Raport de evaluare a activității desfășurate de ISU Neamț, în anul 2017

Cadrul general

În anul 2017, activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț s-a axat pe îndeplinirea obiectivelor instituționale subsumate salvării vieții și asigurării protecției comunităților, în colaborare cu celelalte servicii publice deconcentrate sau descentralizate și organizațiile reprezentate în Comitetul județean pentru situații de urgență.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț a vizat cu prioritate, trei dintre cele cinci domenii de acțiune esențiale în managementul situațiilor de urgență: prevenire, pregătire și răspuns, reușind să asigure monitorizarea cât mai eficientă a situațiilor de urgență, concomitent cu dezvoltarea capacității de răspuns, în special prin creșterea nivelului de pregătire a personalului.

Inspectoratul județean asigură, potrivit competențelor legale, cooperarea în domeniile protecției civile, apărării împotriva incendiilor și gestionării situațiilor de urgență.

Evaluare specifică

Prevenire

Inspecția de Prevenire prin Compartimentul control și activități preventive și prin Compartimentul Avizare Autorizare a reușit atingerea obiectivelor stabilite prin Concepția specifică și Planificarea activităților de prevenire în anul 2017.

Pe parcursul anului 2017 au fost soluționate un număr de 458 de cereri de emitere a avizelor de securitate la incendiu, în urma cărora au fost emise un număr de 124 de avize de securitate la incendiu, 161 de cereri au fost respinse iar în 173 de cazuri construcțiile/amenajările nu se încadrau în prevederile HGR 571/2016. Au fost soluționate 8 cereri de emitere a avizelor de protecție civilă, fiind emis un singur aviz în anul 2017, 3 cereri au fost respinse iar în 4 cazuri construcțiile nu se încadrau în prevederile H.G.R. 862/2016. În ceea ce privește activitatea de autorizare, în anul 2017 constatăm o scădere la 375 a numărului de cereri de emitere a autorizațiilor de securitate la incendiu și la 91 a numărului de autorizații emise, față de anul 2016 când au fost soluționate 524 astfel de cereri, în urma cărora au fost emise un număr de 126 autorizații de securitate la incendiu.

Pe parcursul anului 2017 au fost executate un număr de 1112 controale, fiind constatate un număr de 4368 nereguli dintre care 211 au fost soluționate. În urma controalelor au fost aplicate un număr de 2750 avertismente și 222 amenzi în cuantum de 269.000 lei.  

În anul 2017 au fost executate controale de fond la toate cele 83 de unități administrativ teritoriale din județ și controale tematice la: unități sanitare cu paturi, unități de îngrijire și cazare a copiilor instituționalizați, bătrânilor și persoanelor cu handicap, depozite en-gros, unități de cult, unități silvice, unități de cultură, obiective de turism și de agrement, tabere de copii, unități de învățământ, unități bancare, spații comerciale, unități cu grad ridicat de pericol în exploatare, unități de transporturi, unități agricole și obiective care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu.

Pe parcursul anului 2017 au fost executate inspecții, în cooperare cu reprezentanții Agenției de Protecție a Mediului Neamț și Gărzii Naționale – Comisariatul Județean Neamț, la cei 7 operatori economici SEVESO, clasificați după Legea nr. 59 din 2016.

Pe parcursul anului 2017 una din direcțiile principale de acțiune a fost întreprinderea demersurilor pentru intrarea în legalitate a unităților de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. În acest sens, a fost acordată asistență tehnică de specialitate la sediul Inspectoratului Școlar al județului Neamț directorilor unităților de învățământ care se confruntau cu această problemă și ulterior primarilor unităților administrativ teritoriale. Dacă la începutul anului 2017 existau un număr de 29 unități de învățământ care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu, la această dată situația se prezintă astfel: din totalul de 680 de clădiri de învățământ, 83 dețin autorizația de securitate la incendiu, 11 sunt neautorizate și un număr de 586 nu fac obiectul autorizării.

În contextul expirării la 30 septembrie 2017 a termenului de obținere a autorizației de securitate la incendiu, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Neamț, a fost organizată o întâlnire pe această temă la Pavilionul Expozițional Municipal din Piatra-Neamț cu participarea reprezentanților societăților comerciale care dețin construcții care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, proiectanți și  reprezentanții autorităților publice locale.

