Programul Operațional Regional 2014-2020, pe înțelesul tuturor solicitanților de finanțare


Preocupată de asigurarea unui grad cât mai ridicat de informare asupra posibilităților de finanțare oferite de POR 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va derula în perioada următoare o nouă campanie de informare destinată potențialilor solicitanți de finanțare.

Apelurile de proiecte din POR 2014-2020 care vor face obiectul sesiunilor regionale de lansare sunt:

-Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale – Grup vulnerabil: persoane vârstnice14 februarie 2017, Piatra Neamț

-Prioritatea de investiții 2.2 – Investitii IMM-15 februarie 2017-Bacău, 16 februarie 2017-Suceava, 17 februarie 2017-Iași

-Prioritatea de investiții 3.1.B – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice- 21 februarie 2017, Piatra Neamț

Evenimentele vor cuprinde prezentări ale ghidurilor specifice pentru apelurile de proiecte 8.1 Infrastructuri sociale pentru persoane vârstnice, 2.2-Investiții IMM și 3.1B-Reabilitare termică a clădirilor publice, dar și elemente privind utilzarea sistemului electronic de depunere a aplicațiilor -MySMIS 2014 și proiecte complementare de sprijin, derulate de ADR Nord-Est.

La aceste sesiuni de informare sunt așteptați reprezentanți ai Consiliilor Județene și Primăriilor din Regiune, instituțiilor publice locale, ONG-uri sau oameni de afaceri în căutarea unei finanțări pentru ideea lor de investiții. Înscrierile se fac prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe pagina web www.inforegionordest.ro

 “Pe parcursul a 18 ani de activitate, ne-am obișnuit colaboratorii să venim în sprijinul lor cu informații relevante, care să îi ajute în implementarea cu succes a proiectelor pe care și le propun. Parteneriatul pe care l-am parafat prin ani de colaborare, întregește preocuparea noastră pentru dezvoltarea regiunii și derularea unor investiții care să vină în întâmpinarea nevoilor comunității”a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

D.M.B.