Primăria Târgu Neamț vă invită la dezbateri pe impozite și taxele de închiriere

Primăria oraşului Tîrgu Neamţ vă invită joi, 22.10.2015, ora 16.00, în sala de sedinţe a Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ  la dezbaterea publică a

Proiectului de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016

Invităm toţi cetăţenii oraşului Tîrgu Neamţ, agenții economici şi reprezentanţii mass-media să participe la această întâlnire pentru a-şi face cunoscute observaţiile şi sugestiile pe marginea proiectului supus dezbaterii publice.

Vă aşteptăm!

PRIMAR,

HARPA VASILICĂ

 


 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind  aprobarea  tarifelor de închiriere/concesiune și a taxei aviz de  spargere aparținând domeniului public și privat al orașului Tîrgu Neamț pentru anul 2016

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 și 37, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail:[email protected], până pe data de 06.11.2015 .

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic: “Recomandare la proiect de act normativ

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,

          Vasilică HARPA

PUBLICITATE