Remus Munteanu: „Înțelegerea și toleranța sunt daruri pe care le aduce Lumina divină”