Poliția Neamț a publicat lista celor care vor participa la proba scrisă a concursului


Poliția Neamț a postat pe site lista nominală a candidaților înscriși, locul, orarul și toate informațiile despre proba scrisă, pentru locurile scoase la concurs de către Inspectoratul de Poliție Județean Neamț

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

13149829_10208980927341332_668829248_nÎn perioada 7 – 11 mai, la nivel național,  s-au desfășurat probele fizice de evaluare pentru candidaţii la posturi de poliţist. În Centrul Zonal Iași, au fost verificați 1.495 de candidați, care s-au înscris pentru posturi (în județele Iași, Botoșani, Suceava, Vaslui și Neamț).

Facem precizarea că au fost declarați „Admis” candidații care au obținut minimum nota 5 la ambele probe și media aritmetică minimum 6. Candidații neprezentați au fost declarați „Respins”.
Lista nominală o puteți accesa ->  NOTE Candidati_admis_respins_Neamt

Planificarea nominală a candidaților rămași în concurs, pentru testul scris, pe centre zonale, instituții de învățământ și săli de concurs

Având în vedere anunțul comisiei de concurs din data de 11.05.2016, prin care s-a adus la cunoștința candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea unui număr de 1853 posturi vacante de agenți, prin încadrare directă, din sursă externă, respectiv pentru ocuparea unui număr de 47 posturi vacante de agenți de poliţie, prin reîncadrare, repartizarea pe centre zonale la proba scrisă a concursului și adresele locațiilor instituțiilor de învățământ unde se va susține proba;

Anunt_repartizare_nominala_candidati_sursa_externa_pe_locatii_pentru_testul_scris-page-001Prin prezenta, se comunică lista nominală a candidaților înscriși pentru locurile scoase la concurs de către Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, conținând planificarea pe instituții de învățământ și pe săli de concurs, toate situate pe raza municipiului Iași, în vederea susținerii probei scrise, anexe la prezentul comunicat.

Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul instituției de învățământ unde au fost repartizați sâmbătă, 14.05.2016, începând cu ora 9.15, accesul în sălile de concurs fiind permis până la cel mult ora 10.00. Candidaților care nu sunt prezenți la ora 10.00 în săli nu li se va mai permite accesul și vor fi declarați “neprezentat”, indiferent dacă se află sau nu în incinta instituției de învățământ unde se susține proba.
Anunt_repartizare_nominala_candidati_sursa_externa_pe_locatii_pentru_testul_scris-page-002În intervalul orar 10.00-11.00, se vor desfășura activitățile pregătitoare susținerii probei scrise, iar proba scrisă va începe la ora 11.00.

Accesul candidaților la locația unde se susține proba scrisă și verificarea identității în sala de concurs se realizează prin prezentarea de către aceștia a unui document de identitate valabil, respectiv carte de identitate, permis de conducere sau pașaport, în lipsa unui astfel de document din cele anterior menționate candidaților nu li se va permite accesul în sala de concurs, urmând a fi declarați “neprezentat”.

Candidații vor avea asupra lor numai documentul de identitate și pix/stilou de culoare albastră. Nu se admite accesul candidaților în sală cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare. Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea.

Regulile privind desfășurarea probei scrise sunt cuprinse în precizările metodologice elaborate în acest scop, publicate pe pagina de Internet, www.politiaromana.ro, la secțiunea carieră, posturi scoase la concurs, pe care candidații sunt rugați să le citească pentru a lua la cunoștință despre modul în care urmează să se susțină proba.

foto academiadepolitie

PUBLICITATE