NEAMȚ: Tarife pentru distrugerea bunurilor publice la Roman. Un trandafir – 12 lei, o bancă – 400 de lei

La următoarea ședință a CL Roman va fi aprobat „Regulamentul privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Roman actualizat”.

Pe lângă amenzile care au crescut foarte mult în vederea descurajării celor certați cu bunul simț, Primăria Roman va practica și tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor.

Adică, o persoană certată cu legea, pe lângă faptul că va fi amendată pentru că a distrus un coș de gunoi va avea de plătit și contravaloarea bunul distrus.

Redăm mai jos tarifele care vor fi aprobate în următoarea ședință a CL Roman, pentru despăgubiri:

Acestea sunt:

–      Distrugerea unui mp de stradă asfaltată – 65 lei

–      Distrugerea unui mp de trotuar – 40 lei

–      Distrugerea unui mp de stradă pavată – 150 lei

–      Distrugerea unui mp de trotuar pavat – 170 lei

–      Distrugerea unui coş de gunoi – 300 lei

–      Distrugerea unei bănci – 400 lei

–      Distrugerea unui mp zonă verde – 25 lei

–      Distrugerea unui trandafir – 12 lei

–      Distrugerea unui puiet tuia, pin, ienupăr, etc. – 200 lei

–      Distrugerea unui stâlpișor blocare acces – 100 lei

Acest act normativ va intra in vigoare în 30 zile de publicare, fiind incidente dispozițiile art. 4 din O.G. nr. 2/2001 cu aplicarea dispozițiilor art. 50, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2002.

Până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri rămân aplicabile prevederile H.C.L. nr. 133/2009.

Aveți aici Regulamentul : https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2019/03/012-aprobare-Regulament-gospodarire-comunala_compressed.pdf

sursa: Romanul Financiar
PUBLICITATE
loading...