Primăria Piatra Neamț scoate la concurs 5 posturi în cadrul Direcţiei Taxe și Impozite


Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții publice de execuție vacante:

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS
 • – 2 posturi de inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Biroului evidență contabilă, evidență venituri/amenzi, urmărire și executare silită
  Condiții de ocupare a posturilor:
  – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale: științe economice, științe juridice sau în domeniul științelor inginerești: inginerie civilă;
  – vechime de minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice;
 • – 3 posturi de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Compartimentului încasare, relații publice, administrativ
  Condiții de ocupare a posturilor:
  – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  – vechime de minim 9 ani in specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice.

Concursul se va desfășura la sediul Direcţiei Taxe și Impozite din str. Alexandru cel Bun nr.12 în data de 03.03.2016, ora 10, proba scrisă. Data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele probei scrise.

În vederea participării la concurs, candidaţii pot depune dosarul de concurs la sediul Direcției Taxe și Impozite în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț, dosar ce va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/ 2008, cu modificările ulterioare.
Dosarul de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs – Compartimentul Juridic, Resurse Umane.
Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013.
Bibliografia stabilită este afișată la sediul instituției și publicată pe site-ul www.primariapn.ro în anexă la prezentul anunț.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Taxe și Impozite, telefon 0233/213 884 – Compartiment Juridic, Resurse Umane.

BIBLIOGRAFIA o puteți accesa -> AICI

PUBLICITATE