NEAMȚ: Salariile bugetarilor la Spitalul Județean Neamț

Toți cei interesați să vadă ce bani primesc bugetarii care ocupă o anumită funcție vor avea acces la o listă publicată de instituția sau autoritatea unde se încadrează funcția respectivă.

Autoritățile și instituțiile publice trebuie să afișeze, pe pagina de internet dar și la propriul sediu, care sunt veniturile angajaților plătiți din fonduri publice, potrivit Legii 153/2017.

Spitalul Județean de Urgență din Piatra-Neamț

Potrivit documentului publicat de Spitalul Județean de Urgență din Piatra-Neamț, salariul de bază al managerului este de 18.406 lei iar al directorului medical interimar de 16.732 lei.

Cel mai mare salariu de bază al unui medic este de 21.246 de lei.

Documentul cu toate salariile bugetarilor la Spitalul Județean de Urgență din Piatra-Neamț îl puteți consulta AICI: https://www.sjuneamt.ro/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-31-Lista-functii-in-plata-la-31-martie-2019-pentru-afisat.pdf

Articolul 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prevede, la alin. (1), obligativitatea ca toate autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3) din lege să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și să mențină publicată, o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile și instituțiile respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista nu trebuie să fie nominală, ci să cuprindă datele aferente fiecărei funcții din organigrama instituției sau autorității publice și mai multe elemente precum: salariul de bază, valoarea brută a sporurilor, valoarea anuală a voucherelor de vacanţă, a indemnizației de hrană, orice alte drepturi în bani sau în natură, precum și baza legală a acordării acestora.

Verificarea respectării acestei măsuri intră în competența Inspecției Muncii.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.

PUBLICITATE
loading...