În executarea acțiunilor de informare preventivă, s-a ținut cont de următoarele evenimente:

 

 • 11 februarie – Ziua europeană a numărului unic de urgență „112”;
 • 28 februarie – Ziua Protecției Civile din România, când s-a organizat un exercițiu de aplicare a regulilor de comportare în caz de cutremur, simultan în toate unitățile de învățământ;
 • Marți 13 – Ziua informării preventive;
 • 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România;
 • 13 OctombrieZiua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, când s-a organizat un exercițiu de aplicare a regulilor de comportare în caz de cutremur, simultan în toate unitățile de învățământ, cu aproximativ 60.000 de elevi.

 

Pregătire

Pregătirea continuă a personalului unității, în anul 2017, s-a organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile instrucțiunilor și ordinelor în vigoare.

Educația fizică s-a desfășurat în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 154/2004. Din totalul de 89 cadre de la reședința unității, în urma evaluării la categoria de solicitare fizică „normală”, acestea au obținut următoarele calificative: „E” – 64, „F.B.” – 18 și „B” – 7. Din totalul de 360 cadre militare operative ale unității, în urma evaluării la categoria de solicitare fizică „accentuată”, acestea au obținut următoarele calificative: „E” – 104, „F.B.” – 192, „B” – 63 și „C” – 1.

Pe parcursul anului 2017, 32 de cadre ale inspectoratului au participat la Centrul de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență din municipiul Iași la următoarele cursuri privind acordarea primului ajutor:

 

 • 8 cadre la cursul de 4 săptămâni de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare;
 • 5 cadre la cursul de 3 săptămâni de acordare a primului ajutor calificat – extindere competențe;
 • 4 cadre din Centrul Operațional au participat la cursul de 5 zile în acordarea primului ajutor de bază, de cunoaștere a tehnicilor de descarcerare și a principiilor de organizare și desfășurare a activităților echipajelor de prim ajutor calificat;
 • 15 cadre au participat la cursul de 3 săptămâni de consolidare a cunoștințelor și dobândire de noi competențe – prim ajutor calificat – pentru paramedici din cadrul structurilor IGSU/Autorităților Publice Locale și Serviciilor Publice Salvamont.

 

Personalul operativ din cadrul subunităților de intervenție a fost planificat pentru parcurgerea modulelor de pregătire stabilite prin ISU 06/2017, pe baza propunerilor întocmite de către comandanții subunităților de intervenție ajungând la finalul anului la un număr de 71 de cadre care au parcurs pregătirea în module.

În luna iulie Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău a organizat și desfășurat etapa a III-a (zonală) a Concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, echipajul inspectoratului nostru calificându-se pentru etapa a IV-a finală ce a fost organizată în luna august la Iași.

În luna iulie, lotul reprezentativ de descarcerare şi acordare a primului ajutor a participat la Competiţia Naţională de Descarcerare şi Acordare a Primului Ajutor Calificat – faza a III-a naţională, desfăşurată în municipiul Bucureşti.

În luna aprilie 2017, s-a desfășurat etapa pe localitate a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apar viața”, la care au participat 115 cercuri de elevi. În data de 06.06.2017, în municipiul Piatra Neamț s-a desfășurat etapa interjudețeană a concursurilor cercurilor tehnico – aplicative de elevi „Cu viața mea apăr viața”, cu participarea echipajelor din județele Neamț, Bacău și Vaslui. La etapa națională a acestor concursuri organizată în luna iulie, în municipiul Galați județul Neamț a fost reprezentat echipajul Colegiului Național „Gheorghe Asachi”din Piatra-Neamț.

În luna mai s-au desfășurat etapele de zonă – Piatra-Neamț, Bicaz, Roman și Tîrgu Neamț – ale concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi cu tematică de prevenire și stingere a incendiilor „Prietenii Pompierilor”, adunând la start  79 cercuri de elevi. În perioada 09.07 – 16.07.2017 în Austria, la Villach, a avut loc a XXI-a ediție a Concursului Internațional al Tinerilor Pompieri organizat sub auspiciile CTIF. Echipajele de fete și băieți de la Școala Gimnazială „Ieremia Irimescu” din comuna Brusturi, reprezentantele României la această etapă, au reușit să ocupe locuri onorabile în clasamentele pe echipe și general, devansând națiuni cu experiență.

