Prefectura: Măsuri pentru siguranţa monumentului istoric „Palatul Cnejilor”, judeţul Neamţ

HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor pentru punerea în siguranţă a monumentului istoric „Palatul Cnejilor”, comuna Ceahlău, judeţul Neamţ

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ,

Analizând Procesul-verbal din 21.06.2017, întocmit de comisia mixtă numită prin Ordinul Prefectului nr. 198/15.06.2017 în vederea analizei, constatării şi evaluării, respectiv propunerii de măsuri pentru punerea în siguranţă a celor două turnuri ale monument istoric „Palatul Cnejilor”, comuna Ceahlău, judeţul Neamţ, care confirmă starea de degradare avansată a obiectivului şi implicit stare potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, definită conform art. 2, pct. d din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Planul referitor la măsurile şi acţiunile specifice pentru punerea în siguranţă a monumentului istoric „Palatul Cnejilor”, comuna Ceahlău, judeţul Neamţ, prevăzut în anexă, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va transmite prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

PLANUL

referitor la măsurile şi acţiunile specifice pentru punerea în siguranţă a monumentului istoric „Palatul Cnejilor”, comuna Ceahlău

  1. Interzicerea accesului cetăţenilor în curtea interioară prin zona pietonală, pe sub intrarea principală cu arc.

Răspunde: Primarul comunei Ceahlău.

Termen: permanent.

  1. Limitarea şi îngustarea culoarului de trecere a celor două căi de acces actuale, adiacente turnurilor, pentru a permite accesul în siguranţă a persoanelor în curtea interioară.

Răspunde: Primarul comunei Ceahlău.

Termen: 07.07.2017.

  1. Semnalizarea zonei cu un panou de avertizare asupra pericolului de prăbuşire a elementelor de zidărie din piatră, precum şi de amplasare a benzilor de marcare a pericolului şi de interzicere a accesului în zonele de risc.

Răspunde: Primarul comunei Ceahlău.

Termen: permanent.

  1. Limitarea şi restricţionarea accesului auto de trafic greu (> 3,5 tone) pe strada adiacentă monumentului istoric, precum şi amplasarea indicatorul rutier corespunzător.

Răspunde: Primarul comunei Ceahlău.

Termen: începând cu data de 05.07.2017.

  1. Urmărirea comportării în timp a  monumentului istoric „Palatului Cnejilor”, executată cu persoane autorizate / firme de specialitate în domeniul protejării monumentelor istorice respectiv al construcţiilor.

Răspunde: Primarul comunei Ceahlău.

Termen: începând cu data de 05.07.2017.

  1. Tăierea vegetaţiei arboricole din zona monumentului istoric „Palatul Cnejilor” printr-un serviciu specializat în domeniu.

Răspunde: Primarul comunei Ceahlău.

Termen: 14.07.2017.

  1. Efectuarea, în regim de urgenţă, de către laborator autorizat, a unui studiu geotehnic, în vederea stabilirii măsurilor ce se impun pentru consolidarea monumentului istoric.

Răspunde: Primarul comunei Ceahlău.

Termen: 04.08.2017.

PUBLICITATE