Peste 77 milioane, pentru pagubele produse de inundațiile din Neamț

În urma demersurilor inițiate de prefectul județului Neamț, Daniela Soroceanu, Guvernul României a alocat suma de 77, 886 milioane lei pagubelor considerabile făcute de inundații.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS
Nr. crt. Denumirea actului normative Sume alocate
1. HG 479/5.07.2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase (alimente de primă necesitate si apa minerala pentru persoanele evacuate din cele două localități – Trifești și Farcașa    5,7 mii lei
2. HG 514/2018 din 12 iulie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

(Consiliul Județean Neamț – refacere dig de apărare a frontuluin de captare Preutești, comuna Timișești și refacere platforme drumuri și decolmatări pe 47 de drumuri județene)

6304,0 mii lei
3. HG 516 din 12 iulie 2018 alocarea unei sume din Fondul de intervenție pentru obiectivul de investiţii „Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ” 57.159,0 mii lei
4. HG 563 din 24 iulie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

(s-au alocat pentru refacerea unor drumuri comunale și sătești din 45 de unități administrativ teritoriale din județul nostru)

9.539,0 mii lei
5. HG 582 din 2 august 2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada iunie – iulie 2018 pe cursurile de apă din judeţul  Neamţ (regularizare albie Pârâu Tarcău, Pârâu Schit – Ceahlău și Pârâu Borca și Sabasa – Borca) 4879,0 mii lei
  TOTAL 77886,7 mii lei
PUBLICITATE