În luna mai s-au desfășurat concursurile profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, la această etapă participând 64 de echipaje, reprezentând 80% din numărul total de servicii voluntare constituite la nivelul județului Neamț. Reprezentanta județului Neamț la etapa națională a acestor concursuri, a fost echipajul de la SPSU al S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. SĂVINEȘTI, care a ocupat locul VI în clasamentul general.

La Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău, au fost planificate 92 de persoane cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală, la finalul anului fiind înregistrat un procent de 93%, în creștere față de anul precedent când procentul de participare a fost de 87%.

În anul supus evaluării, s-au planificat și desfășurat 40 exerciții de alarmare publică la localități. Concomitent cu exercițiile de alarmare publică, s-au desfășurat și exerciții de aplicare a regulilor de comportare în cazul producerii unor situații de urgență.

Cei 61 de voluntari din programul Salvator din pasiune au participat la un număr de 964 de intervenții și la 14 acțiuni de informare preventivă.

Răspuns

În anul 2017, serviciul profesionist pentru situații de urgență și serviciile voluntare pentru situații de urgență au executat 9825 misiuni în zona de competență, în medie 26,92 pe zi, numărul acestora scăzând cu 1,03% față de anul 2016 când au fost executate 9927 misiuni.

Față de anul 2016 când a executat 3062 intervenții, cu excepția intervențiilor echipajelor S.M.U.R.D., în 2017, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț a executat 2662 intervenții (aproximativ 7,92 intervenții/zi), din care:

 

 • 457 pentru stingerea incendiilor (17,17%);
 • 119 misiuni pentru asistența persoanelor (4,47%);
 • 578 alte situații de urgență (21,71%);
 • 213 incendii de vegetație și altele (8,00%);
 • 229 alte intervenții (8,60%);
 • 234 misiuni de asigurare/supraveghere zonă de producere probabilă a situațiilor de urgență (8,79%);
 • 24 misiuni pentru protecția mediului (0,90%);
 • 57 misiuni pentru salvări de animale (2,14%);
 • 57 misiuni la exerciții cu forțe și mijloace în teren (2,14%);
 • 694 misiuni de recunoașteri în teren și activități de educare și instruire în domeniul situațiilor de urgență (26,07%).

 

Comparativ cu perioada similară din anul 2016, numărul intervențiilor la care au acționat serviciile profesioniste pentru situații de urgență a scăzut cu 13,06%, de la 3062 în 2016 la 2662 în 2017.

În anul 2017 incendiile nu au produs doar pagube materiale ci și victime omenești, 5 persoane au decedat și 25 persoane au fost rănite iar 32 persoane au fost salvate, spre deosebire de aceeași perioadă a anului trecut când 7 persoane au decedat, 19 au fost rănite și 11 persoane au fost salvate

Pagubele rezultate în urma incendiilor au fost estimate la cca. 9040 mii lei, însă intervenția serviciilor  profesioniste și voluntare a condus la limitarea pagubelor, fiind salvate bunuri în valoare estimată de cca. 38.290 mii lei

Cele mai frecvente cauze de incendiu care au condus la producerea incendiilor în 2017, pe raza județului Neamț, au fost instalațiile electrice defecte (105) care se mențin la același nivel ca și în 2016 (104). Este de remarcat reducerea numărului de cauze de incendiu aferente sistemelor de încălzire, comparativ cu anul precedent: coș, burlan de fum defect sau necurățat reducere de la 116 la 78, cenușă, jar și scântei de la sistemele de încălzit reducere de la 37 la 23 și mijloace de încălzire nesupravegheate reducere de la 33 la 14. În domeniul cauzelor de incendiu se cuvine menționat trendul ascendent al acțiunii intenționate, cu o creștere de la 33 la 47.

