Primăria anunță solicitanţii de locuinţe ANL să-și actualizeze dosarele


Solicitanţii de locuinţe ANL destinate închirierii trebuie ca în perioada 01.04.2016 – 03.05.2016, să actualizeze dosarele depuse la instituţia noastră cu următoarele documente:

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS
  • adeverinţă de la Directia de Taxe şi Impozite Locale Piatra Neamţ din care să rezulte faptul că solicitantul şi soţul/soţia nu deţin locuinţă proprietate;
  • contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale teritoriale, în situaţia în care solicitantul locuieşte cu chirie;
  • confirmarea de la Asociaţia de proprietari a numărului de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul la adresa actuală;
  • adeverinţe de salarizare soț/soție;
  • orice document în măsură să dovedească modificări survenite de la ultima actualizare a dosarului de locuință (certificat de căsătorie, certificat de naștere copii, hotarâre de divorț, adeverințe medicale, diplomă de studii etc.)

Menţionăm că aceste actualizări de documente sunt obligatorii în vederea stabilirii clasamentului cu ordinea de priorități a solicitanților de locuințe ANL destinate închirierii.

Documentele mai sus menţionate se vor depune la sediul Primăriei Piatra Neamţ, la cam.20 – la Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30, respectiv vineri între orele 8.00-14.00.

Facem precizarea că în urma ultimei acțiuni de actualizare a dosarelor de acest tip tuturor persoanelor/familiior care au îndeplinit condițiile de acordare li s-au repartizat astfel de locuințe.

PUBLICITATE