Prefectura Neamț – noile reglementări legislative adoptate în ultima şedinţă de Guvern


Instituţia prefectului în colaborare cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) a organizat o instruire cu responsabilii cu atribuții în domeniul social din primării și cu secretarii localităților, astăzi, 30 iunie a.c.

Instruirea a avut ca  temă prezentarea noilor reglementări legislative adoptate în ultima şedinţă de Guvern, cât şi cele referitoare la concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor care intră în vigoare la de 1 iulie 2016.

Prefectul judeţului Niculina Dobrilă a prezentat în deschiderea întâlnirii  un punctaj de prevederi importante pentru autoritățile administrației publice locale, cât şi pentru cetăţeni, adoptate în ultima ședință de Guvern şi care au fost enunţate în cadrul videoconferinţei cu prefecţii, desfăşurate  miercuri, 29 iunie.

Astfel, va fi scutită de plata taxei extrajudiciare de timbru eliberarea cărții de identitate, eliberarea și prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și a cazierului judiciar. La ridicarea cărții de identitate și a pașaportului cetățenii vor plăti o singură taxă, într-un singur loc.  Taxele extrajudiciare de timbru rămase în vigoare se vor plăti prin mijloace electronice, ordin de plată sau numerar, cu excepţia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii 18/1991, pentru taxele de până la 50.000 lei.

O altă măsură are în vedere obligativitatea instituțiilor publice să ofere  metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, a amenzilor contravenţionale şi a taxelor şi impozitelor, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul sistemelor electronice de plată, fie prin intermediul altor sisteme de plată.

Deasemenea  Guvernul a stabilit printr-o ordonanță de urgență, că unitățile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Aceste acțiuni se vor finanța în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară. În cazul unităților administrativ teritoriale în care nu există terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrările de înregistrare sistematică a celor din intravilan. Pentru intabularea terenurilor agricole, unitărțile administrativ-teritoriale vor primi finanțare din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pe bază de contract de finanțare anual.

În aceeași ședință de Guvern s-a stabilit că acordarea alocației pentru susținerea familiei, de care beneficiază familiile cu venituri reduse care au copii în întreținere, nu va mai fi condiționată de plata impozitelor și taxelor locale pentru bunurile pe care le dețin în proprietate.

Totodată s-a stabilit că serviciile de asistenţă socială pentru persoane vârstnice se vor asigura prin împărţirea responsabilităţii între administraţia publică centrală şi cea locală. Astfel, în completarea contribuției persoanei beneficiare/susținătorilor legali, se alocă sume din bugetele locale și, în completarea acestora, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 10% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor minime de cost aprobate prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.

“Urmăriți publicarea în Monitorul Oficial a actelor normative și organizați aplicarea acelor prevederi care sunt în domeniul dvs. de competență, a precizat prefectul Niculina Dobrilă

În ceea ce priveşte concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, directorul AJPIS a prezentat Legea 66/2016 şi HG 449/2016 prin care se modifică normele de aplicare a OUG 111/2010, precum şi Ordinul 1099/2016 care reglementează situaţia persoanelor aflate deja în plată.

La nivelul judeţul Neamţ sunt 3200 de beneficiari, din care se estimează că 250 vor intra, începând cu 1 iulie, cu drepturi prevăzute de noile prevederi legislative.