Peste 3.000 de absolvenți de liceu din Neamț încep astăzi, 17 iunie, examenul de Bacalaureat

Peste 3.000 de absolvenți de liceu din Neamț încep astăzi, 17 iunie, examenul de Bacalaureat, prima probă fiind cea orală la limba română. Probele se desfășoară în 34 de centre de examen, sub monitorizare audio-video.

Conform Inspectoratului Școlar Județean Neamț, un număr total de 3.176 de candidați, dintre care 2.941 din promoția curentă și 235 din seriile anterioare, vor susține probele de evaluare a competențelor în sesiunea de vară a Bacalaureatului 2024.

Prima probă este cea orală la limba română și se desfășoară în perioada 17-19 iunie. Probele de examen din sesiunea iunie-iulie 2024 urmează un calendar bine stabilit:

  • 17-19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
  • 19-20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 19-21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale (proba D)
  • 25-27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
  • 1 iulie 2024: Limba și literatura română (proba E.a) – probă scrisă
  • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului (proba E.c) – probă scrisă
  • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d) – probă scrisă
  • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă (proba E.b) – probă scrisă

În județul Neamț, nu există candidați care să susțină probele B și E.b.

Afișarea rezultatelor la probele scrise se va realiza pe 8 iulie 2024, până la ora 12:00, iar contestațiile se vor depune în aceeași zi, între orele 12:00-18:00. Rezolvarea contestațiilor va avea loc între 9-11 iulie 2024, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 12 iulie 2024.

Pentru evaluarea competențelor lingvistice și digitale au fost constituite 34 de centre de examen la nivel județean, iar pentru probele scrise au fost organizate 11 centre de examen. Probele sunt monitorizate audio-video și este strict interzis accesul candidaților cu materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum manuale, dicționare, notițe, telefoane mobile sau alte mijloace electronice de calcul/comunicare. Încălcarea acestor reguli duce la eliminarea imediată a candidatului.

În cazul în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la evaluarea competențelor lingvistice și digitale, se consideră că acesta nu a susținut proba, conform Ministerului Educației. Evaluarea competențelor se realizează de către doi profesori examinatori, iar rezultatele nu sunt exprimate prin note sau calificative de tip admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență în concordanță cu grilele naționale sau europene.

PUBLICITATE