Primăria Târgu-Neamț scoate la concurs postul de administrator public (city manager)


Primăria orașului Târgu-Neamț organizează concurs în vederea ocupării postului de administrator public din cadrul Primăriei orașului Târgu-Neamț.

Condiții de studii:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea: administrație publică, științe politice, economie generală, drept.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 62, astfel:
– 03.08.2016 – selecția dosarelor
– 16.08.2016 – proba scrisă, ora 10:00
– 18.08.2016 – interviul constă în susținerea proiectului de management și întrebări pe marginea proiectului

Afișarea rezultatelor pentru fiecare probă va fi următoarea:
– 03.08.2016 – pentru selecția dosarelor – maxim ora 16:00
– 16.08.2016 – pentru proba scrisă – maxim ora 18:00
– 18.08.2016 – pentru interviu – maxim ora 18:00

Contestațiile se pot depune la sediul unității în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor

Dosarele de înscriere se depun până la data de 02.08.2016, ora 16:30 la Compartimentul Regisratură din cadrul Primăriei orașului Târgu-Neamț (biroul nr. 4).

Pentru mai multe informații consultați documentul -> AICI