Echipa de asanare pirotehnică a executat, în perioada supusă evaluării, 88 de misiuni de cercetare, identificare, transport și distrugere a munițiilor rămase neexplodate din timpul războiului, fiind înlăturat pericolul reprezentat de:

 

 • 43 proiectile de artilerie de diferite calibre;
 • 114 lovituri de aruncător de diferite calibre;
 • 82 focoase diferite;
 • 12 grenade de mână defensive;
 • 15 grenade de mână ofensive;
 • 7573 cartușe de diferite calibre și componente de armament și muniții.
 • Suprafața asanată – 30855 mp.

 

În perioada analizată, la cele 2662 intervenții la care au acționat serviciile profesioniste (cu excepția intervențiilor S.M.U.R.D.) au participat 19086 persoane. Ponderea personalului I.S.U.J. Neamț participant la intervenții din totalul participanților a fost de 70,77%.

Numărul solicitărilor pentru acordarea primului ajutor calificat, a asistenței medicale de urgență sau pentru efectuarea operațiunilor de descarcerare a fost în creștere în anul 2017 cu 4,65% față de anul 2016, fiind executate 7122 de misiuni (din care 1401 intervenții ale echipajelor de terapie intensivă mobilă), spre deosebire de anul 2016 când au fost executate 6805 misiuni (din care 1496 intervenții ale echipajului de terapie intensivă mobilă).

Echipajele de descarcerare, prim ajutor calificat și terapie intensivă mobilă din cadrul S.M.U.R.D. Neamț au executat misiuni pentru:

 

 • 7032 misiuni – acordarea primului ajutor calificat și a asistenței medicale de urgență;
 • 55 misiuni – descarcerarea la accidente rutiere;
 • 18 misiuni – asistența persoanelor blocate în apartamente;
 • 4 misiuni – asistența persoanelor degajate din alte situații;
 • 4 misiuni – asistența persoanelor căzute în locuri publice;
 • 9 misiuni – alte intervenții (sprijin ambulanțe SAJ/SMURD pentru transport persoane).

 

În 2017, echipajele S.M.U.R.D. au acordat asistență la 7134 persoane (6.684 adulți și 450 copii).

În anul 2017, forțele de intervenție ale inspectoratului județean pentru situații de urgență au fost alertate și în 137 de situații care s-au dovedit a fi alarme false.

Pentru reducerea efectelor producerii situațiilor de urgență au fost transmise membrilor CJSU și președinților CLSU 479 de mesaje de înștiințare, cu 16,8% mai mult decât în anul 2016, ca urmare a emiterii de informări, atenţionări şi  avertizări de către Administrația Națională de Meteorologie și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Dintre acestea menționăm:

 

 • 1 avertizare meteorologică COD ROȘU;
 • 10 avertizări meteorologice COD PORTOCALIU;
 • 40 avertizări meteorologice de fenomene imediate COD PORTOCALIU;
 • 3 avertizări hidrologice de fenomene imediate COD PORTOCALIU;
 • 33 informări de depășire a indicelui de confort termic (ITU);

 

De asemenea, numărul situațiilor de urgență monitorizate a fost de 228, în scădere cu 19,7% față de anul anterior când au fost monitorizate 279, din care:

 

 • 123 ca urmare a declanșării riscurilor naturale: 37 fenomene hidrometeorologice periculoase (19 furtuni și viscol, 14 inundații, 4 căderi masive de zăpadă), 86 incendii de vegetație);
 • 89 ca urmare a declanșării riscurilor tehnologice (1 poluare de apă, 88 de misiuni de asanare a teritoriului de muniție rămasă neexplodată);
 • 16 ca urmare a declanșării riscurilor biologice (16 epizootii);

 

Pe parcursul anului 2017 planul roșu de intervenție a fost activat de 2 ori în cadrul unor exerciții și de 5 ori pentru intervenția în cazul unor accidente rutiere produse în comunele Pipirig, Borca, Săbăoani, Poiana Teiului și în localitatea Tulgheș din județul Harghita.

Au fost monitorizate 3605 de transporturi deșeuri periculoase ce au avut ca punct de plecare sau au tranzitat județul nostru (față de 1557 în anul 2016), fiind primite un număr de 1240 notificări și transmise un număr de 339 de notificări.

