Peste 36.000 de burse pentru elevii din Neamț. 205 primesc burse de merit, deși au medii sub nota 5

Peste 200 de elevi din județul Neamț primesc burse de merit, deși au medii sub nota 5. Numărul total al burselor pentru elevii din județul Neamț este de peste 36.000.

Potrivit unei statistici solicitate Inspectoratului Școlar, la nivelul județului Neamț se acordă un număr de 10.874 burse de merit astfel:

 • medii între 9,5 și 10 – 5.069
 • medii între 9 – 9,49 – 1.995
 • medii între 8 – 8,99 – 1.855
 • medii între 7-7,99 – 679
 • medii între 6-6,99 – 198
 • medii între 5-5,99 – 188
 • medii între 4-4,99 – 164
 • medii între 3-3,99 – 35
 • medii între 2-2,99 – 6

685 de burse din cele de merit se primesc și în baza olimpiadelor și concursurilor școlare și extrașcolare finanțate și nefinanțate:

 • Premii etape județene (altele decât ONSȘ) – 151
 • Premii etape județene competiții din cadrul ONSȘ – 402
 • Premiul I la concursuri Școlare finanțate – 8
 • Premiul I la concursuri școlare nefinanțate – 96
 • Premiul I la concursuri extrașcolare – 3
 • Premiul I la concursuri extrașcolare nefinanțate – 25

Pe lângă aceste burse de merit, elevii din Neamț mai primesc și 59 de burse de excelență olimpică, astfel:

 • Bursă de excelență Olimpică 1: 4 (din care 1 pentru premiul I și 3 pentru premiul III)
 • Bursă de excelență Olimpică 2: 55 (din care 31 pentru Premiul I, II, III, la olimpiade naționale altele decât ONSȘ și 24 pentru Premiul I, II, III, la olimpiade naționale în cadrul ONSȘ)

La nivelul județui Neamț elevii primesc și 2.832 burse tehnologice, 24 de burse pentru mame minore și un număr de 22.351 de Burse sociale astfel:

 • Venit mai mic de 50 % sariul minim net – 14.218
 • Un părinte decedat – 1.474
 • Ambii părinți decedați – 24
 • Plasament – 657
 • Părinte divorțat – 3.311
 • Părinte văduv – 106
 • L286 curatelă – 28
 • Părinte arestat – 33
 • Părinte dispărut – 5
 • Familie monoparentală alte situații – 864
 • Motive medicale – 1.439
 • A doua șansa FR – 7
 • Venit minim de incluziune – 185
PUBLICITATE