Programul electoral al Partidului Mișcarea Populară


laurentiu dulama afis parlamentarePrin programul politic, Partidul Mişcarea Populară propune proiecte ce reprezintă soluţii viabile şi realizabile pentru educaţie, sănătate, infrastructură, investiţii, fiscalitate, mediu şi agricultură. Toate aceste aspecte neglijate în ultima vreme de parlamentarii români vor fi o prioritate pentru PMP, pentru că „Partidul Mişcarea Populară luptă pentru judeţul Neamț”!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

„Atunci când vă veți afla în cabina de vot, pe 11 Decembrie, să vă dați seama că puterea este în mâinile dumneavoastră și să votați Partidul Mișcarea Populară. Avem o listă de oameni care nu au mai făcut politică, o listă nouă și chiar ne dorim schimbarea clasei politice.” – a declarat președintele PMP Neamț, Laurențiu Dulamă

Programul electoral al Partidului Mișcarea Popurară

300 de parlamentari

La referendumul organizat în 2009 românii, indiferent de opțiunile politice pe care le aveau la acel moment, au votat masiv pentru reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Voința lor a fost însă ignorată de majoritatea formată din reprezentanții PNL – PSD, care au blocat reforma Parlamentului și revizuirea Constituției.

Articolul 2 din Constituția României spune că suveranitatea națională aparține poporului, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice, corecte, precum și prin referendum.

Partidul Mișcarea Populară luptă pentru respectarea Constituției și pentru respectarea voinței celor 7.765.573 de români care au votat pentru reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane.

Unirea cu Republica Moldova

O Românie Unită înseamnă o Românie puternică în Europa și în lume.

În 2018 sărbătorim împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, iar astăzi Unirea cu Republica Moldova rămâne un deziderat pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului.

Partidul Mișcarea Populară este singurul partid care și-a asumat ca obiectiv de țară Unirea României cu Republica Moldova. În acest sens, propunem înființarea unui Minister al Reunificării, urmând exemplul Germaniei din 1990, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki.

Valorificarea acestui proiect național are rolul de a întări România, care, astfel, va avea de câştigat din punct de vedere al populaţiei, al teritoriului, urmând să dobândească perspective certe să devină una dintre puterile agricole ale Europei.

Justiția

Egalitatea în fața legii constituie unul dintre principalii piloni care stau la baza unui stat democratic. De aceea, independența justiției este singura soluție pentru o Românie puternică.

Partidul Mișcarea Populară susține continuarea reformelor de modernizare a Justiției din România începute de Traian Băsescu, stoparea oricărei ingerințe a factorului politic în actul de justiție, consolidarea activității Direcției Naționale Anticorupție, a DIICOT și a Parchetului General, cu respectarea principiilor drepturilor omului.

Sănătatea

Sănătatea populației trebuie să fie un obiectiv de interes național pentru toate partidele. O Românie puternică înseamnă, în primul rând, cetățeni sănătoși.

Comisia Prezidențială pentru Analiza și Elaborarea Politicilor din Domeniul Sănătății Publice din România elabora, în anul 2008, un diagnostic crunt pentru sistemul de sănătate românesc: finanțare neadecvată și utilizată în mod ineficient, asistenţa spitalicească drept principală metodă de intervenţie, acces limitat la medicamente, în special pentru categoriile defavorizate.

Legea sănătății, susținută de Partidul Mișcarea Populară, propune următoarele soluții pentru resetarea sistemului de sănătate: transformarea în mare parte a spitalelor în fundații ale statului, angajarea medicilor cu contracte pe termen limitat, prelungirea contractelor medicilor care înregistrează performanțe, plata medicilor în concordanță cu prestația acestora și cheltuirea fondurilor europene în mod corect în beneficiul pacientului.

Educația

Rețeaua plagiatelor dezvoltată în ultimii ani, promovările și beneficiile de care au profitat unii politicieni, magistrați sau înalți ofițeri din serviciile de informații ca urmare a unor doctorate obținute prin fals constituie o importantă amenințare la adresa securității naționale, slăbind în mod evident statul român.

Comisia Prezidențială pentru Analiza și Elaborarea Politicilor din Domeniul Educației și Cercetării devoala, încă din anul 2007, încrengătura de interese care sufocă sistemul de învățământ românesc: apariția și îmbogățirea fabricilor de diplome universitare, ingerința politicului prin plasarea în funcții de manageri a activiștilor de partid, mistificarea examenelor naționale, doctorate plagiate si funcții universitare pentru parlamentari și pentru oamenii agreați de partide, curriculum neadecvat realităților și cerințelor pieții.

