Primarul orașului Roznov, Ionel Ciubotaru, a fost DEMIS


Prefectul judeţului, Niculina Dobrilă, a semnat, astăzi 29 martie a.c., ordinul privind încetarea de drept a mandatului primarului oraşului Roznov, înainte de expirarea duratei normale de mandat.

Prin Decizia penală nr 1040/2015 primarul oraşului Roznov a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni.

Citește și Un banal motiv face ca primarul orașului Roznov să nu poată fi demis

Astfel, conform Legii 393/28.09.2004 privind Statutul aleşilor locali, art.15 al.(2) lit. e)  calitatea de primar încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului , în caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate.

Potrivit aceleiaşi Legi, art. 16 al.(1) şi (2) prevede că  emiterea ordinului prefectului de încetare  înainte de termen a mandatului de primar  are la bază un  referat semnat de secretarul oraşului, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.

În urma analizării tuturor reglementărilor legale în vigoare şi a  demersurilor iniţiate de Instituţia prefectului, au fost comunicate toate documentele necesare emiterii ordinului, în condiţii de legalitate.

„Până ieri, dintre actele care stau la baza emiterii ordinului de încetare a mandatului primarului de Roznov lipsea referatul secretarului de oraş cu propunerea de emitere a ordinului prefectului. Am revenit cu o solicitare în acest sens şi, în cursul zilei de astăzi, am primit documentul necesar astfel încât am îndeplinit condiţiile de formă şi de fond prevăzute de lege pentru emiterea acestui ordin” a declarat prefectul Niculina Dobrilă

foto informatorulmoldovei