Prefectura – populaţia rezidentă şi populaţia după domiciliu în Neamț


Prefectul judeţului Niculina Dobrilă a condus, astăzi 27 octombrie a.c., întâlnirea lunară a Colegiului prefectural care a avut pe agendă următoarele teme: învestirea noului subprefect al judeţului Neamţ; populaţia rezidentă şi populaţia după domiciliu; informare privind obiectivele şi priorităţile Agenţiei de Protecţie a Mediului Neamţ (APM).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Astfel, şedinţa Colegiului prefectural a debutat cu învestirea, de către prefectul judeţului, a  domnului Iulian Jugan ca subprefect al judeţului Neamţ, numit în această funcţie prin HG nr 786/26.10.2016.

Prefectul judeţului  a dat citire hotărârii de Guvern, de numire a noului subprefect, după care domnul Iulian Jugan  a depus jurământul.

În calitate de subprefect al judeţului Neamţ, Iulian Jugan, în discursul său a adus mulţumiri pentru numire şi a transmis mesaje pentru administraţie şi pentru cetăţeni.

„Mulţumesc Prim-Ministrului Dacian Cioloş pentru încrederea acordată prin numirea mea în această funcţie. Activitatea pe care o voi desfăşura în funcţia de subprefect se va baza pe principii precum profesionalismul, respectarea legii şi orientarea către cetăţean, aceleaşi după care mi-am condus, de altfel,  toată activitatea mea anterioară. Mă întorc cu drag în Instituţia prefectului unde mă voi reîntâlni cu colegii pe care îi cunosc ca buni specialişti şi din partea cărora sunt convins că voi primi sprijinul necesar pentru ducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor. Asigur pe toţi cetăţenii şi colaboratorii din instituţiile publice de bunele mele intenţii şi de o deschidere către toate problemele, în limita legii şi a competenţelor mele legale” a spus subprefectul Iulian Jugan.

După felicitările adresate de către prefect noului subprefect, s-a trecut la dezbaterea temelor de pe agenda Colegiului prefectural.

Astfel, în ceea ce priveşte populaţia rezidentă, din informarea Direcţiei judeţene de Statistică se constată că, la data de  1 ianuarie 2016 în judeţul Neamţ erau 455.594 persoane rezidente plasând judeţul, ca mărime, pe locul 17 la nivel naţional şi pe locul 4 la nivel regional.

Din totalul populaţiei rezidente, 64,5% aveau rezidenţa în mediul rural şi 35,5% în mediul urban iar în ceea ce priveşte repartizarea pe sexe, 50,64% erau femei şi 49,35% erau bărbaţi.

Din analiza structurii pe vârste a populaţiei rezidente a judeţului, se observă  că populaţia rezidentă la nivel de judeţ este relativ îmbătrânită, vârsta medie a populaţiei rezidente fiind de 42,28 ani, cu mici diferenţe pe medii de rezidenţă: 41,96 ani în mediu rural şi 42,88 ani în mediul urban.

Analiza evoluţiei în timp a populaţiei rezidente a judeţului reflectă o scădere demografică,  în anul 2016 faţă de anul 2012 populaţia scăzând cu 2,74%.

În ceea ce priveşte populaţia după domiciliu, în  judeţul Neamţ la 1 ianuarie 2016  erau 577.359 persoane, municipiul Piatra Neamţ deţinând  cea mai mare populaţie urbană(115.273 persoane), în timp de oraşul Bicaz are populaţia după domiciliu cea mai mică (8.626 persoane). La nivel rural, localitatea cu cea mai mare populaţie după domiciliu este Săbăoani (11.863 persoane), iar localitatea cu cea mai mică populaţie după domiciliu este Văleni (1.531 persoane).

Referitor la ultima temă a ordinii de zi, în informarea APM au fost prezentate domeniile activităţii, obiectivele şi priorităţile instituţiei. Astfel, printre obiectivele APM se regăsesc: creşterea vizibilităţii activităţii instituţiei, în conformitate cu prevederile legale, realizarea unei campanii de informare publică referitoare la protecţia mediului din perspectiva gestionării deşeurilor, realizarea unei colaborări instituţionale mai eficiente cu Garda de Mediu – Comisariatul Judeţean Neamţ pentru identificarea tuturor măsurilor ce trebuie impuse prin actele de reglementare specifice şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean în scopul creşterii numărului de acţiuni specifice activităţilor de educaţie/conştientizare ecologică. Una dintre priorităţi o reprezintă operaţionalizarea efectivă şi la standardele necesare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor.

Tot în cadrul Colegiului prefectural, reprezentantul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Vasile Avădanei, a prezentat proiectul „Mă întorc iar în sat” proiect finanţat de Direcţia judeţeană de Tineret şi Sport şi implementat de Centrul de Incubare Creativ Inovativ de  Afaceri Roznov.

D.M.B.
PUBLICITATE