU Maria Operator Textil
1490 POPOVICI Maria-Cosmina Operator Textil
1491 NICORESCU Adriana Operator Textil
1492 GHINET Elena-Monica Operator Textil
1493 ALECSA Geanina Operator Textil
1494 IGNAT Elena Operator Textil
1495 UNGUREANU Gabriela-
Madalina
Operator Textil
1496 DOBOS Marius-Constantin Vopsitor
1497 ASAVEI Mariana-Roxana Operator Textil
1498 MANOLACHE Florentina Operator Textil
1499 POPA Florin Operator Textil
1500 ANDRIES Vasilica Vopsitor
1501 GRADINARIU Gheorghe Operator Textil
1502 IOSUB Nicoleta Operator Textil
1503 DARIE Cristina-Vasilica Operator Textil
1504 MUNTEANU Cristian Operator Textil
1505 IACOB Corneliu-Ionut Operator Textil
1506 NEDA Luminita Operator Textil
1507 MUNTEANU Silvia Operator Textil
1508 TANASA Maria-Nicoleta Operator Textil
1509 HANDARIC Mihaela Operator Textil
1510 IACOBINIUC Maria Operator Textil
1511 BECA Elena Operator Textil
1512 VICOL Maria-Mirabela Operator Textil
1513 NISTOR Irina-Liliana Operator Textil
1514 VACARIU Elena Operator Textil
1515 PRUTEANU Elena-Lacramioara Operator Textil
1516 MANOLE Elena-Genoveva Operator Textil
1517 CHIRU Ana-Loredana Operator Textil
1518 GABUR Mariana Operator Textil
1519 VARTOLOMEI Liliana Operator Textil
1520 SOCEA Vasile Vopsitor
1521 ROMAN Adrian-Ionel Vopsitor
1522 SECARA Ionut-Razvan Operator Textil
1523 CONDURACHE Ana Operator Textil
1524 MANOLE Mariana Operator Textil
1525 COJOCARU Catalin-Gheorghe Vopsitor
1526 DARIE Vasile Operator Textil
1527 TEACU Dumitru Operator Textil
1528 TIGULEA Brandus Operator Textil
1529 HABIC Sebastian-Paul Operator Textil
1530 BUCATARIU Petru Depozit
1531 NEACSU-PUICA Vasile Operator Textil
1532 CEAUSU Mihaela Operator Textil
1533 BOTEZATU Carmen-Mihaela Operator Textil
1534 STOIAN Maricica Operator Textil
1535 COLNEA Constantin Vopsitor
1536 CHIRIC Luminita Operator Textil
1537 AZOITEI Nicoleta Operator Textil
1538 AXINTE Irina-Elena Operator Textil
1539 GUST Nuta Operator Textil
1540 BLAGA Claudia Operator Textil
1541 UNGHIANU Ana-Maria-Simona Operator Textil
1542 MIHAILA Vasile Vopsitor
1543 ARON Elena Operator Textil
1544 ASMARANDEI Gabriela Operator Textil
1545 FERARU Ana-Gabriela Operator Textil
1546 IACOB Elena Operator Textil
1547 IGNAT Vasile-Valerica Vopsitor
1548 ANDREI Catalina Operator Textil
1549 ANICAI Elena-Alina Operator Textil
1550 PETROAIA Ana-Maria Operator Textil
1551 BLAGA Maria-Daniela Operator Textil
1552 NEGOITA Maria Operator Textil
1553 MACOVEI Elena Operator Textil
1554 OANCEA Anisoara Operator Textil
1555 MACOVEI Ana Operator Textil
1556 CIUBOTARIU Constantin-Catalin Operator Textil
1557 TURCU Mioara Operator Textil
1558 SOCEA Maria Operator Textil
1559 CIAUSU Elena-Aura Operator Textil
1560 NISTOR Otilia Operator Textil
1561 MATEI Elena-Adriana Operator Textil
1562 PRUTEANU Elena-Andreea Operator Textil
1563 GADIOI Andrei Operator Textil
1564 MOALE Elena Operator Textil
1565 PARJOLEANU Alina-Elena Operator Textil
1566 CIOINEAG Elena Operator Textil
1567 ANITEI Ana-Casiana Operator Textil
1568 ASANDEI Florentina Operator Textil
1569 CALISTRU Carmen Operator Textil
1570 DRAGUSANU Ioan Vopsitor
1571 POPOVICI Mihai Depozit
1572 VIERU Ana-Brandusa Operator Textil
1573 STOIAN Maria-Luminita Operator Textil
1574 RADU Stefan Operator Textil
1575 CHIHAITEI Carmen Coordonator Schimb
1576 LUCHIAN Elena Laboranta
1577 LUCHIAN Virgil Fochist
1578 VENEDICT Sergiu Vopsitor
1579 ANDREI Lenuta Operator Textil
1580 LUPU Carmena Operator Textil
1581 VASILIU Mariana Operator Textil
