NEAMȚ: Transportatorii, verificați și sancționați de ITM

Articolul continuă după anunț

În perioada 20 – 29 noiembrie 2019, s-a desfăşurat Campania naţională privind verificarea  respectării de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională.

Au fost verificaţi 54 de agenţi economici.

Inspectorii de muncă au dispus 86 de măsuri de remediere a deficienţelor constatate.

S-au aplicat 16 sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi  în cuantum de 8500 lei.

Cu prilejul verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele deficienţe:

  • angajatorii nu respectă în totalitate dispoziţiile legale referitoare la repausul săptămânal, respectiv nu fac dovada acordării sporului pentru orele prestate de către salariaţi în timpul repausului saptamanal, nu respectă  dispoziţiile legale referitoare la munca de noapte, respectiv nu fac dovada acordării sporului de 25 % din salariul de bază pentru orele prestate de către salariaţi în timpul nopţii, nu respectă obligaţia de a ţine evidenţa reală a orelor de muncă prestate zilnic de către salariaţi cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, nu fac dovada acordării drepturilor de concediu de odihnă pentru anul 2019, nu fac dovada plăţii drepturilor salariale către salariaţii îndreptăţiţi  prin semnarea statelor de plată de către salariaţi sau prin orice alte documente justificative, nu respectă dispoziţiile legale referitoare la munca în zilele de sărbători legale, nu fac dovada acordării indemnizaţiei de delegare tuturor salariaţilor îndreptăţiţi, nu fac dovada întocmirii regulamentului de ordine interioară, cu toate categoriile de dispoziţii legale ,nu au precizate ,în contractele individuale de muncă cu timp parţial repartizarea timpului de lucru, nu fac dovada negocierii colective la nivel de unitate;
  • angajatorul  nu a respectat obligaţia de a prezenta, la solicitarea organului de control, evidenţa privind timpul de muncă al persoanelor care desfăşoară activităţi mobile de transport rutier;
  • angajatorii nu respectă  obligaţia de a transmite, în termen legal, la Inspectoratul Teritorial de Muncă,  registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic cu elementele contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, registrul general de evidenţă a salariaţilor este completat cu date eronate, nu au transmis în termenul legal în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractului individual de muncă.