Prefectura a DECIS. Președintele C.J. Neamț, Constantin Iacoban, DEMIS


Prin adresa nr. 2 din 19.01.2016, înregistrată la Instituţia Prefectului sub nr. 748 din 19.01.2016, Uniunea Națională pentru Progresul României a făcut cunoscut Instituţiei Prefectului faptul că domnul Constantin IACOBAN, consilier în Consiliul județean Neamț, a pierdut calitatea de membru al Uniunii Naționale pentru Progresul României. 

Vezi documentul -> AICI

În raport cu normele legale în vigoare formațiunea politică sus amintită a solicitat prefectului, pentru cel în cauză, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean şi declararea ca vacant a locului acestuia.

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) lit. „h1” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, printre alte cazuri, şi în situaţia pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales. Pentru cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. „h1” competenţa de constatare a încetării mandatului şi de declarare ca vacant a locului respectiv aparţine prefectului, după cum se prevede la art. 12 alin. (3) din acelaşi act normativ.

Ca atare, a fost emis, astăzi, 19 ianuarie 2016, Ordinul Prefectului nr. 11/2016 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean, respectiv, a domnului Constantin IACOBAN.

Citește și Consiliul Județean Neamț rămâne fără președinte? Iacoban exclus din UNPR

PUBLICITATE