Primaria Piatra Neamt scoate 4 posturi la concurs.

                                                                   ANUNT CONCURS FUNCTII PUBLICE

” Primaria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului :

a) Denumirea funcțiilor publice de execuție vacante, compartimentul :
Inspector, clasa I, grad profesional debutant –Serviciul Administrație Publică și Juridic, Compartiment
Secretariat Consiliu Local
Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Administrație Publică și Juridic,
Compartiment Contencios Juridic
Inspector principal – Serviciul Administrație Publică și Juridic, Compartiment Administratie Publica
Locala, Registratura, Arhiva
Consilier, clasaI, grad profesional superior – Direcția Dezvoltare Implementare Proiecte, Serviciul
Unitatea de Implementare a Proiectelor

b) Probele stabilite pentru concurs:
– Selecția dosarelor
– Proba scrisă
– Interviu

c) Condițiile de desfășurare a concursului:
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț din strada Ștefan cel Mare nr. 6-8,
astfel :
13 octombrie 2015, ora 10.00, proba scrisă

d ) Condițiile de participare la concurs :
Condiții generale:
– Candidații trebuie să indeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr 188 / 1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată;
Condiții specifice:
1. Inspector debutant – Serviciul Administrație Publică și Juridic, Compartiment Secretariat
Consiliu Local
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. Inspector principal – Serviciul Administrație Publică și Juridic, Compartiment Administratie
Publica Locala, Registratura, Arhiva
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe administrative;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
3 . Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Administrație Publică și Juridic,
Compartiment Contencios Juridic
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
4. Consilier superior – Direcția Dezvoltare Implementare Proiecte, Serviciul Unitatea de
Implementare a Proiectelor
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generala a Primăriei Municipiului Piatra Neamt în
termen de 20 de zile de la data publicării anuntului de concurs in Monitorul Oficial, partea a III-a.
Conditiile de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul si pe site-ul primariei municipiului Piatra
Neamt www.primariapn.ro .
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul primariei municipiului Piatra Neamt si la telefon 0233.218.991 ”

PUBLICITATE