Proiectul Legii salarizarii unitare. Vezi ce salarii vor avea preoții

Personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult ar putea beneficia de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de nivelul de studii, de gradul profesional obținut și de vechimea în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, reiese din proiectul Legii salarizării unitare publicată, luni, pe site-ul Partidului Social Democrat (PSD).

Potrivit proiectului, Patriarhul României va avea un salariu asimilat funcţiei de preşedinte al Senatului şi al Camerei Deputaţilor, adică peste 16.500 lei/ brut, în timp ce un şef de cult (mitropolit, episcop sau şef rabin), va avea salariu de ministru.

Totodată, pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.000 de euro pe lună.

În cazul personalului neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România sprijinul financiar se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, astfel: de la bugetele locale, un număr de 18.951 de contribuții în valoare de 1.050 de lei/lună pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, 300 de contribuții de câte 1.050 de lei/lună pentru personalul neclerical angajat în unitățile și instituțiile de învățământ teologic, respectiv 42 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net.

Prevederile legii se aplică etapizat, începând cu 1 iulie 2017, prin acordarea de majorări salariale în anii 2017 — 2021, prin acordarea în anul 2022 a salariilor de bază nominale prevăzute în anexele la lege, iar începând cu anul 2023 salariile de bază se vor stabili prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele la lege cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la acea dată.