Poliția Neamț organizează licitație pentru vânzarea unui câine de intervenție


Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt cu sediul in str. Eroilor nr. 16, Piatra Neamt, jud. Neamt, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 81 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, organizeaza procedura de vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigare a urmatorului :

  • Cățel pentru interventie TEY, 941000015817263, data nasterii 22.06.2015, rasa Malinois belgian, mascul;

Caietul de sarcini se va putea obtine contracost (5,00 lei)  in urma unei solicitari scrise, de la sediul I.P.J.  Neamt, incepand cu data de 18.07.2016  .

Taxa de participare la licitatie este de 10 lei, care se va achita in numerar la caseria unitatii pana in data de 28.07.2016, ora 14:00 .

Garantia de participare se va depune pana in data de 28.07.2016, ora 14:00, in numerar la caseria unitatii sau prin virament cu O.P. in contul nr. RO59TREZ4915005XXX000129 deschis la Trezoreria Mun. Piatra Neamt si va fi in cuantum de  25,00 lei.

Pretul de pornire al licitatiei este de  494,59 lei .

Valoarea saltului de supralicitare va fi de 10,00 lei.

Documentele de participare la licitatie se primesc de organizator pana la data de 28.07.2016 ora 16:00.

Sedinta de licitatie deschisa cu strigare va avea loc in data de 02.08.2016, ora 11,00 la sediul I.P.J. Neamt din str. Eroilor nr. 16, Piatra Neamt, jud. Neamt.

In caz de neadjudecare urmatoarea  licitatie va avea loc in data de 12.08.2016 .

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0233207200 int. 20244, fax 0233207201, precum si la adresa de e-mail logistica@nt.politiaromana.ro.