Piatra-Neamț: Ce au găsit consilierii PNL la societatea LocativServ și ce măsuri se vor lua

Reprezentanții Consiliului Local în AGA la Publiserv , respectiv Locativserv  au realizat o analiză a  situației existente, iar în urma acestei analize primarul municipiului Piatra Neamț,  Dragoș Chitic,  împreună cu echipa de consilieri liberali au stabilit un plan de măsuri pentru eficientizarea celor două societăți.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În şedinţa de luna trecută am reuşit să schimbăm reprezentanţii CL în AGA la Publiserv  și Locativserv deoarece deveniseră executanţi de comenzi politice în detrimentul unei bune funcţionări şi a folosirii eficiente a banilor publici. Colegii mei liberali, membri în AGA la cele două societăți au realizat o analiză a situaţiei existente , iar în urma acestei analize am stabilit împreună un plan de măsuri urgente pentru funcţionarea eficientă a acestora şi furnizarea de servicii de calitate la preţuri corecte”, a declarat Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț

La o primă evaluare a activității societății Locativserv s-au găsit mai multe nereguli care demonstrează că banul public a fost cheltuit după bunul plac al conducerii, total neoportun și nejustificat.

În perioada aceasta am analizat împreună cu colegii mei hotărârile AGA și CA, precum și deciziile luate de directorii generali ai celor două societăți Publiserv, respectiv  Locativserv de la începutul mandatului și până în prezent. La ambele societăți aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț am constatat numeroase nereguli , fapt ce ne demonstrează că banul public a fost cheltuit după bunul plac  și pentru a satisface interese personale. Pe lângă cheltuirea banului public în mod discteționar și neoportun, lipsa unor abilități manageriale a dus la revocarea din funcție a directorilor celor două societăți”, a declarat Valentin Ciobanu, consilier local PNL

SC LOCATIV SRL

Motivele revocării directorului general:

 • Directorul general nu avea experiență relevantă în consultanță, management sau activitate de conducere a unei instituții publice sau din sectorul privat
 • lipsa planului de management
 • a efectuat investiții într-un imobil care nu se afla în proprietatea SC Locativ, utilizând exclusiv bani publici
 • a concediat angajați fără a consulta sindicatul societății
 • a manifestat un comportament care a afectat imaginea societății și implicit a acționarului majoritar care este CL
 • nu a respectat contractul de prestări servicii încheiat cu autoritatea publică locală, generând prejudicii chiriașilor din imobilele administrate de Locativserv

Nereguli constatate :

Analizând hotărârile AGA și CA, precum și deciziile directorului general de la începutul mandatului și până în prezent, am găsit următoarele nereguli:

 • contractele de prestări servicii, publicitate și sponsorizări închetaiate de către SC Locativserv sunt semnate doar de către directorul societății, fără a avea semnăturile compartimentului juridic și economic.
 • S-a dispus un audit extern, deși există compartiment în cadrul primăriei care poate audita societatea, pentru care s-a plătit 22.000 lei.
 • După disponibilizarea unui număr mare de angajați, pentru a reduce cheltuielile societății, s-a încheiat un contract de prestări servicii cu o firmă de consultanță în domeniul contabil având un preț de 5000/lună.
 • Deși există serviciu juridic în cardul societății, este făcut un contract de reprezentare cu un avocat căruia i se plătește 8000 lei onorariu pentru acționarea în judecată a unor jurnaliști din presa locală și încă 6000 lei pentru a reprezenta societatea în procesul intentat de către angajații disponibolizați.
 • Efectuarea de investiții într-un imobil ce nu se afla în proprietatea SC Locativserv, utilizând exclusiv bani publici, în sumă totală de 20.000 lei, reprezentând modernizare plus mobilier.
 • A angajat societatea în cheltuieli ilegale, printr-o deplasare care nu s-a făcut în interesul societății, în perioada 11.01.2017-14.01.2017 la Brașov, Locativserv suportând toate cheltuielile legate de transport, cazare și masă. Cazarea s-a făcut la un hotel de lux pentru care s-a plătit 240 Eur, pentru doar două nopți, precum și plata a 130 Eur reprezentând mâncare, băuturi și produse din minibarul camerei.
 • Există un contract care ridică suspiciuni, cu o societate de energie electrică și gaze naturale, pentru locuințele aparținând Locativserv pe care îl avem în continuare în analiză în ceea ce privește oportunitatea.
 • Contracte de dezinsecție și deratizare făcute cu o firmă privată, la un preț cu mult mai mare decât al serviciilor oferite de SC Salubritas SA (care deține exclusivitatea serviciilor pentru domeniul public in Piatra Neamț și cu care trebuia să fie închetait contractul)
 • Numeroase contracte de sponsorizare către un ONG care are ca principală activitate sesizarea ANI cu privire la anumiți consilieri locali din cadrul CL Piatra Neamț
 • Repararea din banii societății a autoturismelor personale ale fostului director general.