Sistemul format din sindicate și cartelul rectorilor, în cârdășie cu politicienii plagiatori sau penali din PNL și PSD, au reușit să golească de esență Legea Educației Naționale.

Partidul Mișcarea Populară susține aplicarea Legii Educației Naționale în forma adoptată în anul 2011, o lege modernă care stopează extinderea abuzurile sistemului și susține depolitizarea managementului în educație, introducerea de standarde de evaluare a universităților, instalarea unor filtre credibile care să facă imposibile plagiatele și abaterile de la etica universitară, alocarea resurselor în învățământul superior doar în funcție de calitatea rezultatelor, a producției științifice și a încadrării absolvenților în piața muncii, transparență totală în actele decizionale ale şcolilor şi instituţiilor din educaţie, precum și salarizarea personalului în funcție de performanță, măsurată prin progresul școlar al elevilor.

Natalitatea

Forța unei țări se bazează pe vitalitatea propriilor cetățeni. Îmbătrânirea accentuată a populației slăbește România și o expune riscurilor.

Conform Raportului Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice din România (2009), există previziuni potrivit cărora, dacă se păstrează nivelul actual al ratei fertilităţii totale, atunci, România va avea circa 16,7 milioane de locuitori în anul 2050 şi doar aproximativ 11,9 milioane de locuitori în anul 2075.

Fără politici coerente, România riscă agravarea unor procese cum sunt: reducerea natalităţii, reducerea numărului absolut al populaţiei, îmbătrânirea demografică, reducerea numărului persoanelor active şi creşterea numărului de persoane inactive.

Partidul Mișcarea Populară propune soluții sustenabile pentru redresarea demografică și creșterea natalității, iar, în acest scop, a introdus în Parlamentul României o inițiativă legislativă care să stimuleze construcția de creșe și grădinițe.

Cultura și mass-media

O Românie puternică este o Românie care își apără și își protejează valorile materiale și spirituale. Raportul Comisie Prezidențiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale (2009) semnala faptul că România a intrat în competiţia proiectelor europene cu povara unei istorii devastatoare, marcată de politica sistematică a regimului comunist de distrugere a vestigiilor trecutului: centre istorice, monumente ecleziale cu întregul lor tezaur de artă au fost pulverizate şi, odată cu acestea, s-a destrămat memoria şi identitatea comunităţilor cărora le aparţineau.

Protejarea monumentelor istorice printr-un program național de restaurare și redare către circuitul cultural și turistic, cu scopul de a crea vaste rețele de turism cultural, generează efecte importante nu doar pentru cultură, cât și pentru economie și viața socială, precum și la nivelul promovării imaginii generale a României.

Scoaterea din izolare a unor zone geografice mai puțin active în organizarea de manifestări culturale de orice natură trebuie să constituie o prioritate națională,exemplul festivalului de Jazz de la Gărâna ne arată cum implementarea modernului urban în inima ruralului tradițional poate da excelente rezultate pentru locuitori și pentru imaginea României.

În decembrie 2004, România era un stat care ascundea adevărul despre perioada comunistă prin păstrarea sigiliului pe o parte din arhivele fostei Securități.

Un moment important s-a petrecut la 18 decembrie 2006 când, pe baza cercetărilor ştiinţifice şi a documentelor cuprinse în Raportul Comisiei Prezidenţiale Consultative pentru analiza Dictaturii Comuniste din România, președintele Traian Băsescu a condamnat, pentru prima dată în mod oficial, regimul comunist din România.

Muzeul Comunismului, un muzeu pe care memoria națională îl face necesar, va prezenta atât ororile înfăptuite de regimul comunist, cât și eroismul rezistenței anticomuniste.

Mogulizarea instituțiilor de presă a luat o amploare tot mai mare în ultimii ani în România, cu grave deservicii pentru securitatea națională. Partidul Mișcarea Populară susține necesitatea sprijinirii instituțiilor de presă printr-o legislație care să faciliteze independența economică și, implicit, libertatea de exprimare a jurnaliștilor, reformarea bazei legislative care guvernează Consiliul Național al Audiovizualului, precum și o nouă lege care să reglementeze activitatea instituțiilor publice de radio și de televiziune.

Diaspora

Românii din străinătate se constituie într-o mare forță civică, socială și, în momente cheie pentru viitorul României, chiar într-o mare forță politică. Puterea lor rezidă în mentalitate, o mentalitate individuală și colectivă de temut.