1582 OLTEANU Ana Operator Textil
1583 BOARU Ana-Maria Operator Textil
1584 CIOBANU Adriana-Liliana Operator Textil
1585 MOROSANU Daniela Operator Textil
1586 MOROSANU Marcian Depozit
1587 PATACA Elena Operator Textil
1588 MIHAILA Ana-Daniela Operator Textil
1589 VISAN Maria Operator Textil
1590 LUPU Ana-Genoveva Operator Textil
1591 ANDREI Gheorghe Operator Textil
1592 APREUTESEI Violeta Operator Textil
1593 DANILA Anca Operator Textil
1594 LAIU Ana-Daniela Operator Textil
1595 NEFIR Iosif Operator Textil
1596 POPA Maria Operator Textil
1597 PISOI Vica Operator Textil
1598 TIRTIRAU Petru Vopsitor
1599 ISTRATE Mihaela Operator Textil
1600 ASANDEI Constantin Depozit
1601 STACHIE Viorel Vopsitor
1602 TARANU Mihai Operator Textil
1603 BRAN Cristina-Ana Operator Textil
1604 AMARINEI Vasile Operator Textil
1605 ATODOSIEI Niculai Depozit
1606 BARGAOANU Dan Depozit
1607 CAMPULUNGEANU Gheorghe Operator Textil
1609 FEURDEAN Petru-Iosif Depozit
1610 GAUCAN Constantin Depozit
1611 MOISEI Lidia-Georgeta Operator Textil
1612 PALEU Cecilia Contabiltate
1613 PANCU Tereza Operator Textil
1614 TEPES-GHIBOSU Ionel Operator Textil
1616 PANCU Ioan Vopsitor
1617 ANDRONACHE Cristina Operator Textil
1618 MANCAS Maria-Camelia Operator Textil
1619 PISOI Ana-Claudia Operator Textil
1620 COZMA Andrei-Ioan Operator Textil
1621 NUTU Petrica-Robert Vopsitor
1622 MOISEI Ana Operator Textil
1623 PURICE Catalina Operator Textil
1624 BLAGA Ana-Maria Operator Textil
1625 RADU Ileana Operator Textil
1626 MITREA Gabriel Vopsitor
1627 OLTEANU Ana-Maria Operator Textil
1628 BAIGHER Bogdan-Petru Operator Textil
1629 GAMAN Cristian-Coodrut Vopsitor
1630 DUMITRACHE Ion Operator Textil
1631 PINTILIE Teodora Operator Textil
1632 BREANA Geani-Nelu Operator Textil
1633 ACATRINEI Ion Operator Textil
1634 COJOCARU Marius-Ionut Administrativ
1635 GRECU Mariana Operator Textil
1636 KACIC Carmen-Mihaela Operator Textil
1637 IGNAT Alexandra-Alina Operator Textil
1638 COSNITA Mirela Operator Textil
1639 NISTOR Georgeta Operator Textil
1640 GLOKNER Mihaela Operator Textil
1641 AZOITEI Vasile-Dan Operator Textil
1642 BAGHIU Monica-Gabriela Operator Textil
1643 LIPOVANU Mihaela Operator Textil
1644 TOFAN Georgeta Operator Textil
1645 Danila Ana Operator Textil
1646 NITA Elena-Alina Contabiltate
1647 TARANTUS Nicoleta Operator Textil
1648 STANICA Lenuta Operator Textil
1649 SAVA Silviu Mecanic
1650 PRUNDAR Simion Mecanic
1651 RADU Dorel Operator Textil
1652 VACARIU Mihai-Adrian Operator Textil
1653 CALANCEA Elena-Irina Operator Textil
1654 MINUT Ioan Mecanic
1655 BARCAN Valerica Operator Textil
1656 DABIJA Rodica Operator Textil
1657 IOSUB Costel electrician
1658 DRAGOI Gheorghe Fochist
1659 PARDOS Romica-Ioan Operator Textil
1660 TIRTIRAU Nicoleta Operator Textil
1661 MIRCESCU Constantin-Cristinel Operator Textil
1662 UNGUREANU Ion electrician
1663 PANAITESCU Teodor electrician
1664 GHERMAN Gabriela Operator Textil
1665 BLAGA Mihaela Operator Textil
1666 VITU Maricica-Claudia Coordonator Schimb
1667 VERDES Nicolae Vopsitor
1668 NACU Nicolae Operator Textil
1669 MEREUTA Doina Operator Textil
1670 PISOI Gheorghe Operator Textil
1671 SIMION Elena Operator Textil
1672 ASAVEI Mariana Operator Textil
1673 ASAVEI Constantin Operator Textil
1674 AXINTE Maria Operator Textil
1675 BUSUIOC Marieta Operator Textil
1676 NASTASA Anca-Mihaela Operator Textil
1677 DAVID Iosif Operator Textil
1678 DARANDOI Adriana Operator Textil
