Patru posturi scoase la CONCURS de ADR Nord-Est

Articolul continuă după anunț

În data de 07.08.2018, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 4 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1)    1 post de Secretar superior
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.   studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.   experienta profesionala anterioara de minim 2 ani într-un domeniu similar;
c.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator (inclusiv experienta de lucru cu PowerPoint);
d.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.   constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana;
f.   persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.

2)    1 post de Expert Achizitii Publice
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.  studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative);
b.    experienta profesionala de minim doi ani în domeniul achizitiilor publice;
c.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d.   foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.   constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana.

3)   1 post de Consilier Juridic 
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.   sa fie absolventi cu diploma de licenta ai facultatii de drept;
b.   experienta profesionala de minim 5 ani in specialitatea studiilor;
c.   constituie avantaj experienta profesionala in domeniul implementarii proiectelor cu finantare europeana;
d.   constituie avantaj absolvirea unui masterat sau doctorat in drept civil;
e.   constituie avantaj participarea la cursuri/formari profesionale, in domeniul fondurilor europene si conexe acestuia;
f.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator.

4)    1 post de Expert IT
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.   studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.  cunostinte avansate privind instalarea si administrarea sistemelor de operare Windows (desktop si server), administrare domeniu Windows (Active Directory);
c.  cunostinte avansate privind instalarea si administrarea sistemelor Linux si MacOS;
d.  cunostinte avansate despre retele de calculatoare, servicii de retea: e-mail, web, file sharing, ftp, etc.,
e. instalare si configurare echipamente retelistica, instalare si configurare echipamente periferice: multifunctionale, imprimante, scanere, fax-uri .
f.   foarte buna cunoastere a limbii engleze.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pâna la data de 03.08.2017, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de înscriere la concurs (format pus la dispozitie pe site-ul Agentiei), cu mentiunea clara a postului pentru care candideaza (candidatii pot avea doar o singura optiune pentru posturile scoase la concurs), copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Concursul va consta în urmatoarele probe: test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs, test scris de limba engleza, proba practica privind cunostintele de operare pe calculator (pentru postul de expert IT – proba practica specifica de IT) si interviu/analiza CV –ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei sau pe site-ul www.adrnordest.ro. Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Bibliografie concurs august 2018

Cerere de inscriere + acord GDPR

sursa: www.adrnordest.ro