Primăria Piatra Neamț instalează noi „cocoașe” și desfiinţează sensul unic de pe Aurorei

                    PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

                    prin Consilier local delegat Vasile Popescu

   Văzând referatul înregistrat sub nr. 40526 din 25.09.2015 , prin care Serviciul Patrimoniu , Autorizări  şi Transport – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune stabilirea unor reglemntări ale circulaţiei rutiere

                                        DISPUN

            ART. 1 – Se înfiinţează următoarele reglementări ale circulaţiei rutiere :

  • înfiinţarea trecerii de pietoni de pe Str.Aurorei , la intersecţia cu Str.Mihai Viteazu;
  • desfiinţarea sensului unic de pe Str.Aurorei;
  • instalarea limitatorilor de viteză din asfalt la trecerile de pietoni de pe Str.G-ral N.Dăscălescu de la Regiment , Petrouzinex , intersecţia cu Str.Dumbravei , fost B.J.A.T.M. , Complex , fost A.C.R. şi Petrom;

         –   instalarea limitatorului de viteză din asfalt la trecerea de pietoni de pe Str.Petru Rareş , Complex Aurora.

ART. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de S.C.Publiserv , iar urmărirea înfiinţării noilor reglementări se face de Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală .

ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică şi Juridic va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Serviciul Patrimoniu , Autorizări şi Transport, pentru luarea la cunoştinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ , Poliţia Locală şi S.C.Publiserv .

VICEPRIMAR – Consilier local delegat – VASILE POPESCU

PUBLICITATE