Programul lucrărilor de dezinsecţie–deratizare din Piatra Neamţ


Primăria Piatra Neamţ anunţă declanşarea acţiunilor de dezinsecţie-deratizare, a spaţiilor verzi de pe domeniul public şi de pe cel privat din municipiu, începând cu data de 6 iunie.

Această decizie aparţine unei dispoziţii a municipalităţii pietrene şi vizează, pe lângă spaţiile verzi şi zonele recreaţionale, reţeaua de canalizare, cât şi spaţiile închise ale clădirilor persoanelor fizice pe care le deţin asociaţiile de locatari, societăţile comerciale, instituţiile publice şi gospodăriile individuale.

Acţiunea Primăriei Piatra Neamţ se va desfăşura în două etape.

– Prima va cuprinde informarea populaţiei despre obligaţia de a efectua periodic astfel de acţiuni, care să combată focare de insecte şi rozătoare, transmiţătoare de boli şi maladii.
05.2016 – 06.06.2016 – etapa preoperaţională – în această perioadă Primăria Municipiului Piatra Neamţ va informa populaţia prin mijloace mass – media despre obligaţia cetăţenilor cu gospodării individuale, operatorilor economici, instituţiilor publice şi asociaţiilor de proprietari/locatari de a asigura combaterea şi stingerea focarelor determinate de insecte şi rozătoare vectoare, purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu, precum şi despre perioada de desfăşurare a operaţiunilor de combatere chimică a vectorilor biologici şi măsurile ce trebuie luate în vederea prevenirii unor accidente sau intoxicaţii la om şi animale;

– În ce-a de-a doua etapă, se vor efectua operaţiunile de dezinsecţie şi deratizare propriu zise, în toate spaţiile amintite anterior.
06.06.2016 – 20.06.2016 – etapa operaţională – în această perioadă se vor desfăşura efectiv     operaţiunile dezinsecţie şi deratizare atât pe spaţiile domeniului public/privat al municipalităţii (spaţii verzi, zone recreaţionale, reţeaua de canalizare) cât şi pe spaţiile  deschise/închise comune ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea) pe care le deţin cu orice titlu asociaţiile de proprietari/locatari, societăţile comerciale, instituţiile publice şi în gospodăriile individuale, de pe raza municipiului Piatra Neamţ, perioadă ce se poate prelungi dacă condiţiile meteorologice nu vor fi favorabile;

Etapa postoperaţională va implica personalul specializat din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ şi va finaliza cu un control entomologic pentru evaluarea eficienţei operaţiunilor executate.