NEAMȚ: Salariile bugetarilor la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamț

Toți cei interesați să vadă ce bani primesc bugetarii care ocupă o anumită funcție vor avea acces la o listă publicată de instituția sau autoritatea unde se încadrează funcția respectivă.

Autoritățile și instituțiile publice trebuie să afișeze, pe pagina de internet dar și la propriul sediu, care sunt veniturile angajaților plătiți din fonduri publice, potrivit Legii 153/2017.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamț (la data de 31 martie 2019)

Potrivit documentului publicat de DSVSA Neamț, salariul lunar al directorului executiv este de 18.123 lei iar al directorului executiv adjunct de 16.790 lei.

Documentul cu toate salariile bugetarilor la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamț îl puteți consulta AICI: 2019-Transparenta-Veniturilor-Salariale-DSVSA-Neamt-La-30.03.2019

Articolul 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prevede, la alin. (1), obligativitatea ca toate autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3) din lege să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și să mențină publicată, o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile și instituțiile respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista nu trebuie să fie nominală, ci să cuprindă datele aferente fiecărei funcții din organigrama instituției sau autorității publice și mai multe elemente precum: salariul de bază, valoarea brută a sporurilor, valoarea anuală a voucherelor de vacanţă, a indemnizației de hrană, orice alte drepturi în bani sau în natură, precum și baza legală a acordării acestora.

Verificarea respectării acestei măsuri intră în competența Inspecției Muncii.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.

PUBLICITATE
loading...