În anul 2017, numărul apelurilor primite la dispeceratul integrat ISU – Ambulanță Neamț păstrează trendul ultimilor ani fiind în ușoară creștere, primindu-se 113.112 apeluri (110.160  în 2016 ) prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 (cca. 310 apeluri/zi, 13 apeluri pe oră, 1 la 4,6 minute). Vârfurile se înregistrează în perioada de vară de Paști și de Crăciun.

Pentru înștiințarea membrilor C.J.S.U., C.L.S.U., mass media locală privind executarea intervențiilor sau despre posibilitatea producerii unor situații de urgență au fost transmise 168.719 SMS-uri prin aplicația SMSender Vodafone, spre deosebire de anul anterior, când s-au transmis 114.029 de SMS-uri, înregistrându-se o creștere de 48%.

Pentru avertizarea cetățenilor, la nivelul județului Neamț există 6 centrale de alarmare, 192 sirene electrice și 62 sirene electronice.

Este asigurată acționarea centralizată, din Dispeceratul inspectoratului județean pentru situații de urgență, a sistemului de alarmare din municipiile Piatra Neamț și Roman, comuna Ion Creanga, SC KOBER SRL Turturești și S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. Roman.

În vederea reducerii timpului de răspuns la intervenții în scopul limitării pagubelor, participarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județul Neamț a înregistrat o descreștere, numărul intervențiilor scăzând cu 32,31%, de la 1080 în 2016, la 731 în 2017. Menționăm participarea acestora la 291 de misiuni de stingere a incendiilor și la 112 misiuni de stingere a incendiilor de vegetație.

Concluzii din gestionarea situațiilor de urgență în perioada 2005-2017

În perioada 2005-2017, serviciile profesioniste, voluntare și private pentru situații de urgență au desfășurat 65.492 intervenții în situații de urgență, principalele concluzii ce pot fi trase, fiind următoarele:

 

 • Numărul situațiilor de urgență ce au fost gestionate au crescut constant, de la 506 în 2005, la 9.825 în 2017; creșterea a fost puternică în perioada 2005-2009, de la 506 intervenții în 2005, la 1.133 intervenții în 2009, a marcat un salt brusc în 2010, odată cu înființarea S.M.U.R.D., la 3.233 intervenții, stabilizându-se în ultimii ani, la 9.000 – 9.500 intervenții;
 • După o creștere semnificativă a numărului de incendii de la 305 în 2005, la 441 în 2007, se pare că numărul acestora s-a stabilizat undeva în intervalul 400-500, existând 7 ani în această perioadă în care numărul anual al incendiilor s-a înscris în această zonă, anul acesta numărul lor fiind de 457;
 • Intervențiile pentru stingerea incendiilor de vegetație au o tendință de creștere constantă, plecând de la zero, la 218 în 2017, respectiv 305 în 2016, cu variații anuale determinate de condițiile meteorologice;

 

Logistică

Prin activitatea logistică desfășurată, s-au asigurat condiții bune de cazare, hrănire, echipare, instruire a efectivelor, asigurarea mentenanței, exploatării și garării tehnicii de luptă, precum și de administrare a patrimoniului imobiliar, în strictă concordanță cu bugetul alocat unității.

Una dintre cele mai importante probleme ale anului 2017 a reprezentat-o scoaterea din intervenție a ambulantelor SMURD datorită defecțiunilor  apărute. Astfel, cele 7 ambulanțe SMURD au totalizat în anul 2017 un număr de 20.368 de ore în care nu au fost operative, reprezentând practic 2,9 ambulanțe care nu au fost operative întregul an.

În baza contractelor de achiziții publice încheiate de I.G.S.U., unității noastre i-au fost repartizate, în anul 2017, o serie de echipamente, astfel:

 

 • 12 aparate izolante prevăzute cu sisteme de alarmare în caz de lipsă a mișcării model ARIAC D2C;
 • 127 aparate izolante prevăzute cu sisteme de alarmare în caz de lipsă a mișcării model DRAGER PSS 5000;
 • autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig RENAULT;
 • un container suport logistic al intervenției de tip II – multirisc;
 • motopompă remorcabilă de mare capacitate NOVUS 600 MPS;
 • o autospecială de transport efective cu 17 locuri;
 • o linie tehnică de întreținere echipamente individuale de protecție.

