Pericole în lăcașele de cult din Neamț! Biserica „Buna Vestire” va interzice accesul cetățenilor

HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor pentru punerea în siguranţă a Mănăstirii „Bisericani”, comuna Alexandru cel Bun, satul Bisericani (amplasată în vecinătatea Spitalului de pneumoftiziologie Bisericani), Judeţul Neamţ

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ,

Analizând Procesele-verbale nr. 28 şi 40 din 29.03.2017, respectiv 12.04.2017,  întocmite de comisia mixtă numită prin Ordinul Prefectului nr. 87/22.03.2017 în vederea constatării, evaluării şi propunerii de măsuri pentru punerea în siguranţă a Bisericii „Buna Vestire” a Mănăstirii „Bisericani”, monument istoric din grupa valorică „A”, comuna Alexandru cel Bun (amplasată în vecinătatea Spitalului de pneumoftiziologie Bisericani), Judeţul Neamţ, care confirmă starea de degradare avansată a obiectivului;

Ţinând cont de Expertiza tehnică întocmită de firma BIA Dan Ionescu, la solicitarea beneficiarului – Mănăstirea „Bisericani”, comuna Alexandru cel Bun care confirmă starea de degradare avansată cu tendinţă de evoluţie a obiectivului şi de Studiul geotehnic – stabilitate versant nord-vestic amplasament Biserica „Buna Vestire”, care evidenţiază probleme de stabilitate a versantului din nordul şi nord-vestul obiectivului;

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea nr. 2 din 20.05.2010 a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Neamţ, a fost avizat inventarul construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public din cadrul Mânăstirii Bisericani, pentru care primarul comunei Alexandru cel Bun a solicitat cofinanţare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea consolidării;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Comuna Alexandru cel Bun şi Direcţia Silvică Neamţ a ROMSILVA vor asigura realizarea, în regim de urgenţă, a unui studiu geotehnic amănunţit în vederea stabilirii măsurilor ce se impun pentru consolidarea versantului de pe laturile de nord şi nord-vest ale bisericii.

Art. 2. Stăreţia Mănăstirii „Bisericani” va lua, în regim de urgenţă, măsura interzicerii accesului cetăţenilor în incinta Bisericii „Buna Vestire” şi pe latura de nord a zidului de incintă, precum şi pe cea a semnalizării cu un panou de avertizare asupra pericolului de prăbuşire a elementelor de zidărie de piatră.

Art.3. Stăreţia Mănăstirii „Bisericani” şi conducerea Spitalului de pneumoftiziologie Bisericani vor lua de îndată măsuri de monitorizare a instalaţiilor purtătoare de apă şi vor asigura intervenţia operativă pentru remedierea eventualelor avarii.

Art. 4. Stăreţia Mănăstirii „Bisericani” va dispune, în regim de urgenţă, măsuri pentru urmărirea specială a comportării curente a Bisericii „Buna Vestire”, pe baza unui program, conform prevederilor cap. 3 din Normativul privind comportarea în timp a construcţiilor, indicativ P 130/1999.

Art. 5. Stăreţia Mănăstirii „Bisericani” va emite actele de autoritate necesare pentru a desemna persoane responsabile de urmărirea specială a obiectivului.

Art. 6. Comuna Alexandru cel Bun şi Direcţia Silvică Neamţ a ROMSILVA vor lua în regim de urgenţă măsurile ce se impun pentru consolidarea versantului şi pentru executarea lucrărilor de corectare a torentului şi evacuare a apelor meteorice, conform responsabilităţilor legale.  

Art. 7. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va transmite prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

Vezi și Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ ia măsuri în privința Mănăstirii Agapia

PUBLICITATE