1679 BAGHIUT Cristin Operator Textil
1680 MIRCESCU Diana Operator Textil
1681 TAPALAGA Dana-Maria Operator Textil
1682 APOSTOL Elena Operator Textil
1683 VARLAN Pavel Vopsitor
1684 MOSNEAGU Constantin
Valentin
Vopsitor
1685 TANASA Tatian-Gabriel Operator Textil
1686 DURNESCU Florin-Dumitru Operator Textil
1687 BURLACU Stefan Operator Textil
1688 ROTARIU Ionela Operator Textil
1689 MARTIN Elena Operator Textil
1690 DRAGAN Elena-Irina Operator Textil
1691 GASPAR Maria Operator Textil
1692 CHIRIAC Andrei Operator Textil
1693 NEGRU Cristina Operator Textil
1694 MUTU Elena Operator Textil
1695 MOISEI Vasile Operator Textil
1696 HORCIU Mihaela-Ana Operator Textil
1697 CIOBANU Maria Operator Textil
1698 MIHAI Cristina-Madalina Operator Textil
1699 IORDACHESCU Elena 1 Operator Textil
1700 OLMELLI Amleto Operator Textil
1701 GIARDINO Fabio Coordonator Schimb
1702 CEANGU Gabriela-Elena Operator Textil
1703 CIOBANU Ana Operator Textil
1704 CRETU Luiza-Madalina Operator Textil
1705 HODOR Mihaela Operator Textil
1706 CHIRITA Daniela Operator Textil
1707 APETREI Valentin Vopsitor
1708 TOMA Ana-Crenguta Operator Textil
1709 PURICESCU Liliana-Maria Operator Textil
1710 IFRIM Elena-Cristina Operator Textil
1711 GADIOI Monica Operator Textil
1712 SCACIR-ZVANCEA Mihaela-
Gabriela
Operator Textil
1713 ORZA Oana Operator Textil
1714 IONAS Cristina Operator Textil
1715 RADU Marcela Operator Textil
1716 IFTIMIE Maria Operator Textil
1717 GANEA Daniela Operator Textil
1718 BARCAN Claudia Operator Textil
1719 IONITE Georgiana-Delia Operator Textil
1720 BAGHIU Nicoleta-Lacramioara Operator Textil
1721 BABAN Georgeta-Lamaita Operator Textil
1722 LUCA Valentin-Alin Vopsitor
1723 LIVADARIU Constantin Operator Textil
1724 NASTASA Daniel-Ioan Operator Textil
1725 CIUREA Lenuta Operator Textil
1726 STOIAN Maria Operator Textil
1727 RACHIERIU Daniela Operator Textil
1728 GIROVANU Alina-Ana Operator Textil
1729 SCRIPCARU Valentina Operator Textil
1730 DANELIUC Ana-Dana Operator Textil
1731 BACIU Ana-Maria Operator Textil
1732 OSTAHIE Florin Vopsitor
1733 OBOROCEANU Constantin-Doru Vopsitor
1734 URDA Ioana Operator Textil
1735 CRAIVAN Sanda Operator Textil
1736 ANTON Mihaela Operator Textil
1737 ACIOCOITEI Florentina-Maria Operator Textil
1738 MURARIU Elena-Mirela Operator Textil
1739 BEREA Ana Operator Textil
1740 PETRESCU Mariana-Camelia Administrativ
1741 DASCALU Gabriela Operator Textil
1742 SIMZIEAN Elena Operator Textil
1743 ARCHIP Elena-Iuliana Operator Textil
1744 TOPCIU Constantin-Bogdan Operator Textil
1745 ANGHELACHE Claudia-Maria Operator Textil
1746 TOMA Liliana Operator Textil
1747 ILIE Ciprian-Constantin Operator Textil
1748 NEAGU Gheorghe-Gigi Administrativ
1749 TIRIPAN Camelia-Elena Operator Textil
1750 APREUTESEI Petronela Operator Textil
1751 BARSAN Cosmina-Elena Operator Textil
1752 LUNGU Maria Operator Textil
1753 TRIFAN Maria-Lacramioara Operator Textil
1754 TUPU Daniela Operator Textil
1755 DIACONU Vasile Depozit
1756 CHELARU Maria Operator Textil
1757 CAPRA Ionela Operator Textil
1758 MURARIU Ancuta-Madalina Operator Textil
1759 CEAI Maria-Raluca Operator Textil
1760 MITAN Mihai electrician
1761 PUGHINEANU Eugenia Operator Textil
1762 SAVU Anamaria Operator Textil
1763 NECHITA Florina Operator Textil
1764 MUSTEA Elena-Iuliana Operator Textil
1765 STARLUCIUC Simona-Elena Operator Textil
1766 RUSU Bogdan Vopsitor
1767 DUDAU Alexandru-Constantin Vopsitor
1768 JORA Ioan-Bogdan Operator Textil
1769 APETREI Cristina Operator Textil
