Primăria Roman – Anunţ – condiţii reducere 50% impozit pentru 2017


Primăria Municipiului Roman
ANUNŢĂ

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 228/2016, pot beneficia de reducerea cu 50 % de la plata impozitului aferent anului 2017 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. Sunt beneficiare de ajutor de şomaj, ajutor social sau sunt pensionari;
2. Totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelaşi domiciliu cu petentul) să fie mai mic sau egal cu salariul de bază minim pe ţară, adica 1.250 lei;
3. Au o singură locuinţă proprietate personală;
4. Nu deţin mijloace de transport;
5. Nu deţin AF-uri, PF-uri sau societăţi comerciale;
6. Suprafaţa utilă a locuinţei nu depăşeşte suprafaţa de 100 mp;

Pentru ca o familie să beneficieze de reducerea cu 50 % de la plata impozitelor trebuie să depună la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Roman din cadrul Primăriei Municipiului Roman următoarele acte:
a. Cerere tip pentru solicitarea scutirii de la plata impozitelor;
b. Copie după actul de proprietate pentru persoanele care nu au mai beneficiat de aceasta facilitate;
c. Dovada veniturilor lunare pentru toţi membrii familiei (adeverinţă de salariu, cupon de pensie, carnet de şomaj, pensie de asistenţă socială, alocaţie de stat pentru copii) din lunile octombrie sau noiembrie 2016;
d. Declarație pe proprie răspundere că nu are alte venituri;
e. Dovada că nu are datorii la bugetul local;

Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii.

Reducerile de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2017 persoanelor care depun documente justificative la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale până la data de 31.12.2016.

D.M.B.