 

În anul 2017 au fost executate în regie proprie lucrări de reparații la punctul de control acces al comandamentului, pentru a asigura condiții optime de desfășurare a activității de relații cu publicul.

În anul 2017 unitatea a primit echipament de protecție, astfel:

 

 • costum protecție tip pompier 140 buc, mănuși protecție tip pompier 165 per. și cizme din piele cu branț metalic 102 per;
 • cizme din piele cu branț metalic 78 per. și cască  de protecție pentru pompieri albă 2 buc;
 • în luna decembrie cască de protecție pentru pompieri albă 3 buc și cască de protecție pentru pompieri roșie 10 buc.

 

Pentru voluntarii SMURD au fost primite de la Fundația pentru SMURD  următoarele articole de echipament: combinezon SMURD – 31 și bocanci SMURD – 26 buc. Acestea au fost distribuite voluntarilor din etapa a II-a.

Una din activitățile cele mai importante din anul 2017 pe linia patrimoniului imobiliar a fost demararea lucrărilor de investiții având ca obiect „Garaj autospeciale, din elemente de construcție ușoare la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț” cu un buget total de 271,96 mii lei a cărui recepție la terminarea lucrărilor se va executa luna aceasta.

În conformitate cu Planul anual de audit public intern pe anul 2017, în perioada 13.03.2017 – 31.03.2017, auditorii din cadrul Sectorului 6 Audit Public Intern Iași, au executat o misiune de audit în domeniile: buget și evidență financiar-contabilă, administrarea patrimoniului și achiziții publice de produse, servicii și lucrări. În urma executării misiunii, comisia nu a constatat nereguli în desfășurarea activităților specifice domeniilor auditate.

Activitatea de comunicații și tehnologia informației

Activitatea serviciului a constat în acțiuni și măsuri pentru respectarea reglementărilor privind asigurarea legăturilor radio și telefonice, funcționarea tehnicii de comunicații la parametri normali, exploatarea și mentenanța echipamentelor informatice. Nu s-au constatat abateri de la regulile de lucru cu informații clasificate stocate, procesate sau transmise prin sistemele informatice de calcul.

În anul 2018 activitatea serviciului se va axa pe finalizarea demersului de conectare a calculatoarelor la rețeaua Intranet precum și pe conectarea subunităților la rețeaua de voce RCVD a MAI pentru a asigura astfel o comunicare foarte bună.

În plan financiar

Compartimentul financiar a urmărit organizarea și conducerea tuturor operațiunilor economico-financiare în conformitate cu prevederile legale, gestionarea cu eficiență a fondurilor repartizate pentru îndeplinirea misiunilor și funcționarea unității, precum și plata corectă și la timp a drepturilor de personal.

În anul 2017, au fost încasate și virate la bugetul statului venituri în sumă totală de 19.479,71 lei, reprezentând valorificări de bunuri și închirieri de spații.

În 2017, cheltuielile din credite bugetare au fost în sumă de 27.921,434 mii lei, cu execuție 99,99%.

Controlul financiar preventiv a fost organizat și executat conform normelor în vigoare.

În planul resurselor umane

La 31.12.2017, încadrarea cu cadre și personal contractual a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului NEAMȚ este asigurată față de prevederile statului de organizare în proporție de 86,52%.

În anul 2017 au trecut în rezervă un număr de 2 ofițeri, 9 subofițeri și un maistru militar unității noastre fiindu-i repartizați din promoție 1 ofițer de la Facultatea de Pompieri și 8 subofițeri de la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti. Prin încadrare directă au sosit 3 ofițeri și 7 subofițeri. În urma concursurilor desfășurate în luna august, un număr de 9 subofițeri au trecut în corpul ofițerilor.

Pe parcursul anului trecut doi ofițeri și un subofițer s-au mutat la alte inspectorate în timp ce la inspectoratul nostru s-au mutat un număr de 5 subofițeri.

Media de vârstă a personalului unității, se prezintă astfel: 4,42% are vârsta până în 25 de ani, 16,63% între 25-35 de ani, 58,73% între 36-45 de ani și 19,36% are vârsta peste 45 de ani.

