Primăria Piatra-Neamț organizează licitație pentru întreținerea și exploatarea Băii Comunale (24 august)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ ANUNŢĂ Organizarea licitaţiei publice deschise pentru : delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare , întreținere și exploatare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamț.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

1. Denumirea și sediul autorității administrației publice: Primaria Piatra Neamț, cod fiscal 2612790, str. Ștefan cel Mare nr.6-8 Piatra Neamț, telefon 0233/218991; fax0233/215374;

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului concesiune a serviciului public de administrare , întreținere și exploatare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamț: licitație publică deschisă

3. a)Obținerea unui exemplar din documentația pentru eliberarea ofertei se poate face la sediul Primăriei Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
b) costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar- costul unui exemplar din documentație este de 1000 lei. Plata se poate face direct la casieria Primăriei Piatra Neamț din str. Ștefan cel Mare nr.6-8 sau în contul Primăriei Piatra Neamț RO82TREZ4915006XXX000150 deschis la Trezoreria municipiului Piatra Neamt ;

4. a)Termenul de depunere a ofertelor : 24.08.2017 ora 16,30
b)Adresa la care trebuie transmise : Primăria Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile

6. Data , ora și locul deschiderii ofertelor: 25.08.2017, ora 14,00 la sediul Primăriei Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8.

PUBLICITATE