Peste 100 de angajatori sancționați de ITM Neamț luna trecută

În luna martie 2023, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 245 acţiuni de control, din care 161 în domeniul relaţiilor de muncă şi 84 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 258 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 109 angajatori au fost sancţionaţi cu 149 sancţiuni contravenţionale, din care 124 avertismente contravenţionale şi 25 amenzi în cuantum de 221.800 lei.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna martie 2023, au fost realizate un număr de 84 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 74 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Un număr de 56 angajatori au fost sancţionaţi cu 69 sancţiuni contravenţionale, din care 59 avertismente contravenţionale şi 10 amenzi în cuantum de 37.000 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 11 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la accidentele de circulaţie şi utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă. Dintre evenimentele comunicate, unul a fost mortal. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna martie 2023, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 161 controale, au dispus 184 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 80 sancţiuni contravenţionale, din care 15 amenzi în cuantum de 184.800 lei şi 65 avertismente contravenţionale.

La patru angajatori au fost identificate opt persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată erau: restaurante, baruri şi exploatare forestieră.

În luna martie 2023, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instiţuţia noastră 46 contracte colective de muncă .

PUBLICITATE