Starea de sănătate a personalului este bună deși, în perioada analizată, s-au totalizat 2038 zile de incapacitate temporară de muncă.

Pe parcursul anului 2017, unitatea s-a înregistrat cu 1 accident de muncă ce a condus la 20 de zile de incapacitate temporară de muncă.

Starea și practica disciplinară din unitate s-au menținut în parametri regulamentari. Au fost sancționați disciplinar 4 subofițeri.

Activitatea de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor și de primire a cetățenilor în audiență

În anul 2017 au fost primite 264 petiții, din care: 4 de la instituții de stat, 8 de la persoane juridice, 252 de la cetățeni, din care 1 anonimă.

În audiență au fost primite 6 persoane care au prezentat diferite cereri. Toate au fost soluționate conform competențelor legale.

Activitatea juridică

Activitatea juridică în anul 2017 s-a desfășurat în conformitate cu instrucțiunile în vigoare întâmpinând o serie de dificultăți generate de faptul că juristul unității a fost detașat pentru nouă luni la sediul IGSU.

În plan mediatic

Pe parcursul anului 2017 indicele de vizibilitate al inspectoratului a cunoscut o creștere față de anul precedent ca urmare a încadrării funcției de ofițer cu probleme de informare și relații publice începând cu luna martie. Activitatea unității a fost reflectată prin 1998 articole în presa scrisă și 131 de emisiuni TV.

Pe parcursul anului 2017, inspectoratul a organizat 11 conferințe de presă, a răspuns la 459 de solicitări în baza Legii nr. 544/2001 și a transmis 230 comunicate de presă și buletine informative. În ceea ce privește prezența în mediul online se constată o creștere semnificativă a prezenței în social media.

Asigurarea finanțării de la Consiliul Județean Neamț

Pe parcursul anului 2017 Consiliul Județean Neamț a asigurat fondurile necesare realizării unui sistem de monitorizare video perimetrală la Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț.

Cel mai important sprijin din partea Consiliului Județean Neamț a venit prin adoptarea hotărârilor numărul 148 din 29 mai 2017 și 164 din 27 iunie 2017 privind finanțarea realizării unor puncte de lucru în orașul Bicaz și comuna Poiana Teiului.

Pentru anul 2017, de la bugetul Consiliului Județean Neamț au fost alocate fonduri în valoare de 270.000 lei.

Obiective neîndeplinite

  1. Nu s-au înființat puncte de lucru noi pentru reducerea timpului de răspuns în localitățile din zonă;
  2. Neoperaționalizarea „Centrului de pregătire pentru inspectorii de prevenire” la Roman;

Principalele direcții de acțiune pentru 2018

  1. Continuarea demersurilor de înființare, cu sprijinul autorităților locale, a unor noi puncte de lucru în orașul Bicaz, orașul Roznov și în zona Dragomirești;
  2. Extinderea construcțiilor existente sau crearea unora noi la reședința inspectoratului și a Detașamentului de pompieri Piatra Neamț pentru a asigura necesarul de spații pentru birouri și depozitare;
  3. Digitalizarea documentelor operative și a celor de prevenire pentru eficientizarea activității inspectoratului;

La început de an 2018 trebuie să privim către aspectele majore ale anului 2017: cele 71 de cadre care au executat pregătirea în module, participarea cercurilor tehnico aplicative de elevi prietenii pompierilor din comuna Brusturi la concursul internațional de la Villach, în calitate de reprezentanți ai României, intervenția de stingere a incendiului de la blocul nemțesc, cele 9825 de intervenții ale inspectoratului, cele 7134 de persoane asistate de SMURD și, nu în ultimul rând, edificarea garajului pentru autospeciale.

În încheiere, doresc să adresez mulțumiri reprezentanților Instituției Prefectului, Consiliului Județean, tuturor instituțiilor cu care am colaborat, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, precum și întregului personal al inspectoratului pentru implicarea de care au dat dovadă în îndeplinirea sarcinilor și misiunilor încredințate în zona de competență. (INSPECTOR ȘEF, Locotenent colonel, Mihai Ciprian MITREA)

PUBLICITATE