Românii din străinătate sunt mândri că aparțin unei țări frumoase, unei nații inteligente capabile să ofere o viață mai bună pentru toți locuitorii ei.

Partidul Mișcarea Populară consideră că este necesar să se creeze punți de legătură cât mai solide cu marea comunitate a românilor de pretutindeni.

Reprezentarea cât mai echitabilă în fața instituțiilor statului român, problemele ridicate de procedurile birocratice necesare reînnoirii documentelor, echivalarea studiilor, problema pensiilor sau a taxelor cetățenilor aflați la muncă în străinătate și multe alte probleme zilnice își pot găsi numai prin lărgirea atribuțiilor unui minister multilateral, un Minister al Românilor de Pretutindeni.

Un Minister care să poată răspunde într-un singur loc, direct ori online, întregului pachet de probleme stringente și absolut justificate din punct de vedere cetățenesc pe care le întâmpina cetățenii români aflați la muncă în străinătate.

De asemenea, problemele românilor din Basarabia, din Bucovina, din Valea Timocului și din celelalte zone istorice locuite de români trebuie să-și găsească rezolvarea prin intermediul acestui minister.

Dezvoltare prin investiții

Creșterea economică din România ultimilor ani s-a bazat prea mult pe consum, de cele mai multe ori chiar consum pe datorie. Statul a încurajat consumul prin angajarea unor cheltuieli mari, peste nivelul veniturilor obținute din impozite, lăsând nota de plată pe seama generațiilor viitoare.

Fondurile europene pot suplini resursele atrase de stat și pot fi sursa unor proiecte de dezvoltare economică pe termen lung. Însă fondurile europene trebuie să contribuie la satisfacerea unor nevoi reale ale economiei, și nu la întreținerea unei armate de birocrați.

Partidul Mișcarea Populară susține creșterea economică prin încurajarea investițiilor private, singurele capabile să producă valoare adăugată și o economie competitivă. Impozitele mici și ușor de plătit încurajează asumarea riscului antreprenorial, iar birocrația trebuie redusă drastic. Este nevoie ca autoritățile statului trebuie să fie capabile să vorbească între ele și să nu se mai acopere inutil cu hârtii.

În același timp, Partidul Mișcarea Populară susține că atragerea fondurilor europene nu poate ține loc de politici economice interne sănătoase.

Infrastructura

Țările care au investit în dezvoltarea unei infrastructuri performante au produse finite cu prețuri mai mici decât în țările care, prin calitatea slabă a drumurilor, împiedică desfășurarea comerțului. Investitorii sunt atrași de o infrastructură de transport de bună calitate. O țară dezvoltată este o țară puternică.

Corupția, birocrația și incompetența managerială au făcut ca România sa aibă unul dintre cele mai înalte costuri cu construcția de autostrăzi din Europa. Rata de respingere a proiectelor europene pentru modernizarea drumurilor judeţene şi comunale este de 75%.

Politica națională în domeniul transporturilor și infrastructurii  trebuie proiectată în contextul Strategiei „Europa 2020”, al Cartei Albe și Cartei Verzi, în contextul politicii de dezvoltare a TEN–T (Rețeaua Transeuropeană de Transport) și al politicilor comune privind transporturile (CTP) emise de Uniunea Europeană, precum și al Master Planului General de Transport al României.

Prioritizarea investițiilor în domeniul transporturilor și al infrastructurii trebuie să se bazeze pe principiul solidarității teritoriale, al accesibilității, al evitării suprapunerilor și al reducerii aglomerării, încurajând libera circulație a mărfurilor și a persoanelor.

Partidul Mișcarea Populară susține necesitatea realizării unui pact între forțele politice privind Master Planul General de Transport al României în ceea ce privește prioritizarea clară a proiectelor de infrastructură în funcție de necesități și de resurse, prin alocarea continuă și coerentă a resurselor financiare necesare implementării acestora.

De asemenea, Partidul Mișcarea Populară susține simplificarea procedurilor și obținerea avizelor în proiectele de infrastructură de transport, eficientizarea activității CNADNR și transparentizarea cheltuirii banilor publici pe proiecte de infrastructură.

Mediul și agricultura

Deteriorările ecologice reprezintă una dintre principalele priorități ale Comisiei Europene, țările membre ale Uniunii Europene beneficiind de fonduri substanțiale pentru dezvoltarea de politici responsabile pentru protejarea mediului.

România se confruntă în fiecare an cu pericolul inundațiilor, gospodării întregi și terenuri agricole fiind afectate uneori ireversibil, cetățenii din zonele cu riscuri trăind într-o stare de teamă permanentă vă apele le pot distruge agoniseala de-o viață.

