Prefectul judeţului a condus ședința lunară a Colegiului prefectural

Prefectul judeţului, Ioan Vlad Angheluţă a condus, astăzi 30 septembrie a.c., şedinţa lunară a Colegiului prefectural.

Pe agenda întâlnirii Colegiului prefectural s-au aflat  următoarele teme:

  1. Adoptarea Hotărârii Colegiului Prefectural pentru aprobarea principalelor măsuri din Programul toamnă – iarnă 2015-2016 și a Hotărârii pentru aprobarea Planului Teritorial Comun de Acțiune – Cadru pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2015 – 2016.
  1. Informare privind evoluția sistemului public de pensii începând cu 1 ianuarie 2011 – data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii.
  1. Diverse

La primul punct de pe ordinea de zi, membrii Colegiului Prefectural au aprobat două hotărâri, proiectul acestora fiind comunicat tuturor în prealabil.

”Programul toamnă iarnă este structurat pe 6 capitole:

– agricultură, transporturi, gospodărirea apelor şi mediul înconjurător, sănătate, învăţământ, situaţii de urgenţă

O parte din măsurile şi acţiunile din acest program sunt deja în derulare – vorbim de pregătirea pentru verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor sau actualizarea protocoalelor de colaborare şi intervenţie pentru menținerea viabilității drumurilor. Vom monitoriza ducerea la îndeplinire a fiecărei măsuri și acțiuni aprobate” a încheiat prefectul județului, Ioan Vlad Angheluță, prezentarea primei hotărâri.

”Planul Teritorial Comun de Acțiune – Cadru pentru creșterea gradului de siguranță în şcoli pentru anul şcolar 2015 – 2016 a fost perfectat deja şi are ca semnatari Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Inspectoratul judeţean de Jandarmi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului, Consiliul Judeţean şi Instituţia Prefectului.

În conformitate cu art. 1 din Legea nr. 35/2007  privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată prin Legea nr. 29/2010 „siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, ale inspectoratelor şcolare, inspectoratelor judeţene de poliţie şi ale celor de jandarmi. Documentul a fost însuşit şi este aplicat de către instituţiile semnatare dar, pentru faptul că are implicaţii deosebite pentru elevi, cadrele didactice, familiile care vor să-i ştie copiii în  siguranţă, am considerat că trebuie să adoptăm o hotărâre a Colegiului Prefectural, pentru a-l aduce în atenţia tuturor” a menționat prefectul județului.

Planul enunţă 16 obiective specifice, 39 de activităţi şi acţiuni pentru realizarea acestora, responsabilii, termenele de realizare, rezultatele scontate şi indicatorii de evaluare. Prin Instituţia Prefectului se realizează două analize semestriale privind sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale   pentru creşterea gradului de siguranţă în şcoli. Pentru anul şcolar 2014-2015 s-au alocat 1.300.697 lei pentru creşterea siguranţei în şcoli, iar pentru anul şcolar 2015-2016 primăriile au raportat o sumă mai mare, respectiv 1.360.442 lei.

Directorul Direcției de Sănătate Publică a menționat un rezultat al controalelor, care s-au desfășurat în unitățile de învățământ, pe parcursul lunii septembrie. Pentru îndeplinirea condițiilor necesare, s-a acordat încă unei unități școlare, autorizația sanitară de funcționare.

”Insist pe măsuri coordonate între autoritățile locale și conducerile școlilor, pentru rezolvarea condițiilor necesare obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare. Până atunci trebuie rezolvată, punctual, o sursă de apă potabilă și un lavoar, unde copii pot să se spele pe mâini înainte de a mânca pachețelul primit de la școală sau de acasă” a subliniat prefectul județului.

Directorul Casei Județene de Pensii Neamț a prezentat informațiile de la celălalt punct al ordinii de zi.  Au fost prezentate principiile și direcțiile generale, recomandate la nivel european, pentru funcționarea sistemului public de pensii, evoluția legislației românești, în domeniu, după 1990,  datele statistice privind evoluția numărului de beneficiari de pensii de stat, pensionari din agricultură, etc.

Un interes special au prezentat informațiile privind trecerea graduală la un sistem de indexare a pensiei, în funcţie de rata inflaţiei. Conform prevederilor legale valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat,  etapizat până în perspectiva anului 2030. Pentru perioada 2011- 2012 valoarea unui punct de pensie a fost îngheţată fiind menţinută la valoarea din anul 2010, de 732,8 lei. Pentru corectarea acestui neajuns, începând cu anul 2013, indicatorii prevăzuţi la stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul următor, sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. Această modificare a făcut posibil ca:

– În anul 2013 valoarea punctului de pensie să fie majorată la 762,1 lei

– În anul 2014 valoarea punctului de pensie să fie stabilită la suma de 790,7 lei –

– În anul 2015 valoarea punctului de pensie să fie stabilită la suma de 830,2 lei –

Începând cu 1 ianuarie 2013, doar la înscrierea iniţială la pensie, se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată la punctajul mediu anual determinat. De revizuirea punctajelor medii anuale au beneficiat cca 5600 de pensionari din Judeţul Neamţ.

S-a prezentat și sinteza celor două acte normative, emise în anul 2014, care prevăd scutirea de la plată a unor debite constituite în sarcina pensionarilor.

La capitolul diverse directorul OJFIR a prezentat noutățile – lansarea ghidurilor Măsurilor M-4.3 – Infrastructura agricolă și silvică și componenta de irigații – având o sumă disponibilă de 293 milioane euro; M-7.2 Investiții în modernizarea infrastructurii de bază – având ca sumă totală 552 milioane euro și M-7.6 Investiții în protejarea patrimoniului cultural – cu un disponibil de 97 milioane euro. Sesiunea de depunere a proiectelor pe anul 2015 este în intervalul 24 septembrie – 18 decembrie 2015

A fost prezentată și o situație a proiectelor FEADR – PNDR 2007-2013 pentru județul Neamț – ce însumează 1110 proiecte, cu un total de 130.000.000 euro fonduri contractate și un grad de absorbție de 85%.  OJFIR Neamț raportează cel mai bun grad de absorbție pe țară  și ocupă locul 10, după volumul fondurilor contractate.

Prefectul județului a felicitat conducerea OJFIR și a reamintit inițiativele pe care instituția prefectului le-a promovat – Biroul de Suport Tehnic de pe lângă Direcția Agricolă a Județului și Ghidul avizelor – publicat pe pagina proprie de internet – măsuri venite în sprijinul celor care depun proiecte pe Măsurile PNDR.

” Subiectul propus pe ordinea de zi, privind evoluțiile sistemului public de pensii nu este  întâmplător, cu acest prilej am invitat să participe la lucrările Colegiului Prefectural cele două doamne care asigură conducerea Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice. Mâine este 1 octombrie şi, ca în fiecare an, sărbătorim Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. Aș dori să transmit, prin intermediul invitatelor noastre un gând bun şi cele mai sincere urări de bine, sănătate şi viaţă lungă seniorilor noştri, să ne fiţi mereu alături cu experienţa şi exemplul dumneavoastră” s-a adresat prefectul județului la finalul prezentării.

PUBLICITATE