1770 ROIU Mihaela-Maria Operator Textil
1771 ROTARIU Ana-Diana Operator Textil
1772 LUCA Constantin Vopsitor
1773 MARIN Traian Operator Textil
1774 MARCU Neculai Operator Textil
1775 LEAT Ana-Iuliana Administrativ
1776 BALUS Ana-Cristina Operator Textil
1777 CONSTANTIN Daniela-Cipriana Operator Textil
1778 CRAIVAN Maria Operator Textil
1779 ROTARIU Daniela Operator Textil
1780 CRAESCU Vasilica Operator Textil
1781 CAZACU Georgeta Operator Textil
1782 BUCURESTEANU Silina Operator Textil
1783 ASAVEI Elena Operator Textil
1784 CRISTODULO Maricica Operator Textil
1785 BURLEA Simona-Mihaela Operator Textil
1786 MURARIU Irina Operator Textil
1787 POPIRDA Maria-Cristina Operator Textil
1788 MATEI Maria Operator Textil
1789 BOGHIAN Daniela Operator Textil
1790 CASICA Isabela-Marinica Operator Textil
1791 OJICA Marinica Operator Textil
1792 MIHUT Ana Operator Textil
1793 VISAN Ion Operator Textil
1794 GHEORGHIU Cristina Operator Textil
1795 NEGRESCU Elena Operator Textil
1796 CLOSCA Catalin Vopsitor
1797 LAZARUT Gheorghe Administrativ
1798 OSTAHIE Georgiana-Alexandra Operator Textil
1799 MUNTEANU Petru-Alexadru Operator Textil
1800 BORTA Elena Operator Textil
1801 TEACU aria Operator Textil
1802 ADAVIDOAIEI Neculai Operator Textil
1803 MARC Alexandru-Eugen Vopsitor
1804 DARIE Gabriela Operator Textil
1805 TARITA Elena Operator Textil
1806 LUPASCU Ioana Operator Textil
1807 OJICA Elena-Alina Operator Textil
1808 ASAFTEI Elena-Carmen Operator Textil
1809 PADUREAN Nicolae-Cristian Vopsitor
1810 CHISTOL Traian Vopsitor
1811 VIZITIU Carmen-Florentina Operator Textil
1812 ZAMA Constantin-Catalin Coordonator Schimb
1813 PIPA Elena-Luminita Operator Textil
1814 RACARU Elena-Tamara Operator Textil
1815 COBZARIU Alina-Mihaela Operator Textil
1816 NICULEA Maria-Ramona Operator Textil
1817 BLAGESCU Vasile Operator Textil
1818 STACHE Ioan Mecanic
1819 TIRNICERIU Ana Operator Textil
1820 MITROI Mihai Vopsitor
1821 ZEGREA Diana-Irina Operator Textil
1822 DUMITRACHE Petruta-Paula Operator Textil
1823 JUGARIU Genuta Operator Textil
1824 NICHIFOR Elena-Claudia Operator Textil
1825 OBREJA Alexandra-Raluca Operator Textil
1826 STACHIE Rodica Operator Textil
1827 NEGRUT Ion Depozit
1828 ALEXANDROAIE Ion-Lucian Depozit
1829 AMARIEI Gheorghe-Bogdan Vopsitor
1830 BREBU Alice-Gabriela Operator Textil
1831 FLOREA Mirela Operator Textil
1832 DARIE Constantin Vopsitor
1833 BLAGA Marius-Lucian Operator Textil
1834 ISTRATE Relu Vopsitor
1835 DASCALU Oana-Miruna Operator Textil
1836 APETREI Elisabeta Operator Textil
1837 CHISTOL Valentina Operator Textil
1838 OJACA Ana-Alina Operator Textil
1839 TUPU Ionela Operator Textil
1840 TROFIN Constantin-Sergiu Operator Textil
1841 BUCATARU Petru-Ioan Operator Textil
1842 NICA Gheorghe-Laurentiu Mecanic
1843 PUSCHIN Constantin-Antonel Operator Textil
1844 DOBRITOIU Tiberiu Operator Textil
1845 IOSUB Nicoleta-Carmen Operator Textil
1846 RADU Daniela Operator Textil
1847 BOARIU Mihaela Operator Textil
1848 IACOB Ioan Depozit
1849 SOCEA Ionut Operator Textil
1850 MIHUT Gheorghe Operator Textil
1851 BURDUJA Corina Operator Textil
1852 CIUCANU Radu Operator Textil
1853 SECARA Erminia Operator Textil
1854 ALISTAR Lacramioara-Cristina Operator Textil
1855 STACHIE Elena-Roxana Operator Textil
1856 AGACHE Ion Operator Textil
1857 CRISMARU Violeta Operator Textil
1858 GOREA Elena Operator Textil
1859 ONU Paraschiva Operator Textil
1860 CHISTOL Maria-Ana Operator Textil
1861 COTOI Cristina-Izabela Operator Textil
