Opt posturi scoase la concurs de ISU Neamț


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi (care nu au fost ocupate în urma concursurilor desfăşurate în luna noiembrie 2016) prevăzute a fi încadrate de subofiţeri, prin recrutare în vederea încadrării directe (recrutare din sursă externă), astfel:

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

capture

Condiţii de participare pentru candidaţi:

Pentru a participa la concurs, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

I. Condiţii legale de recrutare, pentru toţi candidaţii:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne printr-o examinare medicală, şi evaluare psihologică potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– să aibă vârsta de până la 27 ani (inclusiv) împliniţi în anul desfăşurării concursului (2016);
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului (studii liceale cu diplomă de bacalaureat pentru toate posturile scoase la concurs; permis de conducere categoria „C” doar pentru posturile de conducători auto);

II. Criterii specifice de recrutare, în vederea încadrării directe, pentru candidaţii care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar:
– să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile;
– să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
– prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care se organizează concurs.

III. Criterii specifice de recrutare, pentru candidaţii care au statul de cadru militar în rezervă (subofiţer în rezervă), în vederea rechemării în activitate:
– să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art. 85, alin. (1), lit. a), d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
– să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
– prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care se organizează concurs.
– să fie confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează concurs;
– persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale M.A.I., nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Cei interesaţi se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în str. Cuejdi nr. 34, Piatra Neamţ, telefon 0233.216816, 0233.216815, int. 27128, 27007 sau pot accesa pagina oficială de internet www.ijsunt.ro

Anunţurile au fost publicate pe pagina oficială de internet a instituţiei, la secţiunea Carieră / Anunţuri angajare (http://www.ijsunt.ro/angajari.php).

D.M.B.
PUBLICITATE