NEAMȚ: Zeci de posturi vacante în sectorul bugetar la data de 8 septembrie

Şcoala Gimnazială Nr. 8 din Piatra Neamț, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator financiar de patrimoniu 0,5 normă + muncitor necalificat 0,5 normă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/administrator-financiar-de-patrimoniu-05-norma-muncitor-necalificat-05-norma-scoala-gimnaziala-nr-8-din-piatra-neamt-judetul-neamt/

Unitatea Militară 01407 Piatra-Neamţ din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea postului civil contractual de execuţie, de contabil II.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/contabil-ii-unitatea-militara-01407-piatra-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 1. inspector de specialitate, gradul profesional I – Serviciul strategii, proiecte, coordonare, controlul calității serviciilor sociale – Compartiment proiect Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate;
 2. inspector de specialitate, gradul profesional IA – Serviciul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-profesional-i-si-inspector-de-specialitate-profesional-ia-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Primăria Comunei Vânători-Neamț, cu sediul în comuna Vânători- Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 174, județul Neamț, organizează examen/concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de muncitor necalificat I (COR 911201 – femeie de serviciu) – Compartimentul Administrativ-Gospodăresc, Protecția Mediului.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-necalificat-i-femeie-de-serviciu-primaria-comunei-vanatori-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de instructor educator pentru activități de resocializare la Complexul de Servicii Ozana Târgu-Neamț.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/instructor-educator-pentru-activitati-de-resocializare-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Liceul Tehnologic Special, comuna Ştefan cel Mare, județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent social debutant.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-social-debutant-liceul-tehnologic-special-comuna-stefan-cel-mare-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. Complex de Servicii „Elena Doamna” Piatra-Neamț:
• 1 post muncitor calificat, treapta I – studii generale, medii, curs calificare profesională/școală profesională, cu cel puțin una din calificările: tâmplar, lăcătuș, mecanic, zugrav-vopsitor, electrician, vechime în muncă de minimum 9 ani, permis de conducere categoria B;

2. Centrul Rezidențial pentru copilul cu Dizabilități Piatra-Neamț:
• 1 post îngrijitoare – studii generale/medii absolvite cu certificat sau diplomă de bacalaureat

3. Complex de Servicii „Romanița” Roman
• 1 post șofer – studii generale/medii absolvite cu certificat sau diplomă de bacalaureat, permis auto categoria B obținut de minimum 5 ani

4. Complex de Servicii „Ozana“ – Târgu Neamț
• 1 post îngrijitoare – studii generale/medii absolvite cu certificat sau diplomă de bacalaureat

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-ingrijitoare-sofer-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Primăria Comunei Trifești, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. inspector debutant, Compartimentul Implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 2. muncitor calificat, treapta IV (mecanic utilaje terasiere), Compartimentul administrativ, gospodărire comunală, protecția mediului, pază și ordine publică.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-si-muncitor-calificat-2-posturi-primaria-comunei-trifesti-judetul-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. Complex de Servicii Elena Doamna Piatra-Neamț:
• 4 posturi pedagog social, grad profesional principal – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în munca minimum 5 ani, abilități de comunicare și lucru in echipă, disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv sâmbăta și duminica);
• 1 post pedagog social – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în munca minimum 6 luni, abilități de comunicare și lucru în echipă, disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv sâmbăta și duminica).

2. Complex de Servicii „Romanița” Roman:
• 1 post pedagog social – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în munca minimum 6 luni, abilități de comunicare și lucru în echipă, disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv sâmbăta și duminica).

3. Complex de Servicii „Familia Mea” Roman:
• 1 post pedagog social, grad profesional principal – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în munca minimum 5 ani, abilități de comunicare și lucru în echipă, disponibilitatea de a lucra în ture ( inclusiv sâmbăta și duminica).

4. Complex de Servicii de zi Piatra-Neamț:
• 1 post asistent medical balneofiziokinetoterapie, grad profesional debutant – studii postliceale absolvite cu diplomă în specialitatea balneofiziokinetoterapie; certificat de membru și adeverință tip/avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/pedagog-social-asistent-medical-balneofiziokinetoterapie-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Administraţia Bazinală de Apă Siret prin Sistemul de Gospodărire a Apelor din Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de inginer construcții hidrotehnice.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inginer-constructii-hidrotehnice-administratia-bazinala-de-apa-siret-prin-sistemul-de-gospodarire-a-apelor-din-piatra-neamt/

Primăria Comunei Urecheni, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz școlar – Compartiment Administrativ.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sofer-microbuz-scolar-primaria-comunei-urecheni-judetul-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. Complex de Servicii de Zi Piatra Neamț:
 • psiholog, grad profesional stagiar – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul în domeniul științelor sociale, domeniul de licență psihologie.
 • logoped – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul științelor sociale specializare psihologie/ psihopedagogie specială, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni.
 1. Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț
 • instructor educator pentru activități de resocializare, gradul profesional debutant – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul științe sociale, domeniul de licență psihologie/științe ale educației/științe umaniste domeniul de licență limbă și literatură/știința sportului și educației fizice domeniul de licență educație fizică și sport; sex masculin, vârsta până în 55 de ani.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/psiholog-stagiar-logoped-si-instructor-educator-debutant-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante, de muncitor electrician (2 posturi).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-electrician-statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-din-comuna-secuieni-judetul-neamt-2/

Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de garderobier, studii M/G – Serviciul Ansamblul Folcloric „Floricică de la munte”.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/garderobier-centrul-pentru-cultura-si-arte-carmen-saeculare-neamt/

Colegiul Naţional „Roman Vodă“, cu sediul în Roman, strada Mihai Eminescu nr. 3, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiiilor contractuale de execuţie vacante, de:

 • îngrijitor (3 posturi);

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-colegiul-national-roman-voda-roman/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. Complex de Servicii „Ion Creangă” Piatra-Neamț
 • inspector de specialitate, gradul profesional I:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani.
 1. Complex de Servicii „Romanița Roman”:
 • magaziner:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă – minimum 6 luni, abilități de comunicare și lucru în echipă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-i-si-magaziner-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Primăria Oraşului Bicaz, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor din cadrul Compartimentului Creșă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-primaria-orasului-bicaz-judetul-neamt/

Spitalul Municipal de Urgență Roman, cu sediul în Roman, Str. Tineretului nr. 28-30, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de Asistent social-debutant norma 1/2, specializarea Asistent social, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată pentru Compartimentul îngrijiri Paliative.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-social-debutant-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-neamt/

Spitalul Municipal de Urgență Roman, cu sediul în Roman, Str. Tineretului nr. 28-30, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de Psiholog norma 1/2, specializarea Psiholog, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată pentru Compartimentul îngrijiri Paliative.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/psiholog-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-neamt/