Regularizările masive de râuri, cu asigurarea simultană a apei necesare practicării agriculturii, trebuie să constituie o prioritate națională. Asemenea lucrări antrenează sume foarte mari, sunt de lungă durată, dar creează și numeroase locuri de muncă. În acest sens, România a obținut în 2013, prin negocierile cu Comisia Europeană, ca TVA-ul să fie eligibil la cheltuielile din fondurile europene, fapt care simplifică și reduce efortul părții române, iar sumele reprezentând TVA-ul merg astfel în bugetul de stat.

Canalul Dunăre – București, util atât în agricultură cât și ca infrastructură de transport, este o prioritate națională. În același timp, trebuie să fie reluate și lucrările la Canalul Siret – Bărăgan, care poate iriga 500.000 ha de teren agricol.

Tăierile de păduri trebuie reduse la limite raționale și controlate foarte strict, corupția din silvicultură și traficul cu certificate de mediu trebuie să înceteze odată pentru totdeauna.

Partidul Mișcarea Populară va  promova politici pentru ameliorarea calităţii aerului, garantarea apei de calitate și continuarea eforturilor pentru o gestiune optimă a deșeurilor.

De asemenea, Partidul Mișcarea Populară pledează pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în condițiile definite de strategiile Comisiei Europene.

Fiscalitatea

Lipsa predictibilității fiscale afectează investițiile și activitățile economice de orice fel.Fie că este vorba despre producție sau despre comerț, modificările legislative făcute brusc aduc mari prejudicii agenților economici. O Românie cu o legislație stabilă este o Românie puternică.

Partidul Mișcarea Populară propune acordarea unor reduceri de 10%-15% pentru firmele care își plătesc în avans taxele și impozitele, asigurând, astfel, o colectare anticipată la bugetul de stat, cât și un câștig bănesc pentru societățile comerciale. Este nevoie de un Birou Unic și de un sistem online pentru înființarea firmelor, dar și de simplificarea contabilității pentru IMM-uri.

De asemenea, Partidul Mișcarea Populară susține crearea mai multor programe de finanțare pentru startup-uri din fonduri europene sau fonduri nerambursabile din partea statului român, dar și crearea unor instituții care să sprijine în mod real startup-urile și microîntreprinderile, prin consultanță, spații de lucru, incubatoare de afaceri administrate și finanțate de stat, un e-ghișeu funcțional, precum și de digitalizarea instituțiilor statului.

Sport și tineret

Sportul înseamnă sănătate, dezvoltă caractere, accentuează spiritul de echipă și de fairplay. În ultimii ani, de foarte multe ori, succesul echipelor românești sau performanțele individuale ale unor sportivi au reprezentat singurele momente de mândrie națională.

Corupția care a cuprins sub toate formele și la toate nivelurile sportul românesc reprezintă o lovitură grea chiar pentru identitatea națională și pentru imaginea țării noastre în lume. Este deja o normalitate ca tot mai multe state să folosesc sportul drept principal instrument al diplomației de tip soft power.

Relansarea sportului românesc și a mișcării sportive reprezintă un obiectiv de interes național.

Partidul Mișcarea Populară susține necesitatea acordării de stimulente fiscale companiilor private care finanțează asociațiile sportive de masă, sprijinirea familiilor care au copii înscriși la programe sportive de performanță și sunt în stadiul de a face performanță, acordarea de facilități pentru achiziționarea echipamentelor sportive, precum și decontarea transportului spre și de la locurile de antrenament din țară și din străinătate.

Tinerii au nevoie de o Românie puternică care să le ofere șansa împlinirii din punct de vedere ernaționale reprezintă perspective certe pentru dezvoltarea și progresul țării.

Partidul Mișcarea Populară consideră că dezvoltarea unor programe care să ofere oportunități certe de muncă și de carieră pentru tineri reprezintă un obiectiv de interes național. Astfel, dezvoltarea și încurajarea voluntariatului, acordarea de facilități fiscale pentru firmele care angajează tineri studenți, corelarea educației cu cerințele pieții muncii, precum și sprijinirea participării la diverse cursuri de calificare profesională finanțate din fonduri europene și burse de studii sunt pași esențiali pentru dezvoltarea și implementarea unor politici care să asigure oportunități pentru participarea tinerilor la viața socială.

Vezi programul electoral – AICI

La comanda: PMP Neamț
CUI AEP: 11160002
PUBLICITATE