Raport de activitate, la șase luni, al directorului S.C. Salubritas S.A.

In perioada 01.04.2021-30.09.2021 societatea Salubritas S.A. a prestat servicii in municipiul Piatra Neamt, orasul Bicaz, orasul Targu Neamt, orasul Roznov  si  comunele Savinesti,  Dumbrava Rosie, Alexandru cel Bun, Tasca, Garcina .

Pentru Municipiul Piatra Neamt societatea Salubritas S.A. a executat urmatoarele activitati:

 1. In baza contractului de prestari servicii nr. 31125/06.11.2018 a desfasurat activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice in municipiul Piatra Neamt, activitate care presupune urmatoarele operatii :
 • maturat manual trotuare , carosabil, suprafete anexe ale spatiilor de circulatie, spatii de agrement si odihna, etc.;
 • maturat mecanizat carosabil;
 • intretinere curatenie carosabil, trotuare, suprafete anexe ale spatiilor de circulatie, spatii de agrement si odihna, etc.;
 • curatat rigole prin razuire;
 • spalat si stropit stradal;
 • golit cosuri-deseuri stradale – in zilele in care conditiile meteorologice nu permit executarea operatiilor de maturat manual sau intretinere curatenie sau la solicitarea autoritatii contractante;
 • colectarea deseurilor rezultate si transportul acestora la depozitul ecologic din Piatra Neamt.
 1. In baza contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 19399/22.06.2021 activitatile de:
 • dezinsectie, dezinfectie si deratizare;
 1. In baza contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan 19305/16.07.2020 a serviciului de ecarisaj:
 • activitati veterinare-gestionare caini fara stapan.
 1. In baza contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a toaletelor publice din Municipiul Piatra Neamt nr. 24539/02.09.2020 activitatile de:
 • inchirierea, intretinerea si vidanjarea de toalete ecologice, colectarea si transportul apelor uzate menajere rezultate din vidanjarea toaletelor ecologice;
 • intretinerea si administrarea toaletelor publice.
 1. In baza contractului de delegare de gestiune prin concesiune a activitatii de depozitare a deseurilor parte componenta a serviciului de salubrizare nr. 15492/20.04.2010:
 • administrarea depozitului ecologic clasa B, depozit pentru deseuri nepericulaose.

Toate activitatile mentionate sunt executate si receptionate cu beneficiarii, pe baza de procese verbale,  incheiate cu unitatile administrativ teritoriale, agentii economici, asociatiile de proprietari si persoanele fizice, avand pentru activitatile prestate de societate tarife aprobate prin H.C.L., prin contract si de consiliul de administratie.

In ultimele 6 luni am derulat o campanie de mediatizare pentru serviciile prestate de societatea noastra care a avut ca targhet marirea portofoliului de clienti pentru serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.

Activitatea de gestionarea cainilor fara stapan, respectiv capturarea, transportul, adapostirea si hranirea, asigurarea tratamentului, deparazitarea, adoptia, revendicarea, sterilizarea si eutanasierea si alte optiuni (conform legislatiei) a fost executata de sapte muncitori, doi tehnicieni veterinari , salariati si un medic veterinar cu contract de prestari servicii.

In luna septembrie 2021 am organizat Targul de adoptii din adapostul public Piatra Neamt, actiune in urma careia 11 catei si-au aflat stapanul si multe alte contacte au fost realizate in vederea imbunatatirii activitatii si vizibilitatii societatii .

Inchirierea de toalete ecologice se realizeaza pentru institutii publice (inclusiv Municipiul Piatra Neamt) , agenti economici si persoane fizice. Toaletele sunt amplasate la beneficiar. Societatea a dispus de un parc format din 35 toalete ecologice, tip Shorling si Toi-Toi, din care 3 adaptate pentru persoanele cu dizabilitati, de o vidanja de 1mc, autospeciala de tip Iveco Daily.

Personal: 2 salariati, un sofer si un muncitor necalificat.

Substantele utilizate sunt ecologice si nu afecteaza factorii de mediu.

Descarcarea vidanjei s-a facut la statia de epurare oraseneasca, pe baza de contract. In paralel am efectuat activitati de vidanjare si intretinere si pentru toaletele aflate in proprietatea Municipiului Piatra Neamt.

Administrarea depozitului ecologic, situat in anexa Vanatori, str. Gheorghe Doja f.n., este facuta de societatea Salubritas S.A. in asociere in participatiune cu societatea Rossal S.R.L., care este lider de asociere.

Celula depozitului de deseuri construita potrivit standardelor europene ofera orasului Piatra Neamt spatiu de depozitare a deseurilor nepericuloase de pe raza municipiului Piatra Neamt.

In ultimele  sase luni situatia privind depozitatul s-a imbunatatit, au crescut cantitatile de deseuri depozitate  fata de anul precedent.

In acesta perioada au fost efectuate analizele pentru apa pluviala, panza freatica, apa uzata si verificarea metrologica a podului bascula.