1862 GHEORGHITA Iuliana Operator Textil
1863 BUDEANU Mariana Operator Textil
1864 TRIFAN Elena Operator Textil
1865 APREUTESEI Manuel-Mihai Operator Textil
1866 SOLOMON Constantin-Claudiu Depozit
1867 CHINDEA Daniel Vopsitor
1868 TRENCHEA-APOPEI Costinel Mecanic
1869 RACARIU Elena-Dana Operator Textil
1870 ILIE Daniela Operator Textil
1871 AVADANII Elena Nngelica Operator Textil
1872 BLAGA Crina Operator Textil
1873 CIOFLINC Ana-Maria Operator Textil
1874 VASILIU Claudia-Emilia Operator Textil
1875 SECARA Ana-Elena Operator Textil
1876 BORDEI Catalin electrician
1877 LAGA Marius-Lucian Operator Textil
1879 GABUR Elena-Geanina Operator Textil
1880 STANCIU Elena Operator Textil
1881 NEGURITA Maria Operator Textil
1882 PETRARU Roxana-Elena Operator Textil
1883 SCURTU Andreea Operator Textil
1884 APOSTOAE Maria-Lacramioara Operator Textil
1885 GOTCU Maria Operator Textil
1886 BRINZA Luminita Operator Textil
1887 AURATEI Raluca-Denisa Operator Textil
1888 AFLOAREI Dumitru-Marius Operator Textil
1889 DASCALU Daniel Fochist
1890 BAETU Sergiu-Constantin Operator Textil
1891 VASILESCU Silviu-Andrei Operator Textil
1892 ORGHIDAN Stefan-Andrei Vopsitor
1893 CHISTOL Madalin-Constantin Vopsitor
1894 MIHAILA Doru Operator Textil
1895 VITALARU Andreea-Marilena Administrativ
1896 UNGUREANU Ovidiu Depozit
1897 TARCAOANU Florin-Ionut Vopsitor
1898 IOSUB Vlad-Constantin Vopsitor
1899 HERESCU Elena Operator Textil
1900 RIPANU Mariana Contabiltate
1901 APOSTOL Ana Operator Textil
1902 BANGAU Ana-Maria Operator Textil
1903 SANDULACHE Ana Operator Textil
1904 SANDU Felicia Operator Textil
1905 NICULCEA Elena-Viorica Operator Textil
1906 BLAGA Elena-Florina Operator Textil
1907 AFLOAREI Dumitrica-Georgiana Operator Textil
1908 TUDOR Maria-Madalina Operator Textil
1909 AMARIEI Simona-Elena Operator Textil
1910 BAIGHER Ionela Operator Textil
1911 CIOBANU Elena-Anca Operator Textil
1912 BREHUTA Carmen-Elena Operator Textil
1913 OLTEANU Ana-Madalina Operator Textil
1914 ACIUBOTARITEI Oana-Monica Operator Textil
1915 BUCURESTEANU Iuliana-
Madalina
Operator Textil
1916 PORCARU Maria-Magdalena Operator Textil
1917 LEAHU Andreea-Diana Operator Textil
1918 ALEXE Tudorita Operator Textil
1919 APETREI Elena Operator Textil
1920 ROMAN Elena Operator Textil
1921 FRUNZA Laura-Elena Operator Textil
1922 ROTARU Maria 1 Operator Textil
1923 NICORESCU Ana-Camelia Operator Textil
1924 ROTARU Ana-Ramona Operator Textil
1925 POTOP Maria-Carmen Operator Textil
1926 IONESCU Alexandru-Ciprian Operator Textil
1927 NEACSU-PUICA Ioan-Silviu Vopsitor
1928 BALINT Iosif Operator Textil
1929 NASTASA Liviu-Mihai Depozit
1930 DASCALU Ana Operator Textil
1931 PAUN Georgel-Cristian Depozit
1932 BLAGA Ion Operator Textil
1933 HORCIU Ana-Maria Operator Textil
1934 ATUDOSIEI Isabela-Elena Operator Textil
1935 OCRAIS Daniela-Elena Operator Textil
1936 SARMA Vasilica-Angela Operator Textil
1937 GHEORGHE Ioana-Ramona Operator Textil
1938 GHIUREA Oana-Claudia Operator Textil
1939 POPESCU Alexandru Vopsitor
1940 MIRON Adrian Depozit
1941 STAHIE Andreea-Alexandra Operator Textil
1942 ASIMINEI Maria Vopsitor
1943 NUTU Alina Operator Textil
1944 APLUGARITEI Doina Operator Textil
1945 TODIRICA Maria Operator Textil
1946 UNGHEANU Daniela Operator Textil
1947 MIRCESCU MARIA-CRISTINA Operator Textil
1948 OSTAHIE Aurica-Ana Operator Textil
1949 COSTEA Nicoleta-Stela Operator Textil
1950 TURCANU Gheorghe Administrativ
1951 TURCU Elena-Irina Operator Textil
