În perioada 3-10 ianuarie, înscrieri pentru posturile vacante la ISU Neamț

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al județului Neamț scoate la concurs, prin încadrare directă, următoarele posturi vacante de execuție:

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS
  • Un post de ofițer specialist II din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Comunicații;
  • Un post de subofițer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informației;
  • Un post de subofițer tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Încadrare – gestiune personal;
  • Un post de subofițer administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Popotă;

Înscrierile pentru concurs/examen se vor face în fiecare zi lucrătoare în perioada 3-10 ianuarie 2018, în intervalul orar 09.00 – 15.00 la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț, din municipiul Piatra Neamț, str. Cuejdi, nr. 34.

Examenul va fi structurat pe două componente constând în susținerea unor probe eliminatorii la educație fizică – prin parcurgerea traseului aplicativ, respectiv a testului scris de verificare a cunoștințelor.

Graficul de concurs, condițiile de recrutare, probe de selecţie, criteriile de departajare, tematica și bibilografia, cât și informaţii complete privind modalităţile de înscriere şi participare la concurs pentru fiecare post în parte, pot fi obţinute de la structura de Resurse Umane a unităţii, telefon 0233/216816 sau 0233/216815, sau pe site-ul unității, la secțiunea Cariera/Anunturi angajare (http://ijsunt.ro/angajari.php), fiind totodată afişate la avizierul de la sediul inspectoratului.

PUBLICITATE