In baza contractului nr. 19351/16.07.2020, de delegare prin concesiune a gestiunii activitatilor de ”dezinsectie, dezinfectie si deratizare” – parte componenta a serviciului de salubrizare in municipiul Piatra Neamt, societatea Salubritas S.A. isi asuma sa desfasoare in conditii de eficienta si siguranta activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in municipiul Piatra Neamt, avand in vedere:

 1. Respectarea tuturor angajamentelor si obligatiilor stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii, precum si a prevederilor din Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Piatra Neamt, a caietului de sarcini si ale celorlalte reglementari specifice activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;
 2. Respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, prevenirea si combaterea incendiilor;
 3. Respectarea indicatorilor de performanta;
 4. Furnizarea catre Municipiul Piatra Neamt, A.N.R.S.C. sau oricare alta institutie abilitata prin lege, a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora se presteaza activitatea „dezinsectie, dezinfectie si deratizare” in conditiile legii;
 5. Respectarea angajamantelor luate prin contractele de prestare a activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, in conditiile legii;
 6. Aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;
 7. Realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora;
 8. Folosirea de substante pentru tratamentele de dezinsectie, dezinfectie si deratizare cuprinse in Registrul National al Produselor Biocide pentru igiena publica;
 9. Folosirea in mod obligatoriu a metodelor de neutralizare legale in ceea ce priveste substantele nefolosite;
 10. Utilizarea in prestarea activitatilor de substante, tehnologii si proceduri care sa asigure eficienta maxima a combaterii;
 11. Asigurarea unei dotari tehnice si materiale necesare pentru prestarea activitatilor asumate in conditiile stabilite prin contract;
 12. Personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contract;
 13. Exploatarea, intretinerea si reparatia utilajelor cu personal specializat.

Aceste servicii si in paralel prestarea seviciilor de dezinfectie  in domeniul privat au dus la cresterea cifrei de afaceri din domeniul privat la 75 % din total cifra de afaceri aferenta activitatii de DDD .

In baza contractului nr. 31125/06.11.2018, de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de „Maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice”- parte componenta a serviciului de salubrizare in municipiul Piatra Neamt, societatea Salubritas S.A. isi asuma sa desfasoare in conditii de eficienta si siguranta activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice in municipiul Piatra Neamt, avand in vedere:

 1. Respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, prevenirea si combaterea incendiilor;
 2. Exploatarea, intretinerea si reparatia autospecialelor, vehiculelor, utilajelor si instalatiilor cu personal specializat, in functie de complexitatea si specificul locului de munca;
 3. Respectarea indicatorilor de performanta;
 4. Furnizarea catre Municipiul Piatra Neamt, A.N.R.S.C. sau oricare alta institutie abilitata prin lege, a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora se presteaza activitatea „dezinsectie, dezinfectie si deratizare” in conditiile legii;
 5. Respectarea angajamantelor luate prin contractele de prestare a activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice, in conditiile legii;
 6. Aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;
 7. Numarul de autospeciale, mijloace de transport, utilaje specifice astfel incat impreuna cu bunurile de retur primite de la Municipiul Piatra Neamt (autoritatea contractanta) sa acopere necesarul minim stabilit prin Regulementul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice – necesar minim pentru licenta tip Clasa 2 si sa asigure prestarea cantitatilor si volumelor activitatilor asumate prin contract;
 8. Realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora;
 9. Evidenta orelor de functionare a autospecialelor;
 10. Tinerea unei evidente a gestiunii deseurilor si raportarea situatiei catre autoritatile competente, conform reglementarilor in vigoare;
 11. O dotare proprie cu autospeciale, vehicule, utilaje specifice necesare pentru prestarea cantitatilor de servicii asumate in conditiile stabilite prin contract;
 12. Personalul necesar pentru prestarea activitatilor sumate prin contract;
 13. Implementarea unui sistem informatic care sa detina capabilitati de stocare si procesare a datelor legate de prestarea activitatii, dotarea tuturor autospecialelor, masinilor si utilajelor utilizate pentru prestarea activitatilor de salubrizare stradala cu sistem de monitorizare GPS.
 14. Remedierea si/sau suportarea daunelor si pretentiilor initiate de terte persoane si formulate impotriva societatii Salubritas S.A. sau Municipiului Piatra Neamt.

Societatea Salubritas S.A. isi asuma respectarea de catre personalul operativ a obligatiilor si raspunderilor pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice cuprinse in Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Piatra Neamt.

In comunele mentionate mai sus am prestat activitati de dezinfectie, dezinsectie si deratizare si gestionarea caini fara stapan.

In ceea ce priveste calitatea serviciilor si grija pentru mediu ne-am recertificat conform standardelor ISO 9001 si ISO 14001.

In ceea ce priveste evolutia economico-financiara a societatii, preocuparea principala a managementului societatii este eficientizarea activitatilor neprofitabile, dar importante pentru comunitatea din Piatra Neamt.

Avand in vedere cresterea preturilor se incearca mentinerea costurilor, acolo unde este posibil, fara a afecta calitatea serviciilor prestate.

Managementul societatii se preocupa in permanenta sa identifice activitati noi generatoare de profit, pentru sustinerea economico financiara a firmei, in ansamblul ei.

La 30.09.2021 societatea a inregistrat pierdere, tinta fiind reducerea acesteia.

Fiind societatea Consiliului Local avem o mare responsabilitate, prin urmare preocuparea permanenta este satisfacerea beneficiarilor serviciilor furnizate de societatea Salubritas S.A., majoritatea cetateni ai municipiului Piatra Neamt dar  si inregistarea de profit si plata tuturor datoriilor, preocupare care trebuie sa se realizeze si  in perioada urmatoare prin atragerea de activitati noi si dezvoltarea celor existente.

In primele 6 luni de activitate ale directorului  s-a redus piederea lunara, comparativ cu  lunile aferente trimestrului I 2021, astfel incat pana la sfarsitul anului 2021 vom depune  toate diligentele pentru ca societatea sa fie inregistreze  profit.

Director,
Alexandru Rares