1952 DANILA Elena-Cristina Operator Textil
1953 VATAMANU Elena-Cristina Operator Textil
1954 MIHAIASA Anamaria-Gratiela Operator Textil
1955 STRECHIE Cristina Operator Textil
1956 BAGHIU Elena-Irina Operator Textil
1957 DASCALU Georgica Operator Textil
1958 DIMITRIU Ancuta Operator Textil
1959 IONAS Cristina Operator Textil
1960 BUTU Irina-Elena Operator Textil
1961 MUNTIANU Gheorghita Operator Textil
1962 VARTOLOMEI Ramona Operator Textil
1963 MARIAN Ionela-Sorina Operator Textil
1964 BORTA Iulian Mecanic
1965 TIMOFTE Carmen Operator Textil
1966 APETREI Nicoleta Operator Textil
1967 APAVALOAIEI Ana-Claudia Operator Textil
1968 TABAN MIRELA Operator Textil
1969 DARIE Vladut-Constantin Depozit
1970 DIACONU Vasile-Vladut Vopsitor
1971 SOPONARIU Stefan Operator Textil
1972 VICOL Liviu-Bogdan Vopsitor
1973 ASTEFANESEI Ramona-Elena Operator Textil
1974 MANOLACHI Simona-Elena Operator Textil
1975 ASMARANDEI Elena Operator Textil
1976 FLOREA Constantin-Ciprian Operator Textil
1977 TUDOR Daniel Operator Textil
1978 COROAMA Lucian-Petru Vopsitor
1979 TURCANU Vasile-Remus Operator Textil
1980 ILARIE Ana-Arsineta Operator Textil
1981 CIORASCU Ana-Maria Operator Textil
1982 MOISA Ionel-Marius Vopsitor
1983 HORCIU Iulian Vopsitor
1984 IANCU Danut-Constantin Vopsitor
1985 GRUMAZESCU Gabriela Operator Textil
1986 CIOROBITCA Gianina Operator Textil
1987 POSTOLACHI Ioan Operator Textil
1988 CIOCOIU Marian Operator Textil
1989 APOPEI Cosmin-Eugen Operator Textil
1990 NASIESCU Cristi-Constantin Operator Textil
1991 GHERASIM Petru-Romeo Vopsitor
1992 HILOHE Cristina-Lacramioara Operator Textil
1993 RUSU Liliana Operator Textil
1994 STANICA Raluca-Mihaela Operator Textil
1995 ASARBOAE Simona Operator Textil
1996 MIHAILA Maria-Emilia Operator Textil
1997 AILINCUTEI Alina-Maria Operator Textil
1998 BLAGOI Oana-Augustina Contabiltate
1999 ISAC-PAVEL Gabriela-Ana Contabiltate
2011 APATATEI Elena-Madalina Operator Textil
2012 PAUN Ana-Brandusa Operator Textil
2013 CHIRIAC Mihaela Operator Textil
2014 PRUTEANU Mihaela Operator Textil
2015 OLTEANU Mihai-Andrei Depozit
2016 CIUDIN Danut Operator Textil
2017 AXINTE Iulian-Ilie Operator Textil
2018 PASCU Antonela Operator Textil
2019 GHERMAN Petru-Adrian Depozit
2020 CRACIUN Nicoleta Administrativ
2021 SARBU Andrei Depozit
2022 OJACA Vasile Operator Textil
2023 CONDURACHE Constantin-
Robert
Operator Textil
2024 NEGRESCU Constantin Vopsitor
2025 RACARU Elena Operator Textil
2026 BARB Petronela-Niculina Operator Textil
2027 VATAMANU Mihaita-
Constantin
Vopsitor
2028 OSTAHIE Constantin-Ciprian Operator Textil
2029 LAZAR Ioana Operator Textil
2030 GAUCAN Maria-Monica Operator Textil
2031 CIUDIN Gianina-Madalina Operator Textil
2032 ADASCALITEI Ilie-Sebastian Vopsitor
2033 VELICHI Vasile-Alexandru Operator Textil
2034 OJICA Lacramioara Operator Textil
2035 BALUS Maria-Jeni Operator Textil
2036 OANCEA Daniela-Georgiana Operator Textil
2037 MIRCESCU Elena-Iuliana Operator Textil
2038 URDA Niculina Operator Textil
2039 IROFTE Irina-Ionela Operator Textil
2040 CIUPERCA Anca Operator Textil
2041 PAPUC Roxana-Vasilica Operator Textil
2042 DORNESCU Ana-Maria Operator Textil
2043 MALINICI Elena Operator Textil
2044 FLORESCU Gelu Depozit
2045 OANCEA Camelia Operator Textil
2046 LUPASCU Ana-Liliana Operator Textil
2047 BADARAU Nicolae Depozit
2048 AMARIEI Cosmin-Stefan Depozit
2049 Petroiu Silvia Operator Textil
2051 STOIAN Vasile Administrativ
2052 CRACIUNESCU Maria Administrativ
