Piatra-Neamț: facilități fiscale pentru contribuabili și anumite societăți comerciale

În ședința Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț de joi, 18 iunie, pe ordinea de zi se află două proiecte de hotărâre care au ca obiect acordarea de facilități fiscale contribuabililor și anumitor societăți comerciale.

Unul din proiecte se referă la instituirea unor măsuri fiscale care să anuleze majorarea întârzierii la plata texelor și impozitelor restante la 31 martie 2020, inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Piatra-Neamț și stinse până la 15 decembrie 2020, de către toate categoriile de debitori – persoane fizice și juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale.

Celălalt proiect se referă la scutirea la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii drepturilor de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada în care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Cele două proiecte vor intra la votul consilierilor în ședința ordinară de joi, 18 iunie 2020.