Pe lângă cheltuirea banului public în mod discteționar și neoportun, aici întâlnim și fapte care ar trebui să intre în analiza organelor abilitate.După ce vom culege toate informațiile necesare, vom sesiza și instituțiile abilitate ale statului.

Pentru a eficientiza activitatea celor două societăți Publiserv și Locativserv consilierii locali liberali împreună cu primarul Dragoș Chitic vin cu un plan de măsuri care, pe de o parte va duce la stoparea cheltuielii abuzive a banului public, iar pe de altă parte va duce la creșterea calității serviciilor oferite către cetățeni.

„La Locativserv vom reduce cheltuielile prin eliminarea tuturor fondurilor de protocol, a contractelor de sponsorizare, precum și a contractelor neoportune pentru această societate. În perioada imediat următoare vor efectua o inventariere a locuințelor libere dar și o verificare a locuințelor închiriate pentru a avea o situație clară și a putea urmări îndeaproape încasarea chiriilor. În ceea ce privește clădirea ”Forum Center”,  Locativserv va trebui să se ocupe de optimizarea costurilor și creșterea gradului de ocupare al clădirii, iar la ”Sala Polivalentă” pe lângă optimizarea costurilor este necesară promovarea locației pentru a fi închiriată” , a declarat Romel Bîrjoveanu, liderul consilierilor locali PNL

Plan de măsuri

 • eliminarea tuturor fondurilor de protocol, a contractelor de sponsorizare, precum și a contractelor neoportune pentru această societate.

Pentru cele 1536 apartamente:

 • inventarierea locuințelor libere și transmiterea către primarie pentru repartizare. Aici avem informații că există unități locative libere care nu au fost raportate către primărie. (vezi articol – AICI)
 • evaluarea stării locuințelor libere, transmiterea către primărie pentru reparații
 • verificarea locuințelor închiriate : cine locuieste, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, dacă suprafața din contract este aceeași cu suprafața ocupată , daca plățile sunt la zi, etc. Și aici avem informații că nu locuiesc chriașii, ci alte persoane.
 • urmărirea atentă a încasării chiriei si utilităților pentru locuintele închiriate, notificări, actiuni în instanță, evacuarea răilor platnici pentru a nu se mai ajunge în situația în care să fie sistate utilitățile pentru întreaga Asociație de proprietari.
 • furnizarea agentului termic în sezonul rece următor va fi pentru doar 3 blocuri ( bloc N10 str. Nufarului, bl. D3  Aleea Tiparului, BL. C5- tronson 1+2  str. Mihai Viteazu). Pentru cele care nu vor mai beneficia de încălzire centralizată vom oferi sprijin pentru montarea de centrale termice proprii , în compensare cu contravaloare chiriei.

Pentru clădirea ”Forum Center”:

 • transmitere de îndată, către primărie a necesarului de lucrări care, conform contractului, sunt în obligatia proprietarului, pentru bugetare si realizare.
 • o mai bună comunicare cu chiriasii din clădire.
 • verificarea instalatiei de climatizare, lucrări care să ducă la asigurarea unei climatizări corespunzătoare în toate spațiile clădirii
 • optimizarea consumurilor de utilități si a costurilor de mentenanță.
 • creșterea gradului de ocupare al clădirii care va avea ca efect reducerea costurilor cu utilitățile și serviciile pe unitatea de suprafață
 • mutarea în clădire a Direcției Taxe și Impozite și Serviciului Pașapoarte precum și închirierea  spatiului de la ultimul etaj.
 • după reevaluarea clădirii, a scăzut valoarea de inventar cu aproximativ 40 % ceea ce va duce la scăderea proporționala a impozitului plătit de chiriasi pe suprafata ocupată incepand cu 1 ianuarie 2018.
 • urmarirea încasării contravalorii  contractelor de inchiriere,  repartizarea la timp a cheltuielilor cu utilitățile, mentenanța, paza etc.
 • verificarea tuturor contractelor de închiriere ( suprafața reală ocupată, tarif, constituire garanție, plată și aplicarea prodcedurilor legale în caz de nereguli)
 • verificarea suprafeței reale ocupată de societatea Locativserv si emiterea unei HCL pentru corecția suprafeței.

Pentru ”Sala Polivalenta”

 • inventarierea reparațiilor necesare, transmiterea către primarie, bugetare, prioritizare și realizare lucrări.
 • optimizarea costurilor pentru utilități
 • promovarea sălii pentru închiriere: spectacole, competitii sportive, etc.

Vezi și Piatra-Neamț: Ce au găsit consilierii PNL la societatea Publiserv și ce măsuri se vor lua

PUBLICITATE