2053 GROSU Maria Administrativ
2054 KERESZTES Alexandru Administrativ
2057 APETREI Ion Administrativ
2058 SERBAN Petre Administrativ
2059 ALEXANDRESCU Valerian Administrativ
2060 SIRGHIE Cristian Vasile Administrativ
2061 PAUNAS Floarea Administrativ
2063 ALEXANDRU Elena Administrativ
2064 COBZARU Ferdinand Administrativ
2065 DAMIAN Verginia Administrativ
2066 RACU Mihaita Administrativ
2070 TOPILA Teodora Operator Textil
2071 BOTEZATU Maria Operator Textil
2072 MARIAN Tatiana Operator Textil
2073 ZANICA Gabriela Operator Textil
2074 PUICA Elena Operator Textil
2075 IRIMIA Lucia Operator Textil
2076 DASCALU Irina-Florentina Operator Textil
2077 SANDULACHE Elena Operator Textil
2078 IACOB Constantin-Lucian Operator Textil
2079 CEOMEICA Ccorina-Ani Operator Textil
2080 BOTU Ana Operator Textil
2081 AILINCAI Elena Operator Textil
2082 GIRBEA Teodora Operator Textil
2083 LAZAR Mihaela-Florentina Operator Textil
2084 APOSTU Elena Operator Textil
2085 POPA Cristina Operator Textil
2086 PREOTU Iulia-Ionela Operator Textil
2087 BLAGA Elena-Daniela Operator Textil
2088 OLARU Veronica Operator Textil
2089 NEGOITA Diana-Gabriela Operator Textil
2090 GLIGA Andreea-Simona Operator Textil
2091 COSTIN Elena Operator Textil
2092 STACHIE Constantin-Lucian Operator Textil
2093 ZAVATE Ana Operator Textil
2094 RACARU Constantin-Mihai Operator Textil
2095 BOARIU Cristian Operator Textil
2096 GARBEA Maria-Antoneta Operator Textil
2097 LEONTE Oana-Elena Operator Textil
2098 SANDESCU Maria-Geanina Operator Textil
2099 CIOROBATCA Maria Operator Textil
2100 PREPELITA-NEDELCU Elena-
Catalina
Operator Textil
2101 CRETU Ana Operator Textil
2102 ANTON Maria Operator Textil
2103 CUMPAT Simona-Petronela Operator Textil
2104 PURICE Andra-Ionela Laboranta
2105 AGAPI Camelia Laboranta
2106 OBADA Mihaela-Gabriela Operator Textil
2107 GLIGA Cosmin-Constantin Vopsitor
2108 DUMITRASCU Elena-Liliana Operator Textil
2109 CORDUNIANU Maria Operator Textil
2110 PLETEA Mariana Operator Textil
2111 URUIOC Ileana Operator Textil
2112 MUNTEANU Ionela-Daniela Operator Textil
2113 FILIP Bianca-Elena Operator Textil
2114 AMARIEI Elena-Brindusa Operator Textil
2115 AMARIEI Paula Operator Textil
2116 COJOCARIU Elena-Cristina Operator Textil
2117 CHISTOL Constantin-Sebastian Vopsitor
2118 MALIS Oana-Maria Operator Textil
2119 CHISTOL Elena-Georgiana Operator Textil
2120 BURLEA Ana-Cristina Operator Textil
2121 APOPEI Ana Operator Textil
2122 MIHAI Constantin Operator Textil
2123 TARCAOANU Nicoleta Operator Textil
2124 CHIRILA Livica Operator Textil
2125 NEGRESCU Constantin-Cristian Operator Textil
2126 PADURARIU Elena Operator Textil
2127 MATEI Elena 1 Operator Textil
2128 BLANARU Vasile Vopsitor
2129 ACIUBOTARITEI Gheorghe-
Octavia
Operator Textil
2130 ILIE Cristina Operator Textil
2131 APETREI Ionel Operator Textil
2132 CIOROBATCA Mihaela Operator Textil
2133 POPA Cristian Operator Textil
2134 ROSU Mihai 1 Operator Textil
2135 CIOBANU Vasile Operator Textil
2136 TRIFAN-GHEBOSU Constantin Operator Textil
2137 PEPENEATA-NEDELCU
Constantin
Operator Textil
2138 SAVIN Nicoleta-Ofelia Operator Textil
2139 APARASCHIVEI Mihaela Operator Textil
2140 TAPALAGA Maria Operator Textil
2141 NICORESCU Andrei-Alexandru Operator Textil
2142 PURICE Violeta Operator Textil
2143 STANCIU Alexandra-Gabriela Operator Textil
2144 ATANASOAEI Ionela Operator Textil
2145 BARCAN Ana-Maria-Viorica Operator Textil
2146 OCNEANU Dorina Operator Textil
