Prefectura Neamț – Pagube de peste 11.000 mii lei în urma inundațiilor


Prefectul judeţului, Niculina Dobrilă, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), a convocat membrii acestuia în şedinţă extraordinară, astăzi  29 iunie a.c.

Şedinţa a avut pe ordinea de zi prezentarea şi analizarea listei obiectivelor afectate, rezultată în urma inventarierii şi evaluării pagubelor produse pe teritoriul judeţului ca urmare a calamităţilor naturale care au avut loc în perioada mai – iunie 2016, în 47 de unităţi administrativ teritoriale. Pentru această analiză, la întâlnire au participat, în calitate de invitaţi, primarii  acestor localităţi.

Acest document, întocmit în baza proceselor verbale ale comisiilor de evaluare, stă la baza elaborării proiectului de hotărâre de Guvern pentru alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pe anul 2016, pentru remedierea pagubelor produse la infrastructură şi lucrări hidrotehnice cu rol de apărare. În acest sens era necesară această analiză, pentru a vedea care dintre obiectivele cuprinse în această lista, pot fi realizate prin resurse proprii, pentru că sprijinul financiar de la nivel guvernamental  vine cu prioritate în completarea eforturilor autorităților administrației publice locale și județene. În ceea priveşte gospodăriile afectate, acestea vor face obiectul altor tipuri de ajutoare, respectiv rezerva de stat sau ajutoarele sociale de urgenţă acordate persoanelor sau familiilor afectate de calamităţile naturale.”, a precizat prefectul Niculina Dobrilă.

În cadrul şedinţei CJSU a fost analizat punctual fiecare obiectiv cuprins în listă şi au fost stabilite care dintre acestea pot fi suportate din bugetul local.

La finalul întâlnirii a fost prezentată şi aprobată hotărârea CJSU privind aprobarea listei cu lucrările ce trebuie efectuate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în perioada mai – iunie 2016 în judeţul Neamţ, pentru care se va solicita sprijinul Guvernului României.

Unităţile administrativ teritoriale din lista aprobată prin HCJSU sunt : Consiliul Judeţean, Piatra Neamţ, Roman, Bicaz, Icușești, Tămășeni, Poienari, Văleni, Secuieni, Ruginoasa, Sagna, Trifești, Gâdinți, Războieni, Dochia, Roznov, Dumbrava Roșie, Dulceşti, Dragomireşti, Vânători-Neamț, Timișești, Țibucani, Petricani, Agapia, Gârcina, Costișa, Crăcăoani, Borlești, Piatra Șoimului, Rediu, Borca, Grințieș, Ceahlău, Hangu, Bicaz Chei, Dămuc, Ghindăoani, Bicazu Ardelean, Tarcău, Pângărați, Alexandru cel Bun, Grumăzeşti, Oniceni, Răuceşti, Stăniţa, Ştefan cel Mare, Valea Ursului.

Pentru promovarea proiectului de hotărâre de Guvern, sunt necesar a fi transmise Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, următoarele documente: propunerea de proiect de act normativ semnată de prefect şi preşedintele Consiliului Judeţean,  hotărârea CJSU, raportul privind pagubele produse semnat de prefect, nota de constatare şi procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor.

Proiectul de act normativ pentru alocarea sumei de 11.401,272 mii lei, necesare remedierii pagubelor produse în judeţ în perioada la care am făcut referire, precum şi toate documentele solicitate, vor fi înaintate Guvernului în termenul stabilit, respectiv  în cursul zilei de mâine, 30 iunie” a mai precizat prefectul Niculina Dobrilă