2147 PAPARA Valentina-Alexandra Operator Textil
2148 NESCULESCU Ionela-Anamaria Operator Textil
2149 CUCU Georgiana-Alexandra Operator Textil
2150 RACARU Elena-Andreea Operator Textil
2151 CAPRA Cristina Operator Textil
2152 POSTOLACHE Ana Operator Textil
2153 PUICA Constantin Operator Textil
2154 DARANDOI Ioan-Adrian Vopsitor
2155 BANIA Robert-Teodor Vopsitor
2156 NEGOITA Valentin-Marian Mecanic
2157 Lungu Mihai Operator Textil
2158 TANASA Ion Mecanic
2159 SANDU Lizica Coordonator Schimb
2160 GALU Ioan-Vladut Operator Textil
2161 BARSAN Roxana-Andreea Operator Textil
2162 SIMION-ZAVATE Maria-Mihaela Operator Textil
2163 NEGRESCU Elena-Madalina Operator Textil
2164 MUNTEANU Ana Operator Textil
2165 UNGUREANU Ovidiu-Nicolae Operator Textil
2166 TUDORAN Daniela Operator Textil
2167 TUDORAN Vasile Operator Textil
2168 IOSUB Vladut-Ionut Operator Textil
2169 MACOVEI Vasile Operator Textil
2170 BALAN Virginia Operator Textil
2171 APETREI Neculai Operator Textil
2172 DUMITRIU Viorel Mecanic
2173 URDA Constantin Mecanic
2174 SCURTU Vasile Mecanic
2175 CRACIUN Constantin Mecanic
2176 TEPES Ioan Vopsitor
2177 STAICU Gica-Florin Vopsitor
2178 BALASA Gheorghe Vopsitor
2179 MUSTEA Haralambie-Ionut Vopsitor
2180 MALIS Daniel-Dumitru Vopsitor
2181 PUIU Ioan-Lucian Operator Textil
2182 CRETU Marius-Lili Operator Textil
2183 TOFAN Petronela Operator Textil
2184 MIHAILA Claudiu Operator Textil
2185 GHEBOSU Constantin Operator Textil
2186 ROMAN Mihai Mecanic
2187 BARZAGHIDEANU Adrian-
Daniel
Mecanic
2188 TOMA Nicolaie Operator Textil
2189 BURUIANA Elena-Mia Operator Textil
2190 ZAHARIA Lacramioara Operator Textil
2191 ANDRES Mihai-Valentin Operator Textil
2192 CORCHEZ George-Cosmin Operator Textil
2193 CIOBANU Georgiana-Irena Operator Textil
2194 COCIORVA Mihai Operator Textil
2195 MANTU Raluca-Mariana Operator Textil
2196 APETREI Maria 2 Operator Textil
2197 DUMITRICA Elena-Alina Laboranta
2198 GALCOAIA Constantin-
Francisco
Depozit
2199 AILINCAI Elena-Luminita Operator Textil
2200 STRATILA Ioana Operator Textil
2201 CAZACU Elena-Lacramioara Operator Textil
2202 ATANASOAIEI Elena Operator Textil
2203 SANDU Maria-Ramona Operator Textil
2204 STAN Vasile-Eduard Operator Textil
2205 OPRICA Razvan-Ionut Operator Textil
2206 TOFAN Constantin-Lucian Operator Textil
2207 CHITOSCA Mihai Operator Textil
2208 ROJOC Andrei Operator Textil
2209 IFTIMIE Mihai-Daniel Operator Textil
2210 PINTILIE Constantin-Iulian Operator Textil
2211 TUPU Andrei-Mihai Operator Textil
2212 LUNGU Vasile Operator Textil
2213 MANOLICA Ionut Operator Textil
2214 VARTOLOMEI Gianina Operator Textil
2215 ASTEFANOAE Mihaiela Operator Textil
2216 MIHAI Neculai- Catalin Administrativ
2217 DRAGOI Gheorghe Alin Operator Textil
2218 ROTARU Ioan Operator Textil
2219 CHIRUIAC Ana Loredana Operator Textil
2220 BARSAN Elena Operator Textil
2221 ASAFTEI Maria Finela Operator Textil
2222 PASCAL George-Andrei Administrativ
2323 LUCA Teodora Operator Textil
 
 
 
Personal Italian care a lucrat la
inceputul Rifil
Marca NumePrenume Functie
fara MESSORE Sergio Director Tehnic-
Comercial
fara FRANCHINO Luciano Sef Sectie
Pieptanatorie
fara CAZZAMALLI Franco Sef Sectie Vopsitorie
fara OTTINA Dante Sef Sctie Filatura
fara ZAPPATERRA Pier Carlo Programator
fara BRESSAN Renato Vopsitorie
fara VILLA Luigi Tricotaj – Confectie
fara FERRETTI Lina Confectie
fara CARLEVARIS Romano Tricotaj
fara VENTURELLI Angelo Tricotaj
loading...

Posteaza un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*